Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Một trong những quyền quan trọng của thành viên của công ty là chuyển nhượng phân vốn góp của mình. Quyền chuyển nhượng thể hiện ở việc họ có thể quyết định số lượng và người nhận chuyển nhượng. Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới việc chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài trở nên phổ biến. Tuy nhiên việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ dẫn đến việc thay đổi số lượng, thông tin thành viên chính vì vậy việc chuyển nhượng này cần đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nhằm giúp doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng hiểu rõ thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Luật Đầu tư năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

2. Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

2.1 Trình tự chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp:

Không phải mọi trường hợp người nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp đều phải tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần và phần vốn góp mà chỉ rơi vào những trường hợp pháp luật quy định dưới đây:

 • Mua cổ phần, phần vốn góp của các công ty kinh doanh nghành nghề có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Việc mua cổ phần, phần vốn góp dẫn tới người nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên

Khi chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài rơi vào trường hợp trên người nước ngoài tiến hành đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Đăng ký việc thay đổi thông tin thành viên:

Vì việc chuyển nhượng sẽ thay đổi thông tin cổ đông chính vì vậy khi chuyển nhượng cần thông báo tới cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 05 ngày kể từ ngày chuyển nhượng.

Công ty cần tiến hành nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch đầu tư để thực hiện thay đổi thông tin của thành viên góp vốn

2.2 Hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp

 • Đơn đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp có các nội dung chính sau: Thông tin của công ty mà người nước ngoài định mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ vốn góp của người nước ngoài sau khi chuyển nhượng
 • Hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân của người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin thành viên

 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp quyết định của chủ thể có thẩm quyền
 • Danh sách thành viên sau khi thay đổi
 • Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư về việc mua cổ phần, phần vốn góp

3. Thời hạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

 • Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp : 15 ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
 • Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin thành viên công ty: 07 đến 10 ngày

4. Dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài của công ty Luật Thái An

 • Tư vấn điều kiện người nước ngoài nhận chuyển nhượng
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
 • Tư vấn điều kiện để được chấp thuận việc mua cổ phần, phần vốn góp cho người ngoài
 • Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp
 • Tư vấn, rà soát, soạn thảo hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp
 • Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi thông tin thành viên
 • Rà soát, tư vấn giúp khách hàng soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Đại diện khách hàng thực hiện trọn gói thủ tục chuyển nhượng vốn
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý phát sinh khi chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

5. Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài của Công ty Luật Thái An

 • Được tư vấn miễn phí về thủ tục chuyển nhượng vốn
 • Được các luật sư, chuyên viên có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ soạn thảo nhanh chóng, hợp pháp
 • Thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng
 • Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối
 • Chi phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN