Bảng giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp Dịch vụ tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại… Quý khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ uy tín, chất lượng và mức phí rất phù hợp. Dưới đây là Bảng giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng được đông đảo khách hàng đón nhận. 

Toàn bộ thông tin về dịch vụ có tại các bài viết này:

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín!

Dịch vụ rà soát hợp đồng chất lượng cao!


dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Giá dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng của Luật Thái An rất hợp lý / ảnh nguồn Internet

 

LOẠI HỢP ĐỒNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN  GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Hợp đồng mua bán hàng hóa từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại quốc tế từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng gia công từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng quảng cáo từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hành khách từ  2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xây dựng từ 4,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng môi giới từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI NHÀ Ở, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho nhà ở

từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê nhà ,hợp đồng thuê mặt bằng từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thế chấp nhà đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai từ 2,500,000 2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN TỚI VỐN & TIỀN, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN TỚI VỐN & TIỀN

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay tiền / cho vay tiền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng góp vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ

Hợp đồng thuê xe từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê thiết bị từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê tài sản từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN LIÊN DOANH, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Hợp đồng liên doanh từ 4,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên danh từ 4,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên kết từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,500,000 2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hợp đồng chuyển chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 4,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 4,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhượng quyền thương mại từ 3,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và các quyền liên quan từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG UỶ THÁC, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG UỶ THÁC

Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu từ 2.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ủy thác đầu tư từ 2.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý phân phối từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc từ 1.500,000  2 ngày làm việc từ 1,000,000  2 ngày làm việc
Hợp đồng đào tạo từ 1.500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng cho thuê lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng khoán việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KHÁC, GIÁ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG KHÁC

Hợp đồng ủy quyền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho tài sản từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tài trợ từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đặt cọc từ 1,500,000 2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000 2 – 3 ngày làm việc
CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KHÁC Sẽ báo phí khi khách hàng cung cấp thông tin cụ thể  Sẽ báo phí khi khách hàng cung cấp thông tin cụ thể

THÔNG TIN LIÊN QUAN


Nguyễn Văn Thanh