Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng

CHUYÊN TƯ VẤN HỢP ĐỒNG, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG CÁC LOẠI

Phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi

 

Khi một cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức thực hiện giao dịch thì cần có hợp đồng. Hợp đồng là một trong những quy định quan trọng nhất của Bộ luật dân sự 2015, theo đó, “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Hợp đồng là cơ sở để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian dài, nên bạn cần đảm bảo là bạn được tư vấn hợp đồng bởi các chuyên gia pháp lý giầu kinh nghiệm, những người sẽ soạn thảo hợp đồng chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Đối với các công ty nước ngoài, dù là công ty nhỏ hay lớn thì hợp đồng phải được luật sư, chuyên gia pháp lý tư vấn, soạn thảo/rà soát trước khi đưa ra đàm phán với đối tác. Với các hợp đồng quan trọng, bộ phận pháp chế trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng. Đối với các hợp đồng nhỏ thì phải dựa trên mẫu chuẩn của công ty, bất kỳ yêu cầu thay đổi nào về nội dung hợp đồng cũng phải được bộ phận pháp chế đồng ý.

Tại Việt Nam dù thói quen xin tư vấn luật sư trước khi thực hiện các giao dịch chưa phổ cập nhưng cũng đã ngày càng phổ biến, do đó dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An đã đem lại nhiều lợi ích vô giá cho các khách hàng của mình.

1. Tại sao bạn cần được luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng?

Mỗi hợp đồng là một văn bản pháp lý cho những giao dịch giữa các bên. Rất nhiều các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn, tiềm ẩn những rủi ro.  Khi tư vấn, soạn thảo hợp đồng, luật sư sẽ giúp khách hàng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro bằng cách:

a. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để loại trừ rủi ro về giao dịch vô hiệu:

Giao dịch vô hiệu do tư cách chủ thể ký kết hợp đồng:

Nếu người đại diện ký kết họp đồng không có thẩm quyền hoặc nếu bên cung ứng dịch vụ không có năng lực, chức năng thực hiện dịch vụ (thí dụ: công ty không đăng ký kinh doanh đối với hoạt động dịch vụ là đối tượng của hợp đồng), thì hợp đồng sẽ vô hiệu và không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nếu người ký hợp đồng là cá nhân không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì hợp đồng cũng vô hiệu.

Hãy đảm bảo là bạn không thuộc các trường hợp đáng tiếc nêu trên.

Giao dịch vô hiệu do vi phạm quy định về đối tượng của hợp đồng:

Đối tượng của hợp đồng rất đa dạng nhưng nếu đối tượng đó vi phạm điều cấm của pháp luật thì hợp đồng sẽ vô hiệu. Đối tượng hợp đồng có thể là:

 • Hàng hoá: hàng hóa hữu hình, hàng hóa vô hình, hàng hóa hình thành trong tương lai… Nhà nước quy định những hàng hóa được phép lưu thông, hạn chế lưu thông và cấm lưu thông trên thị trường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ. Nếu vi phạm thì hợp đồng sẽ vô hiệu.
 • Dịch vụ: Nếu các bên thoả thuận về công việc phải làm vi phạm quy định pháp luật thì hợp đồng vô hiệu. Cần lưu ý rằng không phải ai cũng có quyền giao kết hợp đồng dịch vụ với tư cách là bên cung ứng dịch vụ. Bởi lẽ pháp luật yêu cầu bên cung ứng dịch vụ không chỉ thực hiện công việc theo yêu cầu mà còn phải biết thực hiện công việc đó một cách thành thạo.
 • Nhà đất: Nếu nhà đất là đối tượng của hợp đồng thì hợp đồng chịu sự điều chỉnh chặt chẽ bởi pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Nếu nhà đất chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng thì hợp đồng mua bán nhà đất đó sẽ vô hiệu.

Lưu ý: Rất nhiều hợp đồng có đối tượng trộn lẫn hàng hoá và dịch vụ, nên việc tư vấn những hợp đồng như vậy cần càng thân trọng hơn.

