Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh dành cho khách hàng doanh nghiệp (công ty) sau khi thành lập mà cần thay đổi những vấn đề pháp lý cho phù hợp với hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những dịch vụ trọn gói của Công ty luật Thái An nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp với chi phí ít nhất về thời gian và tiền bạc.


Quy trình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thái An

Điều kiện để thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty luật Thái An: 

 • Để thay đổi thông tin đăng ký thì công ty phải là công ty đã đi vào hoạt động một thời gian mới có thể thay đổi được đăng ký kinh doanh như thay đổi tên người đại diện pháp luật, thay đổi vốn…
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Yêu cầu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty luật Thái An: 

 • Để thay đổi đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị những thông tin giấy tờ dưới đây cho chúng tôi công ty luật thái An, chúng tôi theo ủy quyền của khách hàng để thay đổi thông tin đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh bắt buộc bạn phải có đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

  Những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh thường được khách hàng sử dụng:

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi vốn: tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi trụ sở công ty
 • Thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi cổ đông
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH 1 thành viên, chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên v.v…)
 • Thành lập chi nhánh
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Thành lập địa điểm kinh doanh
 • Tạm dừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Giải thể Doanh nghiệp/ giải thể Công ty
 • Chấm dứt hoạt động Chi nhánh
 • Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
 • Thay đổi thông tin cổ đông/thành viên hoặc thay đổi số điện thoại, email, tên viết tắt của doanh nghiệp…
 • Những nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác

Theo quy định của pháp luật, để có những thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như trên thì doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thông báo hoặc đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp không hoàn tất thủ tục thì việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ không có hiệu lực (không được cơ quan có thẩm quyền công nhận). Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chậm trễ thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính.

 Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Công ty luật Thái An: 

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến yêu cầu của khách hàng
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan
 • Làm hồ sơ và soạn thảo thay đổi đăng ký kinh doanh hoàn thiện cho khách hàng
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Theo dõi từng quá trình xử lý hồ sơ cho đến khi nhận được kết quả về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu pháp nhân (trong trường hợp phải đổi dấu)
 • Thực hiện thủ tục thông báo về nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Điều chỉnh lại thông tin về thuế cho khách hàng (nếu cần)
 • Tư vấn những vấn đề phát sinh sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty luật Thái An

Sau nhiều năm kinh nghiệm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng thì thời gian để có kết quả thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

 


Việc sử dụng Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Công ty luật Thái An sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xử lý hồ sơ và nhận kết quả rất nhanh. Một trong những điều làm  khách hàng hài lòng là không phải mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi kết quả với mức phí dich vụ rất thấp.


THÔNG TIN LIÊN QUAN