Xin giấy phép đầu tư

Với sự hội nhập kinh tế như hiện nay nhu cầu đầu tư của cá nhân, tổ chức vào Việt Nam là rất lớn. Nhưng không phải các nhà đầu cũng hiểu rõ thủ tục, quy trình, điều kiện để tiến hành đầu tư thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Để giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí thành lập công ty có vốn nước ngoài công ty luật Thái An xin giới thiệu bài viết dịch vụ xin giấy phép đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ
 • Luật Đầu tư năm 2014
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Các trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế  nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư

3.1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

3.2 Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư:

Nếu dự án thuộc loại phải xin cấp chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục như sau:

Bước 1: Xin cấp chủ trương đầu tư

Bước này chỉ áp dụng đối với những dự án lớn có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kinh tế xã hội mà thôi. Tùy theo quy mô của dự án mà thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư là khác nhau. Thẩm quyền cấp quyết định đầu tư được giao cho ba chủ thể đó là: Quốc Hội, Thủ tướng chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 2: Xin cấp giấy đăng ký đầu tư

Sau được cấp chủ trương đầu tư thì chủ dự án phải thực hiện bước tiếp theo là xin cấp giấy phép đầu tư. Riêng các dự án không phải xin cấp chủ trương đầu tư đây là bước khởi đâu để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải mọi công ty có sự góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đều cần xin giấy đăng ký đầu tư mà chỉ khi nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ vốn được quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư năm 2014 thì mới cần xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 3: Tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy phép đầu tư nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp mong muốn đặt trụ sở chính. Sau khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp thì chủ đầu tư cần tiến hành thủ tục khắc dấu, kê khai thuế ban đầu.

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

Hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư

Tùy từng dự án, cũng như cơ quan cấp chủ trương đầu tư mà hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư là khác nhau. Ví dụ hồ sơ xin cấp phép đầu tư tại UBND tỉnh sẽ bao gồm giấy tờ sau:

 • Đề xuất dự án đầu tư thể hiện quy mô, nhà đầu tư, vốn, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy thành lập (đối với tổ chức)
 • Báo cáo tài chính, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính
 • Đề xuất yêu cầu sử dụng đất, các tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm kinh doanh
 • Giải trình về sử dụng công nghệ, hợp đồng BCC nếu đầu tư dự án theo hợp đồng BCC

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Đối với dự án đã có chủ trương đầu tư thì chủ dự án chỉ cần chuẩn bị quyết định chủ trương đầu tư gửi đến cơ quan có thẩm quyền
 • Riêng dự án không cần xin quyết định đầu tư thì chủ dự án cũng cần chuẩn bị hồ sơ tương tự như việc cấp chủ trương đầu tư tại UBND tỉnh như đã nêu mục 3.2.1

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tùy từng loại hình công ty mà chủ dự án cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khác nhau theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014

6. Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư của công ty Luật Thái An

 • Tư vấn điều kiện chủ thể thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty
 • Tư vấn loại hình doanh nghiệp khi thành lập mới
 • Tư vấn trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát hồ sơ tài liệu khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài
 • Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ, tài liệu, trực tiếp thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến thuế ban đầu
 • Tiến hành các hoạt động xin cấp giấy phép lao động cho các chủ thể lao động nước ngoài trong công ty.

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN