Trang chủ Hợp tác xã

Điều kiện phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống kinh .

Thủ tục khai thuế cho công ty mới thành lập như thế nào ?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu, nhiều .

Chuyển nhượng vốn hợp tác xã có được không ?

Pháp luật cho phép việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, chuyển .

Ban kiểm soát hợp tác xã: Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn

Để bảo đảm hoạt động minh bạch của hợp tác xã, cần có một bộ .

Giám đốc hợp tác xã: Chức năng, quyền hạn và tiêu chuẩn

Cũng như đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cũng có .

Tài sản không được chia của hợp tác xã là gì ?

Khi thành lập và vận hành một tổ chức thì người ta luôn quan tâm .

Đại hội thành viên hợp tác xã: Thủ tục triệu tập và quyền hạn

Hợp tác xã hiện vẫn là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế. .

Đại hội thành viên hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Các trường hợp trả lại vốn hợp tác xã

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Tăng, giảm vốn hợp tác xã như thế nào ?

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Thủ tục giải thể hợp tác xã như thế nào ?

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

So sánh hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Công ty Luật Thái An được thành lập khi thị trường dịch vụ pháp lý .

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Huy động vốn của hợp tác xã như thế nào ?

Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch .

Vốn của hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch .

Thành viên của Hợp tác xã: điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ

Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch .

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