Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

DỊCH VỤ: CHUYÊN DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
THỜI GIAN: 3 –  5 NGÀY
LỢI ÍCH: DỊCH VỤ CHUẨN PHÁP LÝ DO LUẬT SƯ THỰC HIỆN
KINH NGHIỆM LUẬT THÁI AN: 15 + NĂM; THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI; ĐÃ XỬ LÝ HÀNG NGÀN VỤ VIỆC CHO KHÁCH HÀNG

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO PHÍ DỊCH VỤ:

         —>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

         —>>> Yêu cầu dịch vụ qua nhắn tin hoặc chát trên website https://luatthaian.vn/

         -->>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn


1. Căn cứ pháp lý về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

Căn cứ pháp lý điều chỉnh việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Khái niệm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Doanh nghiệp được Phòng đăng ký kinh doanh (thuộc Sở kế hoạch và đầu tư) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là văn bản pháp lý “giấy khai sinh” ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh và là căn cứ xác lập năng lực pháp lý của mỗi doanh nghiệp.
Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế)
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp (số điện thoại, fax, email, website (nếu có)
 • Họ và tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân/.hộ chiếu và chức danh của người đại diện theo pháp luật
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Ngoài ra, các thông tin cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), thành viên sáng lập (đối với công ty TNHH…) được lưu tại cơ sở dữ liệu của Cơ quan đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu
 • Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp: có thể tra cứu tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Như vậy, khi doanh nghiệp thay đổi một hoặc vài nội dung liên quan đến nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc các thông tin khác về doanh nghiệp được xác nhận trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như đã nêu ở trên thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (gọi tắt là “Thay đổi đăng ký kinh doanh“). 

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xẩy ra nhiều lần trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. – ảnh minh hoạ: internet

3. Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

Sau một thời gian đi vào hoạt động, doanh nghiệp thường phát sinh nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký kinh doanh trong các trường hợp dưới đây:

 • Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh khi thay đổi bất kỳ nội dung nào đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (như tên của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin về chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), thông tin về các thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh những nội dung (thông tin) không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng được xác nhận trên trên Cổng điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh. Đây là những nội dung về ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế (địa chỉ nhận thông báo thuế, số tài khoản ngân hàng, người phụ trách kế toán và v.v);
 • Đối với thông tin cổ đông sáng lập: chỉ thực hiện thông báo thay đổi trong trường hợp: “cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty”. Như vậy, Nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thì khi có thay đổi cổ đông công ty không cần làm thủ tục thông báo với Phòng đăng ký doanh nghiệp.

4. Hậu quả pháp lý nếu không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh/ thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp doanh nghiệp không hoàn tất thủ tục thì việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ không có hiệu lực vì không được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
 • Trường hợp doanh nghiệp không thông báo hoặc đăng ký hoặc chậm trễ thực hiện sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
  Cụ thể, Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh:

  • Quá hạn đăng ký từ 1 – 30 ngày, bị xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng.
  • Quá hạn đăng ký từ 31 – 90 ngày, bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng.
  • Quá hạn đăng ký từ 91 ngày trở lên, bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng.
  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm trên.
thay đổi giấy phép kinh doanh
Việc thay đổi giấy phép kinh doanh giống như thay đổi thông tin về một thực thể, cá nhân. – ảnh minh hoạ: internet

5. Khi nào phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh ?

Dưới đây là các trường hợp bắt buộc phải thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh:

LƯU Ý:

Các trường hợp doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm: 

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Các trường hợp doanh nghiệp không được thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 • Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan công an.
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cần thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền. – ảnh minh hoạ: internet

6. Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, khi có những thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như các trường hợp nêu trên doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thông báo hoặc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (hoặc nơi có trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh có liên quan đến các đơn vị trực thuộc này).

 • Doanh nghiệp cần soạn hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tùy từng trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ có những tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khác nhau)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi
 • Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo hình thức nộp trực tuyến qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo 1 lần bằng văn bản để doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Khi nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần mang theo giấy biên nhận hồ sơ và thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp thực hiện các công việc khác có liên quan:
  • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác quận hoặc khác tỉnh: Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế cũ, sau đó mới thực hiện nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký trụ sở mới của doanh nghiệp
  • Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thay đổi trụ sở: Doanh nghiệp cần thay đổi con dấu pháp nhân, thay đổi biển công ty, thay đổi thông tin trên chữ ký số điện tử, hóa đơn…
  • Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp cần thông báo cho ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan chức năng liên quan, đối tác, khách hàng nếu thay đổi các thông tin, như tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật…

7. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh gồm những gì?

Công ty luật Thái An cung cấp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn luật Miễn Phí các vấn đề liên quan đến yêu cầu của khách hàng trước thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan
 • Soạn hồ sơ và soạn thảo thay đổi đăng ký kinh doanh hoàn thiện cho khách hàng
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Theo dõi từng quá trình xử lý hồ sơ cho đến khi nhận được kết quả về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu pháp nhân (trong trường hợp phải đổi dấu)
 • Thực hiện thủ tục Thông báo hoặc lấy Giấy xác nhận của Phòng đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Điều chỉnh lại thông tin về thuế cho khách hàng (nếu cần)
 • Tư vấn những công việc doanh nghiệp cần làm sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
 • Hướng dãn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành, xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận hoặc tỉnh..

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Thái An được đông đảo khách hàng quan tâm. –  ảnh minh hoạ: internet

Thời hạn nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

Thời hạn nhận kết quả thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Luật Thái An: 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Quy trình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh / thay đổi giấy phép kinh doanh

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng

Bước 2: Tư vấn luật miễn phí và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Bước 3: Báo phí dịch vụ và Ký hợp đồng dịch vụ

Bước 4: Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu, bao gồm:

 • Điền đầy đủ thông tin theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của Công ty luật Thái An. Trên cơ sở thông tin này chúng tôi sẽ soạn bộ hồ sơ phù hợp với từng trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Bản photo công chứng
 • Giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước, hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thông tin yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

Bước 5: Thực hiện dịch vụ, bao gồm soạn thảo hồ sơ, chuyển cho khách hàng ký hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, theo dõi xử lý hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính

Bước 6: Hoàn thành dịch vụ và trao kết quả cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng các công việc cần làm liên quan

>>> Xem ngay: Dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tại sao lại là Công ty luật Thái An?

Khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty luật Thái An bởi những lý do sau:

 • Có nhiều năm kinh nghiệm (từ năm 2007) về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư cho hàng chục ngàn khách hàng trong nước và ngoài nước;
 • 100% nhân sự được đào tạo bài bản, làm đúng chuyên môn và toàn tâm vì khách hàng;
 • Dịch vụ trọn gói: thực hiện tất cả các công việc doanh nghiệp cần làm theo quy định của pháp luật;
 • Thủ tục hồ sơ nhanh gọn;
 • Quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, hướng đến sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng;
 • Phí dịch vụ thấp kèm theo tư vấn pháp luật miễn phí trước và sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Giảm tới 20% phí dịch vụ cho các yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký đầu tư. Sử dụng Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (thuộc nhóm Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp) của Luật Thái An sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Quý khách hàng.THÔNG TIN LIÊN QUAN