Khi tư vấn soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư Thái An sẽ kiểm tra tất cả các vấn đề trên, nếu có rủi ro tranh chấp, chúng tôi sẽ lập tức cảnh báo.

>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu

tư vấn hợp đồng
Luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. – ảnh: Luật Thái An

b. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro do một bên hoặc các bên không thực hiện cam kết theo hợp đồng

Hợp đồng có giá trị càng lớn, thời gian thực hiện càng dài thì rủi ro tranh chấp càng nhiều. Các rủi ro này tiềm ẩn ở từng giai đoạn thực hiện hợp đồng, khi một bên hoặc các bên vô tình hoặc cố ý vi phạm nghĩa vụ của mình:

 • Đối với hợp đồng dịch vụ, các vi phạm có thể là bên cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng, số lượng công việc, dẫn đến gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thuê dịch vụ,  bên thuê dịch vụ không thanh toán đúng, thanh toán đủ phí dịch vụ theo như thoả thuận trong họp đồng.
 • Đối với hợp đồng mua bán hàng hoá thì bên bán có thể vi phạm nghĩa vụ khi giao thiếu hàng, không giao hàng, giao hàng không kèm theo chứng từ hoặc giao chậm chứng từ liên quan, giao hàng không đúng quy cách phẩm chất đã thỏa thuận, giao hàng kém chất lượng, giao hàng không đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận… Về phần bên mua hàng thì họ có thể vi phạm nghĩa vụ khi không thanh toán hoặc chậm thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, thanh toán không theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng, không nhận hàng, nhận hàng chậm…
 • Các tranh chấp tương tự như trên xẩy ra đối với hợp đồng mua bán nhà đất. Một vi phạm điển hình là bên bán đã bán nhà đất không thuộc sở hữu của mình hoặc nhà đất chưa đủ điều kiện để mua bán.
 • Đối với hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn thì tranh chấp cũng luôn rình rập, đó có thể là một bên góp tiền hoặc tài sản chậm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung, hay tài sản góp không thuộc quyền sở hữu của bên góp hoặc tài sản đang tranh chấp, tranh chấp về phân chia lãi lỗ…

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ đưa vào các điều khoản chặt chẽ để dự liệu những tình huống tranh chấp có thể xẩy ra để phòng tránh, cũng như đưa ra các chế tài nếu một bên vi phạm: 

c. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro về các trường hợp bất khả kháng

Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống bất khả kháng hoặc sự kiện bất khả kháng mà không thể lường trước. Đó là những tình huống bất lợi như thiên tai, địch họa, dịch bệnh, thay đổi chính sách…. Khi những tình huống đó xẩy ra thì một hoặc các bên trong hợp đồng có thể không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Vậy nếu không được dự liệu trước trong hợp đồng thì sẽ rất khó khăn cho các bên.

Luật Thái An sẽ tư vấn và soạn thảo các điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng để dự liệu những trường hợp bất khả kháng mà khi nó xẩy ra thì khách hàng sẽ được miễn trách nhiệm.

>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ xây dựng điều khoản bất khả kháng một cách thông minh để giảm thiểu rủi ro khi khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp ngoài khả năng kiểm soát.

Các rủi ro của hợp đồng
Tư vấn, soạn thảo hợp đồng cần giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. – ảnh: Luật Thái An

d. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất nếu nó xẩy ra

Hợp đồng cần có điều khoản giải quyết tranh chấp để khi tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải thì có thể nhờ đến Toà án.

Đối với các hợp đồng kinh doanh thương mại thì ngoài Toà án, các bên có thể nhờ cơ quan trọng tài để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nếu điều khoản về trọng tài thương mại không đầy đủ thì sẽ vô hiệu.

Đối với hợp đồng mà một bên có yếu tố nước ngoài thì việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lại càng quan trọng. Nếu vì lý do nào đó phía Việt Nam đồng ý là việc giải quyết tranh chấp thực hiện tại Toà án hoặc Trọng tài thương mại nước ngoài thì sẽ vô cùng bất lợi do việc thưa kiện ở nước xa xôi sẽ rất mất thời gian, tốn kém.

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ xây dựng điều khoản giải quyết tranh chấp một cách có lợi nhất cho khách hàng.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

2. Một hợp đồng chất lượng cần như thế nào?

a. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng khách hàng

Cùng là một đề nghị soạn thảo một loại hợp đồng (thí dụ hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hoá…) nhưng mỗi khách hàng có yêu cầu soạn thảo khác nhau. Không có hợp đồng nào giống họp đồng nào, kể cả đối với những giao dịch tương tự nhau. Các hợp đồng mà luật sư cần soạn thảo rất đa dạng, giống như chính tính đa dạng của các lĩnh vực hoạt động và yêu cầu của khách hàng.

b. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng dựa trên bối cảnh cụ thể của từng khách hàng

Mỗi giao dịch đều có bối cảnh riêng đặc thù. Các bên tham gia hợp đồng là khác nhau: khách hàng của luật sư có thể ở thế mạnh hoặc yếu trong quan hệ với bên kia, do đó cách luận sư soạn thảo hợp đồng cũng khác đi: Luật sư sẽ xây dựng hợp đồng với những điều khoản có lợi nhất cho khách hàng của mình.

c. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng phải phù hợp với pháp luật

Khi soạn thảo hợp đồng, bên cạnh việc giúp khách hàng văn bản hóa các kết quả đàm phán, luật sư còn phải bảo đảm là hợp đồng soạn ra phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu những thoả thuận của các bên vi phạm điều cấm của phạt luật, vi phạm đạo đức xã hội thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu và không phát sinh hiệu lực.

Nếu hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam thì các điều khoản trong hợp đồng không được trái các quy định của pháp luật Việt Nam. Cần lưu ý là pháp luật Việt Nam có nhiều khác biệt so với pháp luật các quốc gia khác.

d. Cần soạn thảo hợp đồng bằng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, chính xác

Để đảm bảo sự rõ ràng trong ngôn ngữ, luật sư cần lựa chọn từ ngữ chính xác, truyền đạt được đầy đủ, trực tiếp, đúng nội dung muốn truyền đạt. Cần hạn chế sử dụng những từ đa nghĩa, những thuật ngữ chuyên môn, những thuật ngữ cổ …

Mặt khác cần lưu ý đến người sử dụng hợp đồng. Tùy theo đặc điếm của khách hàng mà luật sư sử dụng ngôn ngữ phù hợp để đảm bảo khi khách hàng đọc họp đồng có thể hiểu được đầy đủ và chính xác.

Súc tích là yêu cầu khá khó khăn khi soạn thảo hợp đồng. Viết dài thường khó hơn viết ngắn mà vẫn rõ ràng đủ ý. Sự súc tích của ngôn ngữ đòi hỏi luật sư phải có quá trình thực hành, không ngừng học hỏi và rút kinh nghiệm…

Ngoài ra, các thông tin, dữ liệu, số liệu trong hợp đồng cần rất chính xác.

Lưu ý: Ngôn ngữ hợp đồng cần trung lập, hạn chế cảm xúc cá nhân của mỗi bên để hài hoà lợi ích giữa các bên, đảm bảo cho ký kết và thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu đối với soạn thảo hợp đồng
4 yêu cầu cơ bản đối với soạn thảo hợp đồng. – ảnh: Luật Thái An

Lưu ý:

Bạn nên cố gắng giành quyền soạn thảo hợp đồng vì như vậy bạn sẽ có cơ hội chiếm ưu thế khi đàm phán, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có). Đó là vì khi soạn hợp đồng, bạn sẽ có thể:

 • chủ động đưa ra nội dung hợp đồng do đó chủ động hơn khi đàm phán
 • giới hạn được nội dung bên đối tác đưa ra, tất nhiên là trừ những nội dung không thể thiếu trong hợp đồng
 • xây dựng những điều khoản có lợi nhất cho bên mình

3. Nội dung dịch vụ tư vấn hợp đồng gồm những gì?

Dịch vụ tư vấn hợp đồng gồm các nội dung đa dạng sau đây:

