Tư vấn đầu tư nước ngoài

Là một nước đang phát triển Việt Nam ngày càng trở thành thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Một trong những vấn đề được các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (còn gọi là doanh nghiệp FDI) quan tâm hàng đầu khi đầu tư vào Việt Nam chính là các vấn đề pháp lý về đầu tư. Thấu hiểu điều này Công ty luật Thái An sẵn sàng cung cấp dịch vụ Tư vấn Đầu tư Nước ngoài với các giải pháp pháp lý tối tư, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÁO PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

                        >>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

                        >>> Yêu cầu dịch vụ qua nhắn tin trên website https://luatthaian.vn/

                        >>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn


Căn cứ pháp lý về Tư vấn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Thái An tư vấn các vấn đề về đầu tư nước ngoài căn cứ vào Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể bằng cách đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Hình thức đầu tư, bao gồm việc đầu tư tài chính, tài sản lâu dài của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài cùng với việc quản lý các tổ chức kinh tế có vốn từ nước ngoài.

Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Đây là hình thức đầu tư về tài chính, tài sản nhưng gắn liền với việc thành lập các tổ chức kinh tế và không tham gia vào quá trình quản lý hoạt động kinh doanh.Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng cách thành lập tổ chức kinh tế:
  • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thành lập công ty liên doanh (công ty có vốn đầu tư nước ngoài).

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty 

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng PPP (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư)
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn các điều kiện đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh

 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ vận tải
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ y tế và xã hội
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực môi trường
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo – dạy nghề và các dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghe nhìn
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thông tin
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu phát triển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực các dịch vụ kinh doanh khác
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài

Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn thủ tục đầu đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn các đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn thẩm quyền tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn các dự án thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn các dự án không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Tư vấn thủ tục cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con): Đối với các ngành nghề đầu tư có điều kiện
 • Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Tư vấn thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tư vấn đầu tư nước ngoài – Tư vấn thuế và ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn thu nhập được miễn thuế
 • Tư vấn các mức ưu đãi thuế
 • Tư vấn thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi
 • Tư vấn các hình thức ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các biện pháp áp dụng ưu đãi đầu tư

Tư vấn đầu tư nước ngoài – Tư vấn xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Tư vấn mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Tư vấn các hành vi vi phạm với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

Tóm tắt dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Thái An

>>> Xem ngay: Dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Công ty luật Thái An áp dụng quy trình tư vần đầu tư để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Tiếp nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài về dự án đầu tư dự định tiến hành tại Việt Nam
 • Đối chiếu với quy định của pháp luật để xem xét dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có khả thi hay không
 • Trường hợp dự án phù hợp với quy định của pháp luật và khả thi: Nhà đầu tư nước ngoài và Công ty luật Thái An ký hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư
 • Trường hợp án đầu tư có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc nhiều giao dịch: Trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư Công ty luật Thái An sẽ phân tích cấu trúc giao dịch để dự án đầu tư vừa khả thi vừa tối ưu đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn địa điểm triển khai dự án đầu tư : Trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp?
 • Tư vấn về điều kiện ưu đãi đầu tư và thủ tục cần làm để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư)
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu pháp nhân
 • Thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu (mở tài khoản ngân hàng, in hóa đơn điện tử…)
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các công việc cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp

Công ty luật Thái An với nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài một với chất lượng cao, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp và cam kết hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN