Mẫu di chúc | Công ty Luật Thái An

Trong cuộc sống, không ai có thể dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Di chúc không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là cách thức mà mỗi người bày tỏ ý chí và mong muốn của mình về việc phân chia tài sản sau khi qua đời. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu mẫu di chúc để bạn đọc tham khảo:

1. Những điều cần biết trước khi sử dụng mẫu di chúc

Trước khi sử dụng mẫu di chú để lập di chúc, bạn cần hiểu rõ về pháp luật liên quan đến di chúc tại Việt Nam. Một di chúc hợp pháp phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung. Theo pháp luật Việt Nam, người lập di chúc phải đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Nội dung di chúc phải rõ ràng, không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Chi tiết có tại bài viết sau:

Lập di chúc: Tất cả những điều cần biết

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập di chúc

Chọn Mẫu Di Chúc Phù Hợp: Có nhiều mẫu di chúc khác nhau, tùy thuộc vào tình hình tài sản và mong muốn của bạn. Một số mẫu di chúc đơn giản chỉ gồm vài mục cơ bản, trong khi những mẫu khác có thể phức tạp hơn, đòi hỏi phải xác định rõ ràng về người thừa kế và cách thức phân chia tài sản.

Bước 1: Xác định tài sản và người thừa kế: Liệt kê toàn bộ tài sản bạn muốn để lại, bao gồm cả bất động sản, tiền mặt, cổ phiếu, v.v. Sau đó, xác định rõ người thừa kế và tỷ lệ tài sản mà bạn muốn họ nhận được.

Bước 2: Viết di chúc: Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác. Di chúc cần mô tả chi tiết về tài sản và cách thức phân chia. Bạn cũng cần chỉ rõ người thi hành di chúc.

Bước 3: Chứng thực và lưu trữ di chúc: Sau khi hoàn thành di chúc, bạn nên có ít nhất một người chứng kiến ký tên. Tại Việt Nam, di chúc còn cần được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý. Hãy lưu trữ di chúc ở nơi an toàn và thông báo cho người thân hoặc người thi hành di chúc biết về vị trí của nó.

3. Nội dung cơ bản cần có của một Bản mẫu di chúc là gì?

Về cơ bản một bản mẫu Di chúc cần có các nội dung chủ yếu sau:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản;
  • Ngoài các nội dung quy định trên di chúc có thể có các nội dung khác.

Lưu ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa (Căn cứ Điều 631 Bộ luật dân sự 2015)

ban mau di chuc
Bản mẫu di chúc được nhiều khách hàng tìm kiếm. Ảnh minh họa: Nguồn internet

4. Bản mẫu di chúc

Dưới đây Công ty Luật Thái An xin cung cấp đến quý khách hàng bản mẫu di chúc thừa kế tài sản để khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … …………………………. – địa chỉ ………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………….

I – DI SẢN ĐỂ LẠI CHO NGƯỜI THỪA KẾ:

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhận:……………………………………

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần di sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. – đã chết) (nếu có) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo tỷ lệ phân chia như dưới đây:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi…. cấp:……………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

sẽ được thừa hưởng …. thuộc di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi…. cấp:……………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

sẽ được thừa hưởng …. thuộc di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi. cấp:………………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………….. Nơi.. cấp:………………………….. cấp

ngày……………….. tháng…………… năm……………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:

II- NHỮNG NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DI CHÚC NÀY:

  • Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.
  • Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;
  • Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

Việc phân chia di sản trong Bản mẫu di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ …………………đánh máy bản di chúc này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

Bản Di chúc này gồm có …………trang , được lập thành …………….bản chính, có giá trị như nhau (Lưu tại Phòng Công chứng …………………. 01 bản).

Người làm chứng 1         Người làm chứng 2                         Người lập Di chúc

 

 

 

5. Dịch vụ tư vấn, soạn bản mẫu di chúc

Trên đây là một bản mẫu di chúc có người làm chứng được cập nhật mới nhất. Để có thêm thông tin chi tiết và chính xác về các bản mẫu di chúc khác nhau, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với từng trường hợp lập di chúc cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Luật Thái An. Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp Quý khách hàng giải đáp được mọi vướng mắc pháp lý về di chúc cũng như về thừa kế.

Nguyễn Văn Thanh