Tên hợp tác xã, tên liên hiệp hợp tác xã: Những quy định cần biết!

Hợp tác xã là mô hình xuất hiện và phát triển lâu đời ở Việt Nam. Hiện nay, Nhà nước đang có nhiều chính sách để khuyến khích thành lập Hợp tác xã. Do đó, nhu cầu thành lập Hợp tác xã ngày một tăng nhanh. Khi thành lập hợp tác xã thì tên hợp tác xã phải đáp ứng các quy định của pháp luật. Hãy cùng Công ty Luật Thái An tìm hiểu các quy định này qua bài viết sau đây:

1. Quy định chung về tên hợp tác xã như thế nào?

Luật HTX 2012 quy định như sau về tên hợp tác xã:

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được viết bằng tiếng Việt hoặc ký tự La – tinh trừ ký tự đặc biệt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “hợp tác xã” hoặc “liên hiệp hợp tác xã” sau đó là tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh hay ký hiệu phụ trợ khác để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể giữ nguyên tên tiếng Việt hoặc dịch tương ứng toàn bộ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

2. Những điều cấm khi đặt tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là gì?

Cơ quan đăng ký hợp tác xã có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu tên đó vi phạm những quy định. Sau đây là những điều cấm liên quan tới đặt tên hợp tác xã:

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được trùng hoặc gây nhầm lẫn

Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký trong phạm vi cả nước.

Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn:

  • Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  •  Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký chỉ khác tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký bởi chữ “và” hoặc ký hiệu hoặc hiệu”-“;
  • Tên viết tắt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  •  Tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự, một hoặc một số chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó, trừ trường hợp hợp tác xã yêu cầu đăng ký là thành viên của liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  • Tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  • Tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký chỉ khác tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký bởi các từ “Bắc”, “miền Bắc”, “Nam”, “miền Nam”, “Trung”, “miền Trung”, “Tây”, “miền Tây”, “Đông”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký là thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký;
  •  Các trường hợp tên gây nhầm lẫn khác theo quyết định của cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được trùng với tên cơ quan nhà nước:

Toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trùng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Tên hợp tác xã không được chứa tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Những quy đinh về nơi hiển thị tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hành.

Trong mọi trường hợp, tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

thu tuc thay doi ten hop tac xa
Thủ tục thay đổi tên Hợp tác xã cũng có những lưu ý nhất định. Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể thay đổi tên gọi và tên mới phải đáp ứng các điều kiện như đã nêu ở trên.

Về thủ tục thay đổi tên Hợp tác xã thì thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới (căn cứ Điều 17 Nghị định 193/2013/NĐ-CP, Điều 11 Thông tư 03/2014/TT-BKHDT, Khoản 10 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHDT).

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên Hợp tác xã gồm những giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu
  • Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Sau khi nộp hồ sơ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi tên Hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã.

Nếu không thực hiện thủ tục thay đổi tên Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

 

Trên đây là những thông tin hữu ích liên quan tới tên Hợp tác xã mà Công ty Luật Thái An muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Nếu Quý bạn đọc vẫn còn những thắc mắc, vướng mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Công ty Luật Thái An chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ và tư vấn về các vấn đề về hợp tác xã.

Nguyễn Văn Thanh