Dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể nhanh chóng, hiệu quả

Bộ luật lao động năm 2019 không bắt buộc mọi doanh nghiệp phải soạn thỏa ước lao động tập thể. Nhưng nếu các doanh nghiệp chọn soạn thỏa ước lao động tập thể thì cần phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi vậy nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp là sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể để vừa đảm bảo an toàn pháp lý vừa tiết kiệm thời gian.

1. Quy định pháp luật về thoả ước lao động tập thể

Căn cứ Điều 75 Bộ Luật lao động 2019 quy định về thỏa ước lao động tập thể như sau: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm:

 • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp,
 • Thỏa ước lao động tập thể ngành,
 • Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp,
 • Các thỏa ước lao động tập thể khác

Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Và căn cứ theo Điều 67 Bộ luật Lao động 2019 quy định nội dung thương lượng tập thể như sau:

 • Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác;
 • Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca;
 • Bảo đảm việc làm đối với người lao động;
 • Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động;
 • Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động;
 • Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động;
 • Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Chi tiết có tại:

Thỏa ước lao động tập thể: căn cứ pháp lý quan trọng trong quan hệ lao động

2. Tại sao nên sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể?

Thoả ước lao động là một trong những công cụ thúc đẩy mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo rằng quyền và nghĩa vụ của cả hai bên được xác định rõ ràng. Bên cạnh đó, Thỏa ước còn là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp lao động, trong trường hợp có tranh chấp lao động tập thể xảy ra. Do đó, thoả ước lao động cần phải được soạn thảo sao cho vừa cân bằng được quyền lợi ích của các bên vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Để làm được điều trên thì cần có những đòi hỏi là:

 • Hiểu rõ Pháp Luật liên quan: Trước hết, cần nắm chắc các quy định pháp lý liên quan đến lao động và quan hệ lao động tại Việt Nam.
 • Xác định rõ ràng mục tiêu và phạm vi của thỏa uớc: Mục tiêu của thoả ước lao động tập thể cần được xác định rõ ràng và cụ thể, bao gồm các điều khoản về lương, thời gian làm việc, điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe sức khỏe nghề nghiệp, cũng như các quyền lợi khác.
 • Lằng nghe ý kiến của Người lao động và các bên liên quan: Việc này giúp xác định những nhu cầu và mong muốn cụ thể, từ đó đưa ra ra các điều khoản phù hợp và công bằng.
 • Tạo điều kiện cho sự tham gia công bằng: Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có cơ hội tham gia vào quá trình chỉnh sửa thoả ước lao động tập thể.
 • Đảm bảo tính minh bạch, tránh xung đột lợi ích: Điều này giúp tăng cường lòng tin và sự hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Tham vấn Pháp Lý và Chuyên Môn: Sử dụng các nguồn tư vấn pháp luật và chuyên môn để đảm bảo rằng thỏa ước không chỉ tuân thủ luật mà còn phản ánh nguyện vọng của các bên và tính chuyên nghiệp trong quản lý nhân sự.
 • Linh hoạt và sẵn sàng thay đổi : Trong quá trình soạn thảo thoả ước, cần linh hoạt và sẵn sàng thay đổi để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế và mong muốn của cả hai bên.
 • Xem xét và đánh giá thường xuyên : Sau khi Thỏa ước được ký kết, quá trình đánh giá và xem xét thường xuyên cần được tiến hành để đảm bảo rằng thoả ước lao động tập thể vẫn phù hợp và hiệu quả trong điều kiện thay đổi.

Bởi vậy, việc sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động là giải pháp hợp lý. Dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể sẽ mang đến cho quý khách hàng một số những lợi ích sau:

 • Dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể giúp đảm bảo thoả ước lao động tập thể không chỉ tuân thủ đúng pháp luật mà còn phù hợp với môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
 • Nội dung trong thoả ước lao động tập thể được soạn thảo rõ ràng, rành mạch đảm bảo rằng mọi người đều có thể hiểu và thực hiện đúng
 • Sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể sẽ giúp việc soạn thoả ước lao động tập thể diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.
 • Sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể còn giúp doanh nghiệp có được những lời khuyên pháp lý sắc bén, đồng thời có được những cảnh báo về rủi ro pháp lý tiềm ẩn, qua đó giúp doanh nghiệp tránh được các tranh chấp lao động và vi phạm pháp luật.

3. Nội dung dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể của Công ty Luật Thái An

a. Các công việc chúng tôi sẽ làm khi thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

 • Phân tích, đánh giá tình hình doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật lao động hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan đến thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn tính cần thiết và tầm quan trọng của  thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn những nội dung cơ bản của thỏa ước lao động tập thể;
 • Phân tích, đánh giá những nội dung mà các bên đề xuất thương lượng;
 • Tư vấn phương án đàm phán, thương lượng thoả ước lao động tập thể;
 • Hỗ trợ/thực hiện dự thảo thỏa ước lao động tập thể;
 • Rà soát, đánh giá, chỉnh sửa thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn tổ chức thương lượng tập thể;
 • Tham gia thương lượng tập thể với tư cách trung gian nhằm đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình các bên thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể;
 • Đại diện người sử dụng lao động tham gia thương lượng tập thể;
 • Hoàn thiện thỏa ước tập thể trên cơ sở thống nhất đàm phán của các bên;
 • Tư vấn/đại diện thực hiện các thủ tục hành chính liên quan;
 • Tư vấn phương án thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa ước lao động tập thể (Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm).
 • Đại diện cho người sử dụng lao động công bố, giải thích thoả ước lao động tập thể cho người lao động biết.
 • Các công việc hợp pháp khác theo yêu cầu của khách hàng.

