Bảng giá (chi phí) thuê luật sư khởi kiện vụ án

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp dịch vụ khởi kiện vụ án (dịch vụ tham gia tố tụng) trong các lĩnh vực khác nhau như dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, sở hữu trí tuệ v.v… Dưới đây là Bảng giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án. 

—>>> HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!


Giá/phí thuê luật sư khởi kiện phụ thuộc và lĩnh vực, tính chất của từng vụ án.
Giá/phí thuê luật sư khởi kiện phụ thuộc và lĩnh vực, tính chất của từng vụ án.

BẢNG GIÁ/PHÍ DỊCH VỤ KHỞI KIỆN VỤ ÁN CỦA LUẬT THÁI AN

1. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

2. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp sơ thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp phúc thẩm là từ 10.000.000 VNĐ.

3. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp sơ thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp phúc thẩm là từ 10.000.000 VNĐ.

4. Giá/phí dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp kinh tế

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

5. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án thương mại

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

6. Giá/phí thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính

 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

7. Giá/phí thuê luật sư bào chữa (bảo vệ quyền lợi) trong vụ án hình sự

 • Giá thuê luật sư bào chữa (bảo vệ quyền lợi cho bị báo hoặc người bị hại) tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
 • Giá thuê luật sư (bảo vệ quyền lợi cho bị báo hoặc người bị hại) tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

8. Nội dung dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án của Luật Thái An

Trong khuôn khổ dịch vụ, Luật sư Luật Thái An sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án
 • Tư vấn chi tiết thủ tục khởi kiện vụ án
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện vụ án
 • Nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại cơ quan có thẩm quyền
 • Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền
 • Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
 • Tư vấn về việc thi hành Quyết định, Bản án có hiệu lực của Tòa án

9. Quy trình thực hiện dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án

Luật Thái An thực hiện dịch vụ theo quy trình chuẩn mực và chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng đọc bài viết Quy trình dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án.


HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!