Tư vấn đầu tư

Việt Nam ngày càng trở thành thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư, đặc biết là nhà đầu tư nước ngoài. Mối quan tâm hàng đầu khi đầu tư tại Việt Nam là các vấn đề pháp lý đầu tư. Thấu hiểu điều này Công ty luật Thái An sẵn sàng cung cấp Dịch vụ Tư vấn đầu tư /Tư vấn Đầu tư Nước ngoài với các giải pháp pháp lý tối tư, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÁO PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

                        >>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

                        >>> Yêu cầu dịch vụ qua nhắn tin trên website https://luatthaian.vn/

                        >>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn


Căn cứ pháp lý về Tư vấn đầu tư/ Tư vấn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Thái An tư vấn các vấn đề về đầu tư nước ngoài căn cứ vào Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể bằng cách đầu tư gián tiếp hoặc đầu tư trực tiếp.

Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Đây là hình thức đầu tư về tài chính, tài sản nhưng không gắn liền với việc thành lập các tổ chức kinh tế và không tham gia vào quá trình quản lý hoạt động kinh doanh.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Hình thức đầu tư, bao gồm việc đầu tư tài chính, tài sản lâu dài của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài cùng với việc quản lý các tổ chức kinh tế có vốn từ nước ngoài.

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng cách thành lập tổ chức kinh tế:
  • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thành lập công ty liên doanh (công ty có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng PPP (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư)
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty 

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn các điều kiện đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh

 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ vận tải
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ y tế và xã hội
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực môi trường
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo – dạy nghề và các dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghe nhìn
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thông tin
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu phát triển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực các dịch vụ kinh doanh khác
Tư vấn đầu tư nước ngoài
Tư vấn luật đầu tư nước ngoài đem lại nhiều lợi ích – Minh họa: Internet

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn thủ tục đầu đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn các đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn thẩm quyền tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn các dự án thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn các dự án không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Tư vấn thủ tục cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con): Đối với các ngành nghề đầu tư có điều kiện
 • Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Tư vấn thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn đầu tư nước ngoài – Tư vấn thuế và ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn thu nhập được miễn thuế
 • Tư vấn các mức ưu đãi thuế
 • Tư vấn thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi
 • Tư vấn các hình thức ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các biện pháp áp dụng ưu đãi đầu tư

>>> Xem thêm: Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 

Tư vấn đầu tư nước ngoài – Tư vấn xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Tư vấn mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Tư vấn các hành vi vi phạm với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

Nội dung dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Thái An

 • Tư vấn chính sách đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
 • Tư vấn về hình thức đầu tư tại Việt Nam
 • Tư vấn ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh
 • Tư vấn các thủ tục đầu tư tại Việt Nam
 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, các lĩnh vực, ngành nghề đầu tư có điều kiện
 • Tư vấn lập nghiên cứu tiền khả thi
 • Tư vấn khả năng chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư
 • Tư vấn xác định, lựa chọn đối tác đầu tư
 • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư
 • Tư vấn đánh giá tác động môi trường
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn thay đổi/điều chỉnh giấy phép đầu tư / Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư/ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Đại diện cho nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ đầu tư, xin ưu đãi đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án đầu tư
 • Tư vấn hồ sơ xin ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài (người nước ngoài)
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư);
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh);
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh (Giấy phép con): mở cơ sở bán lẻ, giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu…
 • Tư vấn xin giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn về các vấn đề sau khi được cấp giấy phép đầu tư/ thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư:
  • Tư vấn hợp đồng thuê văn phòng, nhà xưởng, địa điểm kinh doanh, thuê đất
  • Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng (đối với dự án có sử dụng đất)
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà xưởng
  • Tư vấn hợp đồng kinh tế
  • Tư vấn luật lao động, hợp đồng lao động
  • Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thực nghĩa vụ thuế, hoàn thuế GTGT và các nghĩa vụ khác khi đầu tư tại Việt Nam
  • Tư vấn xin giấy phép lao động, làm visa, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn thủ tục tạm dừng, giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn về sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả cho nhà đầu tư và/hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn nhượng quyền thương mại
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ
  • Tư vấn huy động vốn đầu tư kinh doanh, tư vấn tổ chức quản trị doanh nghiệp, tư vấn xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị máy móc…
  •  Tư vấn cho nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc pháp lý khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Tư vấn thủ tục mua bán, sáp nhập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn thủ tục cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, bao gồm xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn khiếu nại trong lĩnh vực đầu tư, xử phạt hành chính
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư, tranh chấp hợp đồng kinh tế

>>> Xem ngay: Dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài được nhiều người quan tâm – Minh họa: nguồn internet

Quy trình Tư vấn đầu tư/ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Công ty luật Thái An áp dụng quy trình tư vần đầu tư như sau:

 • Tiếp nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài về dự án đầu tư dự định tiến hành tại Việt Nam
 • Đối chiếu với quy định của pháp luật để xem xét dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có khả thi hay không
 • Trường hợp dự án phù hợp với quy định của pháp luật và khả thi: Nhà đầu tư nước ngoài và Công ty luật Thái An ký hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư
 • Trường hợp án đầu tư có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc nhiều giao dịch: Trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư Công ty luật Thái An sẽ phân tích cấu trúc giao dịch để dự án đầu tư vừa khả thi vừa tối ưu đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn địa điểm triển khai dự án đầu tư: Trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp
 • Tư vấn về điều kiện ưu đãi đầu tư và thủ tục cần làm để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư)
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu pháp nhân
 • Thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu (mở tài khoản ngân hàng, in hóa đơn điện tử…)
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thuê mặt bằng, văn phòng, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn hoặc đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án đầu tư
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các công việc cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp

Phí dịch vụ Tư vấn đầu tư/ Tư vấn đầu tư nước ngoài

>>> Xem thêm: Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lý do khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư/ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An các nhà đầu tư được hưởng nhiều lợi ích to lớn như sau:

 • Hiểu rõ chính sách đầu tư, bao gồm hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư; lĩnh vực đầu tư, điều kiện đầu tư, thủ tục đầu tư, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư
 • Thủ tục hồ sơ nhanh gọn giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian
 • Tối ưu hóa lợi ích của nhà đầu tư: Luật Thái An giúp nhà đầu tư tiếp cận được chính sách đầu tư toàn diện, nhanh chóng được hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Luôn đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
 • Được giảm tới 20% cho các dịch vụ luật sư tiếp theo

>>> Xem thêm: Bảng giá thuê luật sư tư vấn đầu tư 

Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp Dịch vụ Tư vấn đầu tư / Tư vấn đầu tư nước ngoài với chất lượng cao, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp và cam kết hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

>>>>> Liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An để sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư/ Tư vấn đầu tư nước ngoài !


THÔNG TIN LIÊN QUAN