b. Quy trình thực hiện dịch vụ

Bước 1: Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Thái An để đặt lịch làm việc và kí kết hợp đồng soạn thoả ước lao động tập thể

Bước 2: Luật Thái An tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ của khách hàng: yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết và trình bày những mong muốn về nội dung của thoả ước lao động tập thể. Trong đó bao gồm những mong muốn của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Bước 3: Luật sư của Luật Thái An sẽ tư vấn các kiến thức pháp lý liên quan đến nội dung của thoả ước lao động tập thể sau khi tiếp nhận vấn đề; tham gia cuộc họp sơ bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động để thảo luận về kế hoạch soạn thảo; Soạn thảo hoặc hỗ trợ soạn thảo dự thảo thoả ước lao động dựa trên quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Bước 4: Sau khi dự thảo thoả ước lao động tập thể đã được soạn thảo, Luật sư của Luật Thái An sẽ tiến hành xem xét lại nội dung, cấu trúc và ngôn ngữ của dự thảo thoả ước lao động tập thể. Quý Khách hàng cũng được mời đọc và góp ý. Mọi chỉnh sửa sẽ được thực hiện dựa trên ý kiến thống nhất của người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo cân bằng được quyền lợi của hai bên và phù hợp với quy định pháp luật.

Bước 5: Sau khi bản Dự thảo thoả ước lao động được các bên điều chỉnh, sửa đổi thì các bên cần thống nhất bản thỏa ước lao động tập thể chính thức và tiến hành ký kết. Luật Thái An sẽ làm bên trung gian giúp các bên thống nhất được bản thoả ước lao động tập thể chính thức và ký kết thoả ước lao động tập thể này.

Bước 6: Sau khi ký kết thoả ước lao động tập thể, Luật Thái An sẽ hỗ trợ/thực hiện đăng ký thoả ước lao động tập thể với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiến hành đại diện cho người sử dụng lao động công bố, giải thích Thoả ước lao động tập thể cho người lao động biết.

tư vấn soạn thảo thoả ước lao động
Dịch vụ soạn thảo thoả ước lao động của luật sư sẽ giúp cho doanh nghiệp có được mối quan hệ lao động hài hoà. – ảnh minh hoạ: Luật Thái An

4. Thời gian thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

Thời gian thực hiện xong dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể tuỳ thuộc vào độ phức tạp của nội dung thoả ước lao động tập thể mà quý khách hàng mong muốn và việc cung cấp các giấy tờ của quý khách hàng. Tuy nhiên Luật Thái An cam kết thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng như tiến độ đã thoả thuận với quý khách hàng trong hợp đồng dịch vụ.

5. Chi phí dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

a. Thù lao luật sư

Khách hàng phải trả thù lao luật sư khi sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể. Đối với mỗi nội dung thoả ước lao động tập thể khác nhau sẽ có mức thù lao luật sư khác nhau. Tuy nhiên mức thù lao luật sư thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể sẽ được xác định dựa trên các căn cứ sau đây:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể;
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể;
 • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Trước khi ký hợp đồng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể, Công ty Luật Thái An sẽ giải thích cho khách hàng những quy định của pháp luật về căn cứ tính thù lao, phương thức thanh toán thù lao; thông báo rõ ràng mức thù lao, chi phí cho khách hàng và mức thù lao, chi phí này sẽ được ghi trong hợp đồng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể giữa hai bên.

Công ty Luật Thái An cam kết không nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể ;

b. Lệ phí nhà nước, các khoản phí khác

Việc đăng ký thoả ước lao động không phải mất phí, lệ phí cho Nhà nước. Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Thỏa ước lao động tập thể được ký kết.

6. Giấy tờ bạn cần cung cấp để Công ty Luật Thái An thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

Quý khách hàng cần cung cấp những giấy tờ sau để Công ty Luật Thái An thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
 • Biên bản họp sơ bộ giữa người lao động đại diện và người sử dụng lao động để thảo luận về kế hoạch soạn thoả ước lao động tập thể nếu có.

7. Lý do bạn lựa chọn chúng tôi cho dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

Với tiêu chí luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể nhanh gọn, chính xác. Lý do quý khách hàng nên chọn dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể của Luật Thái An

 • Đội ngũ nhân sự thực hiện dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể chuyên nghiệp, tận tâm, tận tình: Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý của Luật Thái An đều là những người có trình độ chuyên môn, có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo mọi văn bản, giấy tờ cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn tự tin đáp ứng kịp thời các yêu cầu của quý khách hàng;

 • Chất lượng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể tối ưu, tiết kiệm: Hỗ trợ soạn thoả ước lao động nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhằm đảm bảo khả năng thực thi cao trên thực tế, đồng thời giúp quý khách hàng tránh rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

 • Chi phí dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể hợp lý: Chi phí dịch vụ tùy vào tính chất vụ việc cụ thể nhưng luôn là mức chi phí phù hợp, tiết kiệm nhất cho quý khách hàng;

 • Dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể bảo mật tuyệt đối: Luật Thái An cam kết bảo mật thông tin quý khách hàng một cách tuyệt đối. Việc đảm bảo bảo mật thông tin của quý khách hàng, trong mọi trường hợp, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi;

 • Có chính sách hậu mãi: Luật Thái An có chính sách hậu mãi cho những quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Thái An
 • Phạm vi tư vấn toàn quốc: Luật Thái An cung cấp dịch vụ pháp lý trải dài toàn quốc thông qua hệ thống trụ sở, chi nhánh;

Đến với Luật Thái An là đến với dịch vụ chất lượng, những giải pháp pháp lý an toàn, mang tính hiệu quả cao.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ soạn thoả ước lao động tập thể

Đàm Thị Lộc