 • tư vấn đàm phán hợp đồng
 • tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn rà soát hợp đồng
 • tư vấn phòng ngừa rủi ro, xử lý những vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng
 • tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng nhiều phương thức:
  • thương lượng
  • hoà giải
  • yêu cầu trọng tài giải quyết tranh chấp
  • yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp

a. Tư vấn hợp đồng: Đàm phán, thương lượng

Đàm phán, thương lượng hợp đồng, thỏa thuận với đối tác là công việc không thể xem nhẹ trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

Trước hết, Công ty luật Thái An sẽ tư vấn cho khách hàng đàm phán hợp đồng theo hướng tốt nhất để bảo vệ quyền lợi tối đa của mình. Sau đó, công ty có thể cử luật sư đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán ký kết hợp đồng. Do am hiểu pháp luật và có kỹ năng đàm phán tốt, luật sư Công ty Luật Thái An có thể hỗ trợ khách hàng đám phán hợp đồng với hai tư cách sau:

 • chuyên gia pháp luật: luật sư sẽ hỗ trợ về pháp lý cho trưởng đoàn đàm phán
 • người đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp: luật sư sẽ chủ trì đàm phán

>>> Xem thêm: Tư vấn đàm phán hợp đồng

b. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Đối với bất kỳ giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại nào thì bước đầu tiên là soạn thảo hợp đồng. Một sai sót nhỏ trong việc soạn thảo hợp đồng có thể dẫn đến thất thoát lớn về tài sản, mất mát về uy tín và tổn hại về thương hiệu, thậm chí phá sản doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, tất cả các tranh chấp đều bắt nguồn từ những bất cập, thiếu chặt chẽ trong hợp đồng.

Để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” các luật sư của chúng tôi tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp ngay từ đầu. Bao gồm:

 • Chuẩn bị cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng;
 • Nghiên cứu tài liệu, thông tin, yêu cầu của các bên trong hợp đồng, từ đó tư vấn hình thức, nội dung hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Sửa đổi, bổ sung các điều khoản hợp đồng (trường hợp đối tác của khách hàng đưa dự thảo hợp đồng);
 • Xây dựng các điều khoản cần phải có và lưu ý các điều khoản quan trọng của hợp đồng (trường hợp khách hàng được quyền đề xuất dự thảo hợp đồng);
 • Cử luật sư hướng dẫn khách trong giai đoạn đàm phán thương lượng với đối tác theo hướng có lợi cho khách hàng;
 • Thẩm định nội dung hợp đồng sau trên cơ sở đàm phán thỏa thuận của các bên;
 • Hoàn thiện bản dự thảo hợp đồng (hiệu chỉnh hợp đồng) trên cơ sở thỏa thuận của các bên;
 • Dự liệu các vấn đề pháp lý phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng sẽ ký.

Đối với dịch vụ rà soát hợp đồng trước khi khách hàng đặt bút ký, luật sư chúng tôi hỗ trợ như sau:

 • Thẩm định hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Kiểm tra, phân tích nội dung các điều khoản của Dự thảo hợp đồng để không trái luật hoặc trái đạo đức xã hội để từng phần hoặc toàn bộ hợp đồng không bị vô hiệu; 
 • Phát hiện những khiếm khuyết trong nội dung dự thảo hợp đồng gốc, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp;
 • Chỉnh sửa cách trình bày, diễn đạt hợp đồng để mục đích hợp đồng và các thỏa thuận được hiểu một cách rõ ràng, dể hiểu, hạn chế ẩn ý;
 • Đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung các điều khoản, điều kiện và quy định trong hợp đồng theo hướng có lợi cho khách hàng; 
 • Phân tích rủi ro pháp lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng.
tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng
Tư vấn hợp đồng giúp phòng ngừa rủi ro và tranh chấp, soạn thảo hợp đồng là một khâu của quá trình tư vấn hợp đồng. – ảnh: internet

c. Tư vấn hợp đồng: Tư vấn thực hiện hợp đồng

Không phải hợp đồng nào sau khi ký kết đều hoàn hảo. Đó là bởi vì rất nhiều lý do, bao gồm:

Nhóm các lý do khách quan:

 • Thực tế biến đổi liên tục và nhanh chóng và ác bên không dự tính hết được mọi khả năng
 • Rồi thì rủi ro trong kinh doanh
 • Rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã hội
 • Sự thay đối của chính sách

Nhóm các lý do chủ quan:

 • Khi thực hiện hợp đồng nẩy sinh nhiều phương án thực hiện
 • Câu chữ trong hợp đồng mập mờ, có thể được hiểu theo nhiều nghĩa đưa đến sự bối rối cho người thực hiện
 • Sự vi phạm hợp đồng của một bên

Do đó, bạn vẫn rất cần tới sự hỗ trợ của luật sư trong giai đoạn thực hiện hợp đồng. Vai trò của luật sư thể hiện ở những việc sau:

 • Luật sư tư vấn cho khách hàng thực hiện đúng nội dung và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của luật (nếu không có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng).
 • Luật sư giải thích hợp đồng cho khách hàng: giải thích những điều khoản không rõ ràng hoặc ngôn từ khó hiểu. Tuy nhiên, việc giải thích hợp đồng do chính các bên chủ thể của hợp đồng thực hiện bằng cách cùng nhau trao đổi, luật sư chỉ giữ vai trò tư vấn cho khách hàng. Kết quả của việc giải thích các điều khoản của họp đồng hoặc ngôn từ trong hợp đồng được các bên thực hiện bằng các phụ lục của họp đồng.
 • Luật sư tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng theo ý chí của các bên: Việc sửa đổi hợp đồng phải tuân theo thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng trong hợp đồng đã giao kết ban đầu, đảm bảo ý chí tự nguyện của các bên khi sửa đổi hợp đồng, không được gây thiệt hại cho người thứ ba, trường họp người thứ ba có lợi ích liên quan thì việc sửa đổi họp đồng phải được người thứ ba đồng ý.
 • Luật sư tư vấn sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi: Trong thực tiễn thực hiện hợp đồng, sau khi hợp đồng được giao kết, có thế xảy ra hoàn cảnh thay đối so với thời điểm xác lập hợp đồng. Nếu có căn cứ cho rằng hoàn cảnh đã thay đổi cơ bản thì luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu đối tác đàm phán lại họp đồng. Trường hợp việc đàm phán lại không đạt được kết quả, luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu Tòa án giải quyết để chấm dứt họp đồng tại một thời điểm hoặc sửa đổi họp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Luật sư tư vấn khi một bên vi phạm hợp đồng: Luật sư sẽ kiểm tra hành vi vi phạm là có căn cứ hay không và có thuộc các trường hợp được miễn trách nhiệm hay không? Nếu hành vi cần bị xử phạt thì luật sư tư vấn cho khách hàng các biện pháp, chế tài xử phạt theo thoả thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.
tư vấn thực hiện hợp đồng
Tư vấn thực hiện hợp đồng gồm 5 nội dung. – ảnh: Luật Thái An

d. Tư vấn hợp đồng: giải quyết tranh chấp

Trong hợp đồng quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Chỉ cần một mâu thuẫn, như một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các nghĩa vụ của mình mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì sẽ dẫn đến tranh chấp hợp đồng. 

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Công ty luật Thái An bao gồm những công việc sau: 

 • Cùng khách hàng tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp
 • Tư vấn các căn cứ pháp luật cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ có lợi cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng về việc đàm phán với đối tác hoặc các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng tiến hành thương lượng, hòa giải với đối tác tranh chấp
 • Trường hợp đàm phán, hòa giải không thành: Liên hệ với Tòa án hoặc Trọng tài để chuẩn bị cùng khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Cử luật sư có kinh nghiệm tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp

Dịch vụ tư vấn hợp đồng
Các nội dung đa dạn của Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Luật Thái An.

4. Chúng tôi tư vấn soạn thảo những loại hợp đồng nào?

Chúng tôi tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng trong hầu hết các lĩnh vực của hoạt động kinh tế và xã hội, cụ thể sau đây:

a. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng mua bán:

b. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng dịch vụ:

c. Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên quan tới nhà đất:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê mặt bằng kinh doanh
 • Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai…

d. Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê:

 • Hợp đồng thuê văn phòng
 • Hợp đồng thuê nhà xưởng
 • Hợp đồng thuê xe
 • Hợp đồng thuê thiết bị…

e. Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay/cho vay tài sản:

 • Hợp đồng vay vốn

f. Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác:

g. Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác, liên doanh, liên kết:

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư và khai thác
 • Hợp đồng hợp tác xây lắp và khai thác…

h. Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên quan đến vốn:

 • Hợp đồng góp hiện vật
 • Hợp đồng góp quyền sử dụng
 • Hợp đồng góp thương hiệu
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần (vốn góp)…

i. Tư vấn soạn thảo hợp đồng làm tin:

 • Hợp đồng thế chấp
 • Hợp đồng tín chấp
 • Hợp đồng đặt cọc

k. Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động:

 • Hợp đồng cho thuê lao động
 • Hợp đồng xuất khẩu lao động…

l. Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ:

 • Hợp đồng li-xăng nhượng quyền sáng chế, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp

l. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác hoặc văn bản thỏa thuận:

 • Hợp đồng sáp nhập công ty
 • Hợp đồng hợp nhất công ty
 • Văn bản phân chia tài sản chung
 • Thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
 • Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng
 • Văn bản cam kết bảo mật
 • Văn bản thỏa thuận không cạnh tranh

>>> Xem thêm: Soạn thảo các loại hợp đồng và mẫu hợp đồng

5. Lợi ích gì khi sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng tại Luật Thái An?

Sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng của chúng tôi khách hàng doanh nghiệp, cá nhân được hưởng những lợi ích to lớn sau:

 • Được xây dựng được các loại mẫu hợp đồng chặt chẽ, là tiền đề cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của khách hàng thành công:
  • Các mẫu hợp đồng kinh doanh/ đầu tư cho phép doanh nghiệp quy chuẩn hoá các mối quan hệ làm ăn với nhiều đối tác.
  • Hợp đồng mẫu sẽ giúp quá trình soạn thảo hợp đồng trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
  • Hợp đồng mẫu giúp khách hàng đánh giá và dự liệu các nội dung của hợp đồng chính thức trong các tình huống kinh doanh, đầu tư khác nhau. 
  • Vì được soạn thảo kỹ càng, tiên đoán được các tình huống nên hợp đồng mẫu giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro pháp lý.
 • Được xác định nội dung đặc trưng, phù hợp với chủ thể, quan hệ và đối tượng cho từng loại hợp đồng, với các điều khoản chặt chẽ, phù hợp. 
 • Đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên trong hợp đồng: Điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế và các quy định của pháp luật.
 • Tối đa hóa lợi ích của khách hàng bằng việc đưa vào hợp đồng những điều khoản có lợi cho khách hàng.
 • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp, niềm tin đối với đối tác khi doanh nghiệp đưa ra các hợp đồng chặt chẽ, chuyên nghiệp
 • Các thuật ngữ được sử dụng trong hợp đồng một cách chính xác, rõ ràng, không gây ra hiểu sai dẫn đến tranh chấp.
 • Được hướng dẫn quản trị rủi ro pháp lý khi thực hiện hợp đồng
 • Được tư vấn xử lý mọi bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng ngay từ khi chúng chớm phát sinh.
 • Được hướng dẫn ứng xử phù hợp khi thương lượng và hòa giải tranh chấp hợp đồng
 • Nhận được những giải pháp thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng, bắt đầu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. 
 • Trường hợp không thể thương lượng hay hòa giải được, “cực chẳng đã”: Khách hàng được các luật sư chuẩn bị chu đáo cho bước giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Được giảm phí dịch vụ tới 25% nếu là khách hàng thường xuyên hoặc đã sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi

>>> Xem ngay: Dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

6. Phí dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng như thế nào?

Do trách nhiệm của luật sư là soạn thảo hợp đồng, cơ cấu giao dịch sao cho tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro tranh chấp giữa các bên, bảo vệ tối đa lợi ích khách hàng… nên phí tư vấn soạn thảo hợp đồng rất cao. Trên thị trường, mức phí này là hàng chục triệu đồng. Với những thương vụ làm ăn lớn, phí tư vấn hợp đồng được tính theo % giá trị giao dịch và lên rất cao.

Với mục đích phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, Luật Thái An áp dụng bảng phí tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng hết sức hợp lý và cạnh tranh: Chỉ từ 1.500.000 đ. (tuỳ từng loại hợp đồng và giao dịch cụ thể). Chi tiết có tại:

>>> Xem thêm: Bảng phí soạn thảo, rà soát hợp đồng

tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn soạn thảo hợp đồng giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tranh chấp. – ảnh minh hoạ: internet

7. Phương thức cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng như thế nào?

a. Cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng ONLINE

Cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng ONLINE giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn ĐƯỢC VIỆC. Lý do là các chuyên gia về hợp đồng của chúng tôi trao đổi qua thư từ, email, zalo, điện thoại là có thể nắm được tất cả những vấn đề cơ bản của giao dịch, từ đó soạn hợp đồng chặt chẽ.

b. Cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng bao gồm tư vấn trực tiếp

Nhiều khách hàng có những thắc mắc lớn về giao dịch, cần được tư vấn trước khi giao kết thì mong muốn được tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu này của khách hàng. Ngoài phí soạn thảo thông thường, chúng tôi áp dụng phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Phí này được tính theo giờ.

Ngoài ra, chúng tôi áp dụng phí tư vấn hợp đồng cho những trường hợp phức tạp hoặc có liên quan đến tư vấn thực hiện hợp đồng hoặc tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị lớn và thời gian thực hiện tương đối dài.

8. Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng như thế nào?

Luật sư thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng theo quy trình chuyên nghiệp và chuẩn mực, áp dụng với mọi đối tượng khách hàng. Điều  này giúp cho các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi vừa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, vùa đảm bảo tính pháp lý và chặt chẽ của hợp đồng. Các bước trong quy trình là:

 • Ký kết hợp đồng dịch vụ
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin hợp đồng
 • Soạn dự thảo hợp đồng lần 1
 • Soạn dự thảo hợp đồng lần 2, hoàn thiện hợp đồng và gửi cho khách hàng
 • Giải đáp các thắc mắc và câu hỏi của khách hàng

>>> Xem thêm: Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng

9. Báo giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng như thế nào?

Để có thể báo giá chính xác, luật sư cần có đủ thông tin về giao dịch:

 • cung cấp hàng hoá, dịch vụ nào? mục đích của giao dịch là gì?
 • giao dịch với cá nhân hay pháp nhân ? trong nước hay nước ngoài?
 • giá trị của giao dịch là bao nhiêu?
 • hợp đồng soạn bằng ngôn ngữ nào?
 • ….

Do vậy, khách hàng cần trao đổi trực tiếp với luật sư. Khách hàng vui lòng liên hệ bằng một trong các cách sau: Điền mẫu yêu cầu dịch vụ, Chat qua Facebook và/hoặc Zalo, gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật, gửi email.

10. Khách hàng nói gì về dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Luật Thái An?

Có thể nói 99% các khách hàng đều hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Công ty luật Thái An. Họ hoàn toàn yên tâm với các giao dịch an toàn mà quyền lợi của họ được bảo đảm, các rủi ro được đề phòng ngay từ đầu, khởi đầu từ bản hợp đồng chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Vui lòng xem phần KHÁCH HÀNG TRI ÂN với một số phản hồi của khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG LỢI ÍCH TO LỚN, LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ LUÔN SINH LỜI !

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ CAO DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG CỦA LUẬT THÁI AN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM