Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH có được không?

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH có được không? là một trong những câu hỏi mà khá nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân thắc mắc. Để có câu trả lời cho câu hỏi này hãy cùng Công ty Luật Thái An chúng tôi tìm hiểu theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

1. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Xem thêm:

Doanh nghiệp tư nhân: Những quy định quan trọng nhất!

2. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH có được không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 thì  Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể là:
  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh. Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh bị cấm
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
  • Có hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thanh công ty TNHH hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Xem thêm:

Những điều không thể bỏ qua về Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và những điều cần phải biết

3 . Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

3.1 Thành phần hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Căn cứ Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết đinh của chủ sở hữu về việc chuyển đổi;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật. Xem thêm: Thừa kế phần vốn góp
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3.2 Nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến bằng thức sử dụng tài khoản đăng kí kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

3.3 Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận những nội dung thay đổi về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

3.4. Nhận kết quả và Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phòng đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Những thông tin được thay đổi sẽ tương đương với thông tin trong hồ sơ đã nộp.

chuyển đổi
Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH – Ảnh minh họa: Internet.

4. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân nghĩ rằng sẽ không phải chịu trách nhiệm gì sau khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, sau khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.  Khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH cần lưu ý điều gì? 

Sau khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH thì Công ty sau chuyển đổi cần lưu ý: 

 • Thực hiện thay đổi thông tin trên các giấy tờ, hồ sơ của công ty sau khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
 • Thông báo về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH đến các khách hàng, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan;
 • Tiến hành khắc mẫu dấu mới cho Công ty sau chuyển đổi
 • Làm lại biển hiệu công ty và treo tại trụ sở chính
 • Cập nhật lại thông tin trên chữ ký số, tài khoản thuế điện tử, tài khoản hải quan, bảo hiểm xã hội.
 • Đăng ký lại thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp….

6. Lợi ích của việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

6.1 Hạn chế của Doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên không được thực hiện một số giao kết mà pháp luật quy định.
 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một cá nhân, không có sự liên kết góp vốn; khó có thể đáp ứng ngay nhu cầu cần có vốn lớn để kinh doanh. Chính vì chỉ có một người duy nhất nên dễ xảy ra quyết định một chiều; thiếu tính khách quan.
 • Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tất cả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với việc chi trả những khoản nợ do hoạt động phát sinh từ công ty ngay cả khi tuyên bố phá sản.

6.2 Lợi ích của khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

 • Công ty TNHH có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng nên hạn chế được rủi ro của chủ sở hữu khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chủ doanh nghiệp tư phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, còn chủ công ty TNHH chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký. Vì vậy, đây là một trong những lợi ích lớn khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH
 • Việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH giúp gia tăng nguồn vốn của doanh nghiệp do có nhiều cá nhân/tổ chức có thể tham gia góp vốn vào công ty. Đây là tiền đề tốt để doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề.

7. Làm thế nào để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH nhanh chóng?

Doanh nghiệp tư nhân có cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý, thế nhưng khi chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH phải thực hiện nhiều thủ tục, cơ cấu toàn bộ lại bộ máy tổ chức, phòng ban quản lý. Quá trình này không dễ dàng và sẽ là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp.

Chính vì vậy, khi muốn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH nhanh chóng, hiệu quả, doanh nghiệp nên tìm đến sự tư vấn pháp lý từ các đơn vị uy tín. Và Công ty Luật Thái An chúng tôi là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp cần đến tư vấn pháp luật.

Công ty Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, tổ chức lại doanh nghiệp, tư vấn pháp luật liên quan đến doanh nghiệp như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, xin các loại giấy phép con, …  Chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến pháp luật doanh nghiệp hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Thái An để nghe tư vấn của các luật sư, chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

Nguyễn Văn Thanh