Biểu tượng Công ty luật Thái An

Biểu tượng Công ty Luật Thái An giúp nhận diện thương hiệu, vừa có ý nghĩa đối với Dịch vụ pháp lý/ Dịch vụ luật sư mà Hãng Luật mang lại cho khách hàng.

Biểu tượng Công ty luật Thái An
Biểu tượng Công ty luật Thái An

Biểu tượng (logo): Đây là kết hợp giữa Hình và Bóng của chữ T (Là chữ Đầu tiên của cụm từ “Thái An”). Chữ T vươn trên nền đỏ – được tượng trưng cho sự phát triển nhanh chóng của Hãng luật với nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm phong phú của mình.

Ngoài ra, biểu tượng chữ T còn làm chúng ta liên tưởng đến Cán cân “Công Lý”: Đây chính là sự thể hiện Công bằng, lẽ phải thông qua các quy định của pháp luật và là thành công mà Công ty Luật Thái An đem đến cho Khách Hàng.

Ô vuông bên ngoài chữ T hàm ý gì? Nó chứa hàm ý sâu xa “Phong cách làm việc” vừa nghiêm túc, vừa chuyên sâu của Hãng Luật.

Thương hiệu “THÁI AN Law Firm” được đặt dưới ô vuông bao bọc chữ T làm cho biểu tượng cân đối, vững chắc, đồng thời giúp chúng ta liên tưởng tới lĩnh vực dịch vụ pháp lý của Hãng Luật.

Màu đỏ hàm chứa điều gì? Đó chính là sức mạnh, sự tiến bộ, liên tục phát triển, liên tục thành công của Hãng Luật vì cộng đồng.

Màu xanh hàm chứa điều gì? Màu xanh luôn thể hiện niềm tin và hy vọng khi Khách hàng đến với Hãng Luật, và đó cũng là sự Bình An của Khách hàng do Công ty Luật Thái An mang lại.

>>> Xem thêm: Khách hàng cảm ơn luật sư/ Công ty luật Thái An

Nguyễn Văn Thanh