Hợp tác xã

Ngày nay, rất nhiều lĩnh vực như may mặc, mỹ phẩm, giày dép, sản xuất sơn… đang hướng tới thành lập hợp tác xã. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện luật định thì bạn cần chú ý đến số lượng tối thiểu là 07 thành viên thì mới được phép thành lập. Các thành viên sẽ hoạt động kinh doanh, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao năng xuất lao động, lợi nhuận tăng cao.  Đây là một ưu thế lớn trên thị trường cạnh tranh của loại hình hợp tác xã.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói