Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài: 10 nội dung quan trọng

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì nhu cầu đầu tư của cá nhân, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Vậy nhà đầu tư có thể đầu tư vào Việt Nam bằng cách nào? Câu trả lời chính là nhà đầu tư cần có Dự án và thành lập Công ty vốn nước ngoài. Để có thể hiểu rõ trình tự, thủ tục, điều kiện để tiến hành thành lập Công ty vốn nước ngoài, các nhà đầu tư nên được tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài.

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI, HÃY GỌI (024) 7305 6898 HOẶC ĐỂ LẠI TIN NHẮN ZALO, FACEBOOK

1. Thế nào là thành lập công ty vốn nước ngoài?

Luật Đầu tư 2020 tại Khoản 19, khoản  21, khoản 22 Điều 3 quy định:

 • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

 • Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh “.

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông

 Như vậy, có thể hiểu công ty vốn nước ngoài là công ty có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Thành lập Công ty vốn nước ngoài (doanh nghiệp nước ngoài) là việc ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của Công ty vốn nước ngoài. Kết quả của thành lập Công ty vốn nước ngoài là Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài

Tại Điều 22 Luật đầu tư 2020, Khoản 1 Điều 63 Nghị định 31/2021 quy đinh việc thành lập công ty vốn nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường, lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp:

 • Cần tránh các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với đầu tư nước ngoài
 • Nếu chọn ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện, đó là các điều kiện về
  • tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
  • hình thức đầu tư;
  • phạm vi hoạt động đầu tư;
  • năng lực của nhà đầu tư;
  • đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

Chi tiết về các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận hoặc ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, có tại https://luatthaian.vn/doanh-nghiep/nganh-nghe-co-dieu-kien/

3. Thủ tục thành lập công ty nước ngoài

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a. Trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới:

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các bước sau:

 • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư (trong một số trường hợp)
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu vốn nước ngoài chiếm từ 50% trở lên. Nếu doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm từ 50% trở xuống, bạn không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chỉ cần đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Thành lập tổ chức kinh tế (công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh…)

Chi tiết có tại bài viết sau:

Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

b. Trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư:

Trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn 50% trở lên) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Sau đó, cần thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế.

Chi tiết có tại bài viết sau:

Người nước ngoài góp vốn vào công ty / doanh nghiệp Việt Nam như thế nào ?

5. Nội dung tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài là giải đáp những vấn đề pháp lý khi thành lập công ty vốn nước ngoài để giúp nhà đầu tư hiểu được các quy định pháp luật cũng như đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ cho nhà đầu theo quy định.

Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài là dịch vụ được cung cấp bởi các công ty luật hay văn phòng luật sư có am hiểu về Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Nội dung tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài cơ bản bao gồm:

a. Tư vấn loại hình loại hình doanh nghiệp phù hợp

Hiện nay, pháp luật không ấn định loại hình doanh nghiệp nào cho công ty vốn nước ngoài. Cũng giống như các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Ví dụ nhà đầu tư có thể lựa chọn thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần…

b. Tư vấn tên Công ty vốn nước ngoài

Khi đặt tên Công ty vốn nước ngoài cũng cần phải tuân thủ các điều kiện về việc đặt tên Công ty quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 để tránh trường hợp phải sửa đổi nhiều lần khi thực hiện thủ tục thành lập Công ty.

c. Tư vấn ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Điều 9 Luật đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường có những ngành nghề Nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường, hoặc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Do đó khi tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài về ngành nghề kinh doanh sẽ bao gồm tư vấn ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận, được tiếp cận và các ngành nghề ưu đãi đầu tư.

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường

Ngành, nghề bị cấm là ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường. Tại Mục A, Phụ Lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP có liệt kê 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ví dụ các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường là Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại; Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức; Đánh bắt hoặc khai thác hải sản; Dịch vụ điều tra và an ninh……

 •  Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện

Theo Mục B, Phụ Lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CPcó liệt kê về ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm 59 ngành nghề.

Ví dụ ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện là Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình; Sản xuất, phân phối, chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh; Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình; Bảo hiểm; ngân hàng; kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán; Dịch vụ bưu chính, viễn thông…..

 •  Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư năm 2023 được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Theo đó có ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ngành nghề ưu đãi đầu tư như các ngành nghề thuộc nhóm ngành  công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng, văn hoá, xã hội, thể thao y tế…..

Xem thêm:

Các ưu đãi đầu tư mới nhất theo Luật Đầu tư 2020

d. Tư vấn v xác định địa bàn ưu đãi đầu tư

Địa bàn ưu đãi đầu tư là các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Xem thêm:

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư

e. Tư vấn về vốn điều lệ:

Quy định của pháp luật Việt Nam không hạn chế về vốn điều lệ đối với Công ty vốn nước ngoài. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể căn cứ vào năng lực tài chính của mình, mục đích kinh doanh năng lực và uy tín của Công ty để lựa chọn mức vốn phù hợp.

Vốn điều lệ của Công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư.

Lưu ý: Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến lệ phí môn bài phải nộp. Ví dụ như doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm; Từ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.

Xem thêm:

Vốn điều lệ là gì? Tìm hiểu các quy định về vốn điều lệ

f. Tư vấn về việc chuyển tiền để thực hiện đầu tư tại Việt Nam:

Pháp luật quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam, chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư…

Trong khuôn khổ dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài, Công ty Luật Thái An sẽ giúp khách hàng hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

 

Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài
Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài là điều nhà đầu tư nên tìm kiếm – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

g. Tư vấn về hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư

Luật đầu tư Việt Nam đã có những quy định về ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Miễn thuế nhập khẩu, Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên để được hưởng ưu đãi này nhà đầu tư cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Xem thêm:

Các ưu đãi đầu tư mới nhất theo Luật Đầu tư 2020

h. Tư vấn hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài

Căn cứ khoản 2 Điều 63 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định Hồ sơ thành lập Công ty vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình Công ty.

Thông thường 1 bộ hồ sơ thành lập Công ty/Doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập của doanh nghiệp;
 • Quyết định góp vốn (đối với cổ đông sáng lập là tổ chức);
 • Văn bản ủy quyền;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ như: Thẻ căn cước công dân,CMND/hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp cố đông (thành viên) sáng lập nếu là cá nhân, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức, Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng,Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp doanh nghiệp được thành lập có vốn đầu tư nước ngoài), Chứng chỉ hành nghề, giấy phép khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

i. Tư vấn trình tự thực hiện thành lập công ty vốn nước ngoài

Một nội dung quan trọng khi tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài không thể bỏ qua đó là trình tự thủ tục thành lập Công ty vốn nước ngoài. Theo đó, trình tự này được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình Công ty. Theo đó, việc nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty vốn nước ngoài được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt địa chỉ trụ sở chính và việc nộp hồ sơ sẽ được thực hiện qua mạng điện tử

k. Tư vấn những việc cần làm sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài

Tư vấn khai báo thuế sau khi thành lập

Theo quy định của hiện hành, Công ty phải kê khai và nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc nếu Công ty chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vậy nên việc khai thuế đầu là bước rất quan trọng sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài.

Xem thêm:

Các loại thuế của doanh nghiệp phải nộp là gì ?

Tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con – đối với ngành hàng bán lẻ)

Trường hợp Công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ hàng hóa trước khi kinh doanh cần xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh … (còn gọi là giấy phép kinh doanh, giấy phép con)

Ngoài ra, nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì theo pháp luật Việt Nam, Công ty vốn nước ngoài cần đáp  xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đó.

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài

Đối tượng được xin cấp mới giấy phép lao động được quy định rất rõ ràng trong Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào tại Việt Nam. Đó chính là những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện các mục đích sau:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 •  Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 •  Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

Theo đó, người lao động nước ngoài là đối tượng phải xin cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm:

Giấy phép lao động – Tổng hợp các quy định cần biết!

Tư vấn xin visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài

Sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài, một vấn đề được nhà đầu tư hết sức quan tâm đó là việc xin visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài, người lao động nước ngoài). Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, họ phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam.

Xem thêm:

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài: Các quy định cần biết !

Tư vấn báo cáo sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài

Sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài, tùy vào lĩnh vực hoạt động mà công ty phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh như: báo cáo hoạt động mua án hàng hóa, báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu, báo cáo hoạt động lưu trú… Việc báo cáo được thực hiện theo quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Đối với công ty vốn nước ngoài được lập theo dự án đầu tư có vốn nước ngoài thì phải thực hiện đầy đủ báo cáo dự án đầu tư, phải đăng ký tài khoản, và thực hiện chế độ báo cáo thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư (báo cáo định kỳ cho Sở Kế hoạch Đầu tư).

6. Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An là một trong những Công ty Luật uy tín tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài của Công ty Luật Thái An, Quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Tư vấn nhiệt tình, chi tiết bởi các luật sư, chuyên gia pháp lý, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư và có khả năng ngoại ngữ để làm việc, tư vấn trực tiếp cho các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Hỗ trợ mọi Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, phù hợp quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ, kiểm soát rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Chất lượng dịch vụ tốt, thời gian hoàn thành nhanh nhất
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý những “ca khó”, những trường hợp các nơi khác từ chối
 • Phí dịch vụ phải chăng
 • Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài được thực hiện trong phạm vi toàn quốc
 • Chính sách hậu mãi tốt

Công ty Luật Thái An cam kết dịch vụ tư vấn thành lập Công ty vốn nước ngoài chắc chắn sẽ làm Quý khách hàng hài lòng và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí.

Nguyễn Văn Thanh