Trụ sở hợp tác xã và thay đổi trụ sở hợp tác xã

Trụ sở Hợp tác xã không chỉ là không gian văn phòng hay địa điểm giao dịch thông thường, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần tự lực cánh sinh của cộng đồng. Đứng từ góc độ pháp lý, trụ sở hợp tác xã là một trong các điều kiện chứng minh tính hợp pháp của một hợp tác xã. Pháp luật có những quy đinh rõ ràng về vấn đề này:

1. Thế nào là trụ sở Hợp tác xã ?

Điều 26 Luật hợp tác xã 2012 định nghĩa như sau về trụ sở hợp tác xã:

Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo đó, trụ sở hợp tác xã là nơi thực hiện hợp tác xã tiến hành các hoạt động của mình.

Để được chấp thuận là trụ sở hợp tác xã thì địa chỉ của trụ sở phải rõ ràng như trên. Nếu địa chỉ không rõ ràng thì cơ quan đăng ký sẽ từ chối hồ sơ của bạn.

2. Thay đổi trụ sở Hợp tác xã được không ?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tùy vào định hướng phát triển, chiến lược kinh doanh mà Hợp tác xã có thể thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã. Thông tư 03/2014/TT-BKHDT đưa ra các bước thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở hợp tác xã.

Có 2 trường hợp thay đổi trụ sở hợp tác xã: thay đổi trong phạm vi một huyện hoặc quận, và thay đổi trụ sở ở huyện hoặc quận khác:

a. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã trong trường hợp cùng quận 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2014/TT-BKHDT thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về địa chỉ trụ sở chính thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã trong trường hợp cùng quận được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;
  • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

>>> Xem thêm: Đại hội thành viên Hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hợp tác xã được tiếp nhận khi:

  • Có đủ giấy tờ theo quy định;
  • Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã theo quy định;
  • Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hợp tác xã và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã.

Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

thu tuc thay doi dia chi tru so hop tac xa
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã là một thủ tục cần phải biết trong quá trình Hợp tác xã hoạt động. Nguồn ảnh minh họa: Internet

b. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã trong trường hợp thay đổi sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã 

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 03/2014/TT-BKHD thì trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì Hợp tác xã thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Về thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã trong trường hợp thay đổi sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký giống với thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã trong trường hợp cùng quận. Theo đó hồ sơ gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;
  • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Tuy nhiên, Hợp tác xã phải nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.

Sau đó, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác sẽ xem xét hồ sơ thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hợp tác xã và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đăng ký trụ sở cũ.

Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

3. Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã

Qua bài viết trên đây, Công ty Luật Thái An chúng tôi hy vọng các bạn có thể nắm được thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã. Nếu bạn gặp bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Hợp tác xã hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An. Chúng tôi có năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực Hợp tác xã nói riêng và lĩnh vực tư vấn pháp luật nói chung chắc chắn sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật với mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Nguyễn Văn Thanh