Dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng

Khi một cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức thực hiện giao dịch thì cần có hợp đồng. Hợp đồng là cơ sở để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian dài, nên bạn cần đảm bảo là bạn được tư vấn hợp đồng bởi các chuyên gia pháp lý giầu kinh nghiệm, những người sẽ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Đối với các công ty nước ngoài, dù là công ty nhỏ hay lớn thì luật sư, chuyên gia pháp lý tư vấn, soạn thảo hợp đồng trước khi đưa ra đàm phán với đối tác.

Tại Việt Nam dù thói quen xin tư vấn luật sư trước khi thực hiện các giao dịch chưa phổ cập nhưng cũng đã ngày càng phổ biến, do đó dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng của Luật Thái An đã đem lại nhiều lợi ích vô giá cho các khách hàng của mình.

>>> Xem thêm:

 

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HÃY GỌI (024) 7305 6898 HOẶC ĐỂ LẠI TIN NHẮN ZALO, FACEBOOK

1. Tại sao bạn cần dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng?

Mỗi hợp đồng là một văn bản pháp lý cho những giao dịch giữa các bên. Tuỳ từng trường hợp mà hợp đồng chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau như Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Luật lao động…

Rất nhiều các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn, tiềm ẩn những rủi ro.  Khi tư vấn, soạn thảo hợp đồng, luật sư sẽ giúp khách hàng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro bằng cách:

a. Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để loại trừ rủi ro về giao dịch vô hiệu:

Khi một hợp đồng vô hiệu thì nó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên, hay nói một cách khác nếu hợp đồng vô hiệu thì nó không có giá trị pháp lý. Hợp đồng vô hiệu có thể vi các lý do sau:

 • Tư vấn hợp đồng để tránh giao dịch vô hiệu do tư cách chủ thể ký kết hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng để tránh giao dịch vô hiệu do vi phạm quy định về đối tượng của hợp đồng:

>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu khi nào?

tư vấn hợp đồng
Luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. – ảnh: Luật Thái An

b. Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro do một bên hoặc các bên không thực hiện cam kết theo hợp đồng

Hợp đồng có giá trị càng lớn, thời gian thực hiện càng dài thì rủi ro tranh chấp càng nhiều. Các rủi ro này tiềm ẩn ở từng giai đoạn thực hiện hợp đồng, khi một bên hoặc các bên vô tình hoặc cố ý vi phạm nghĩa vụ của mình:

 • Đối với hợp đồng dịch vụ: luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để đảm bảo bên cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng, số lượng công việc, dẫn đến gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ không thanh toán đúng, thanh toán đủ phí dịch vụ theo như thoả thuận trong họp đồng.
 • Đối với hợp đồng mua bán hàng hoá: luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro bên bán vi phạm nghĩa vụ khi giao thiếu hàng, không giao hàng, giao hàng không kèm theo chứng từ hoặc giao chậm chứng từ liên quan, giao hàng không đúng quy cách phẩm chất đã thỏa thuận, giao hàng kém chất lượng, giao hàng không đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận… Về phần bên mua hàng, luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để tránh rủi ro bên mua không thanh toán hoặc chậm thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, thanh toán không theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng, không nhận hàng, nhận hàng chậm…
 • Đối với hợp đồng mua bán nhà đất: luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để tránh trường hợp nhà đất không thuộc sở hữu của bên bán hoặc nhà đất chưa đủ điều kiện để mua bán.
 • Đối với hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn: luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro một bên góp tiền hoặc tài sản chậm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung, hay tài sản góp không thuộc quyền sở hữu của bên góp hoặc tài sản đang tranh chấp, tranh chấp về phân chia lãi lỗ…

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ đưa vào các điều khoản chặt chẽ để dự liệu những tình huống tranh chấp có thể xẩy ra để phòng tránh, cũng như đưa ra các chế tài nếu một bên vi phạm.

c. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để giảm thiểu rủi ro về các trường hợp bất khả kháng

Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống bất khả kháng hoặc sự kiện bất khả kháng mà không thể lường trước. Đó là những tình huống bất lợi như thiên tai, địch họa, dịch bệnh, thay đổi chính sách…. Khi những tình huống đó xẩy ra thì một hoặc các bên trong hợp đồng có thể không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Vậy nếu không được dự liệu trước trong hợp đồng thì sẽ rất khó khăn cho các bên.

Luật Thái An sẽ tư vấn và soạn thảo các điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng để dự liệu những trường hợp bất khả kháng mà khi nó xẩy ra thì khách hàng sẽ được miễn trách nhiệm.

>> Xem thêm: Sự kiện bất khả kháng là gì ?

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ xây dựng điều khoản bất khả kháng một cách thông minh để giảm thiểu rủi ro khi khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp ngoài khả năng kiểm soát.

Các rủi ro của hợp đồng
Tư vấn, soạn thảo hợp đồng cần giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. – ảnh: Luật Thái An

d. Tư vấn soạn thảo hợp đồng để giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất nếu nó xẩy ra

Hợp đồng cần có điều khoản giải quyết tranh chấp để khi tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải thì có thể nhờ đến Toà án.

Đối với các hợp đồng kinh doanh thương mại thì ngoài Toà án, các bên có thể nhờ cơ quan trọng tài để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nếu điều khoản về trọng tài thương mại không đầy đủ thì sẽ vô hiệu.

Đối với hợp đồng mà một bên có yếu tố nước ngoài thì việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lại càng quan trọng. Nếu vì lý do nào đó phía Việt Nam đồng ý là việc giải quyết tranh chấp thực hiện tại Toà án hoặc Trọng tài thương mại nước ngoài thì sẽ vô cùng bất lợi do việc thưa kiện ở nước xa xôi sẽ rất mất thời gian, tốn kém.

Khi tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng luật sư sẽ xây dựng điều khoản giải quyết tranh chấp một cách có lợi nhất cho khách hàng.

>>> Xem thêm: Quá trình giải quyết tranh chấp

2. Luật sư Thái An soạn thảo hợp đồng một cách chuẩn mực

Luật sư Thái An cam kết đem tới cho khách hàng hợp đồng chất lượng cao, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, cân bằng lợi ích các bên để đảm bảo cho giao dịch thành công. Do đó, khi tư vấn, soạn thảo hợp đồng, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc sau:

a. Tư vấn soạn thảo hợp đồng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng khách hàng

Cùng là một đề nghị soạn thảo một loại hợp đồng (thí dụ hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hoá…) nhưng mỗi khách hàng có yêu cầu soạn thảo khác nhau. Không có hợp đồng nào giống họp đồng nào, kể cả đối với những giao dịch tương tự nhau. Các hợp đồng mà luật sư cần soạn thảo rất đa dạng, giống như chính tính đa dạng của các lĩnh vực hoạt động và yêu cầu của khách hàng.

b. Tư vấn soạn thảo hợp đồng dựa trên bối cảnh cụ thể của từng khách hàng

Mỗi giao dịch đều có bối cảnh riêng đặc thù. Các bên tham gia hợp đồng là khác nhau: khách hàng của luật sư có thể ở thế mạnh hoặc yếu trong quan hệ với bên kia, do đó cách luận sư soạn thảo hợp đồng cũng khác đi: Luật sư sẽ xây dựng hợp đồng với những điều khoản có lợi nhất cho khách hàng của mình.

c. Tư vấn soạn thảo hợp đồng phù hợp với pháp luật

Khi soạn thảo hợp đồng, bên cạnh việc giúp khách hàng văn bản hóa các kết quả đàm phán, luật sư còn phải bảo đảm là hợp đồng soạn ra phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu những thoả thuận của các bên vi phạm điều cấm của phạt luật, vi phạm đạo đức xã hội thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu và không phát sinh hiệu lực.

Nếu hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam thì các điều khoản trong hợp đồng không được trái các quy định của pháp luật Việt Nam. Cần lưu ý là pháp luật Việt Nam có nhiều khác biệt so với pháp luật các quốc gia khác.

d. Soạn thảo hợp đồng bằng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, chính xác

Để đảm bảo sự rõ ràng trong ngôn ngữ, khi soạn thảo hợp đồng luật sư lựa chọn từ ngữ chính xác, truyền đạt được đầy đủ, trực tiếp, đúng nội dung muốn truyền đạt. Cần hạn chế sử dụng những từ đa nghĩa, những thuật ngữ chuyên môn, những thuật ngữ cổ …

Mặt khác khi soạn thảo hợp đồng luật sư sẽ lưu ý đến người sử dụng hợp đồng. Tùy theo đặc điếm của khách hàng mà luật sư sử dụng ngôn ngữ phù hợp để đảm bảo khi khách hàng đọc họp đồng có thể hiểu được đầy đủ và chính xác.

Súc tích là yêu cầu khá khó khăn khi soạn thảo hợp đồng. Viết dài thường khó hơn viết ngắn mà vẫn rõ ràng đủ ý. Sự súc tích của ngôn ngữ đòi hỏi luật sư phải có quá trình thực hành, không ngừng học hỏi và rút kinh nghiệm…

Ngoài ra, các thông tin, dữ liệu, số liệu trong hợp đồng cần rất chính xác.

Ngôn ngữ hợp đồng cần trung lập, hạn chế cảm xúc cá nhân của mỗi bên để hài hoà lợi ích giữa các bên, đảm bảo cho ký kết và thực hiện hợp đồng.

Lưu ý quan trọng:

Bạn nên cố gắng giành quyền soạn thảo hợp đồng vì như vậy bạn sẽ có cơ hội chiếm ưu thế khi đàm phán, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có). Đó là vì khi soạn hợp đồng, bạn sẽ có thể:

 • chủ động đưa ra nội dung hợp đồng do đó chủ động hơn khi đàm phán
 • giới hạn được nội dung bên đối tác đưa ra, tất nhiên là trừ những nội dung không thể thiếu trong hợp đồng
 • xây dựng những điều khoản có lợi nhất cho bên mình
Yêu cầu đối với soạn thảo hợp đồng
4 yêu cầu cơ bản đối với soạn thảo hợp đồng. – ảnh: Luật Thái An

3. Các dịch vụ khác liên quan tới tư vấn hợp đồng

Ngoài tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng, Luật Thái An còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan sau đây:

a. Tư vấn hợp đồng: Đàm phán, thương lượng

Đàm phán, thương lượng hợp đồng, thỏa thuận với đối tác là công việc không thể xem nhẹ trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

Trước hết, Công ty luật Thái An sẽ tư vấn cho khách hàng đàm phán hợp đồng theo hướng tốt nhất để bảo vệ quyền lợi tối đa của mình. Sau đó, công ty có thể cử luật sư đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán ký kết hợp đồng. Do am hiểu pháp luật và có kỹ năng đàm phán tốt, luật sư Công ty Luật Thái An có thể hỗ trợ khách hàng đám phán hợp đồng với hai tư cách sau:

 • chuyên gia pháp luật: luật sư sẽ hỗ trợ về pháp lý cho trưởng đoàn đàm phán
 • người đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp: luật sư sẽ chủ trì đàm phán

>>> Xem thêm: Tư vấn đàm phán hợp đồng

tư vấn hợp đồng soạn thảo hợp đồng
Tư vấn hợp đồng giúp phòng ngừa rủi ro và tranh chấp, soạn thảo hợp đồng là một khâu của quá trình tư vấn hợp đồng. – ảnh: internet

b. Tư vấn hợp đồng trong giai đoạn thực hiện

Không phải hợp đồng nào sau khi ký kết đều hoàn hảo. Đó là bởi vì rất nhiều lý do, bao gồm:

 • Nhóm các lý do khách quan: Thực tế biến đổi liên tục và nhanh chóng và các bên không dự tính hết được mọi khả năng; Rủi ro trong kinh doanh; Rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã hội; Sự thay đối của chính sách…
 • Nhóm các lý do chủ quan: Khi thực hiện hợp đồng nẩy sinh nhiều phương án thực hiện; Câu chữ trong hợp đồng mập mờ, có thể được hiểu theo nhiều nghĩa đưa đến sự bối rối cho người thực hiện; Sự vi phạm hợp đồng của một bên…

Do đó, bạn vẫn rất cần tới sự hỗ trợ của luật sư tư vấn hợp đồng trong giai đoạn thực hiện. Vai trò của luật sư thể hiện ở những việc sau:

 • Luật sư tư vấn hợp đồng để khách hàng thực hiện đúng nội dung và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của luật (nếu không có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng).
 • Luật sư tư vấn hợp đồng thông qua giải thích hợp đồng cho khách hàng: giải thích những điều khoản không rõ ràng hoặc ngôn từ khó hiểu. Tuy nhiên, việc giải thích hợp đồng do chính các bên chủ thể của hợp đồng thực hiện bằng cách cùng nhau trao đổi, luật sư chỉ giữ vai trò tư vấn cho khách hàng. Kết quả của việc giải thích các điều khoản của họp đồng hoặc ngôn từ trong hợp đồng được các bên thực hiện bằng các phụ lục của họp đồng.
 • Luật sư tư vấn hợp đồng về việc sửa đổi nội dung hợp đồng theo ý chí của các bên: Việc sửa đổi hợp đồng phải tuân theo thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng trong hợp đồng đã giao kết ban đầu, đảm bảo ý chí tự nguyện của các bên khi sửa đổi hợp đồng, không được gây thiệt hại cho người thứ ba, trường họp người thứ ba có lợi ích liên quan thì việc sửa đổi họp đồng phải được người thứ ba đồng ý.
 • Luật sư tư vấn hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi: Trong thực tiễn thực hiện hợp đồng, sau khi hợp đồng được giao kết, có thế xảy ra hoàn cảnh thay đối so với thời điểm xác lập hợp đồng. Nếu có căn cứ cho rằng hoàn cảnh đã thay đổi cơ bản thì luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu đối tác đàm phán lại họp đồng. Trường hợp việc đàm phán lại không đạt được kết quả, luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu Tòa án giải quyết để chấm dứt họp đồng tại một thời điểm hoặc sửa đổi họp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Luật sư tư vấn hợp đồng khi một bên vi phạm: Luật sư sẽ kiểm tra hành vi vi phạm là có căn cứ hay không và có thuộc các trường hợp được miễn trách nhiệm hay không? Nếu hành vi cần bị xử phạt thì luật sư tư vấn cho khách hàng các biện pháp, chế tài xử phạt theo thoả thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thực hiện hợp đồng

tư vấn thực hiện hợp đồng
Tư vấn thực hiện hợp đồng gồm 5 nội dung. – ảnh: Luật Thái An

c. Tư vấn hợp đồng để giải quyết tranh chấp 

Trong hợp đồng quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Chỉ cần một mâu thuẫn, như một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các nghĩa vụ của mình mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì sẽ dẫn đến tranh chấp hợp đồng. 

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Công ty luật Thái An bao gồm những công việc sau: 

 • Cùng khách hàng tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp
 • Tư vấn các căn cứ pháp luật cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ có lợi cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng về việc đàm phán với đối tác hoặc các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng tiến hành thương lượng, hòa giải với đối tác tranh chấp
 • Trường hợp đàm phán, hòa giải không thành: Liên hệ với Tòa án hoặc Trọng tài để chuẩn bị cùng khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Cử luật sư có kinh nghiệm tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án

>>> Xem thêm: Luật sư giải quyết tranh chấp

Dịch vụ tư vấn hợp đồng
Các nội dung đa dạng của Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Luật Thái An.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG LỢI ÍCH TO LỚN, LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ LUÔN SINH LỜI !

Nguyễn Văn Thanh