Tư vấn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài là gì? Tại sao cần phải tư vấn đầu tư nước ngoài?

Việt Nam là một nước đang phát triển và vì đó Việt Nam là thị trường tiềm năng lớn đối với các chủ đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, để phát triển và hội nhập nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chính sách hấp dẫn được ban hành để thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài và một vấn đề mà cách nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất cũng chính là môi trường pháp luật thu hút. Công ty luật Thái An hiểu được tầm quan trọng của các chính sách đó nên công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu và giải đáp mọi thắc mắc và trợ giúp của khách hàng trong lĩnh vực này.


Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại công ty luật Thái An 

 • Tư vấn lên dự án đầu tư và ủy quyền đại diện cho khách hàng xin giấy đầu tư với dự án đầu tư nước ngoài.
 • Dịch vụ tư vấn cho các chủ đầu tư nước ngoài hiểu và hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật khi đầu tư tại Việt Nam và những văn bản liên quan.
 • Tư vấn cho khách hàng Việt Nam và các chủ đầu tư nước ngoài về chính sách ưu đãi từ thuế, chính sách hấp dẫn từ đầu tư và đất đai, chính sách khi xuất nhập khẩu.
 • Hướng dẫn chi tiết thủ tục thuê đất làm thủ tục thuê địa điểm làm khu công nghiệp,… để đáp ứng đối với dự án đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn các loại hình đầu tư cho đúng pháp luật
 • Hướng dẫn làm thủ tục xin giấy cấp phép đầu tư, báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư…
 • Hướng dẫn làm thủ tục xin giấy phép xây dựng
 • Tư vấn về thuế, lao động và tài chính
 • Trợ giúp những vấn đề như xảy ra tranh chấp khi trong quá trình đầu tư
 • Tư vấn và hỗ trợ những vấn đề như xin giấy chứng nhận mở chi nhánh
 • Hỗ trợ đăng ký kinh doanh, làm con dấu và hỗ trợ nhiều vấn đề phát sinh khác liên quan đến đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN QUAN