Hợp đồng vận chuyển hành khách: Những quy định cần biết!

Hợp đồng vận chuyển hành khách là một trong các loại hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng này có những đặc thù liên quan tới việc vận chuyển hành khách thay vì vận chuyển hàng hoá. Những đặc thù này cần thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng. Luật Thái An xin tư vấn cách soạn hợp đồng vận chuyển hành khách dưới đây:


1. Thế nào là hợp đồng vận chuyển hành khách?

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hành khách

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hành kháchBộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận chuyển hành khách là gì?

Các điều khoản cơ bản là những điều khoản không thể thiếu được khi soạn thảo hợp đồng vận chuyển hành khách. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng vận tải hành khách không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng vận chuyển hành khách.

hợp đồng vận chuyển hành khách
Sẽ rất là thuận tiện và hợp lý nếu như bạn ký hợp đồng vận chuyển hành khách khi đi đến nơi bạn muốn với đơn vị vận chuyển -Ảnh minh họa: Internet.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận chuyển hành khách là:

 • Đối tượng của hợp đồng
 • Thời gian, địa điểm nhận hành khách, giao hành khách
 • Phương tiện vận chuyển và người điều khiển phương tiện
 • Điều khoản thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Chúng tôi sẽ phân tích từng điều khoản sau đây:

a. Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách

Đưa ra thông tin cụ thể và chính xác về số lượng hành khách, hành lý trên thực tế. Ngoài ra, nên có thêm phụ lục về thông tin của từng khách hàng nếu là vận chuyển theo tuor.

b. Thời gian, địa điểm nhận hành khách, giao hành khách trong hợp đồng vận chuyển hành khách

2 bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm đón và giao hành khách để đảm bảo nơi đón và giao thuận tiện cho cả 2 bên, tránh gây ảnh hưởng cho việc vận chuyển hành khách.

c. Phương tiện vận chuyển và người điều khiển phương tiện trong hợp đồng vận chuyển hành khách

Bên vận chuyển cần đưa ra thông tin cụ thể về phương tiện vận chuyển khách hàng và người điều khiển, cụ thể:

Đối với phương tiện vận chuyển cần ghi rõ những thông tin sau: Loại phương tiện, biển kiểm soát, thời gian sản xuất, kiểm định chất lượng, …

Đối với người điều khiển phương tiện cần ghi rõ những thông tin sau: Tên, số điện thoại, trình độ, kinh nghiệm,…

Lưu ý: Vì đối tượng vận chuyển của hợp đồng này là con người nên cần đảm bảo các về an toàn, chất lượng dịch vụ. Do đó, khi giao kết hơp đồng các bên nên làm rõ các thông tin trên để đảm bảo cho quá trình vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển hành khách
Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng vận chuyển hành khách là không thể thiếu. – Ảnh nguồn internet

đ. Điều khoản thanh toán trong hợp đồng vận chuyển hành khách

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận về giá cả, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán, tiền đặt cọc.

Đối với giá cả: ghi rõ số tiền cần thanh toán cả chữ và số, đơn vị tiền tệ sử dụng, số tiền đối với từng hành khách.

Đối với hình thức thanh toán: ghi rõ về cách thức thanh toán đối với hợp đồng, ví dụ như thanh toán trực tiếp hay chuyển khoản, thanh toán 1 lần hay nhiều lần, …

>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền trong hợp đồng

Đối với thời điểm thanh toán: nêu thời gian ngày tháng năm cụ thể về thời gian thanh toán đối với 1 đợt hoặc từng đợt.

Đối với tiền đặt cọc: 2 bên thỏa thuận với nhau về tiền đặt cọc trước và cách thức xử lý tiền đặt cọc, ví dụ như hoàn trả sau khi hoàn thành vận chuyển hoặc trừ vào phần thanh toán của đợt thanh toán cuối,…

>>> Xem thêm: Phạt khi trễ thanh toán

e. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển hành khách

Bộ Luật dân sự 2015 đã quy định các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Nghĩa vụ của bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách

 • Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.

 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.

 • Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.

 • Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

 • Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyền của bên vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách

 • Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định.

 • Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây:

  • Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;

  • Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình;

  • Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

    

hợp đồng vận chuyển hành khách
Hợp đồng vận chuyển hành khách sẽ là cần thiết đối với người không biết đường đi tới địa chỉ mình muốn – Ảnh minh họa: Internet.

Nghĩa vụ của hành khách trong hợp đồng vận chuyển hành khách

 • Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người.

 • Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.

 • Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Quyền của hành khách trong hợp đồng vận chuyển hành khách

 • Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo cước phí vận chuyển với lộ trình đã thỏa thuận.

 • Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

 • Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên vận chuyển có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

 • Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận.

 • Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

 • Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

f. Đơn phương chấm dứt hợp đồng vận chuyển hành khách

Các bên trong hợp đồng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi vi phạm những trường hợp sau:

Bên vận chuyển có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

 • Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;
 • Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc những người khác trong hành trình;
 • Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Bên hành khách có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên vận chuyển vi phạm khi:

 • Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến không đúng địa điểm, đến không đúng giờ, văn minh, lịch sự và không bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo loại phương tiện của lộ trình đó; không bảo đảm đủ chỗ ngồi cho hành khách và chuyên chở vượt quá trọng tải.
 • Không bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.
 • Không chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

g. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển hành khách

Đối với những trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại do chính bên vận chuyển gây ra thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp thiệt hại của hành khách xảy ra hoàn toàn do lỗi của bên hành khách thì bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác.

hợp đồng vận chuyển hành khách
Hợp đồng vận chuyển hành khách cần đáp ứng các điều khoản cơ bản sau đây – Ảnh minh họa: Internet.

Đối với trường hợp bên hành khách vi phạm các điều kiện vận chuyển như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại thì bên hành khách phải đứng ra bồi thường.

Ngoài ra, hợp đồng vận chuyển hành khách có các điều khoản khác như:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

>>> Xem thêm: Tình trạng bất khả kháng

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

 

Hợp đồng vận tải, vận chuyển rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. 

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận chuyển, vận tải của Luật Thái An

a. Các loại hợp đồng vận tải, vận chuyển Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo hợp đồng vận chuyển hành khách nói riêng và nhiều loại hợp đồng vận tải, vận chuyển khác như sau:

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển theo các phương thức khác nhau:

 • hợp đồng vận tải đa phương thức, hợp đồng vận tải đường biển, hợp đồng vận tải đường bộ
 • hợp đồng vận tải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển 2 bên, hợp đồng vận chuyển 3 bên

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển, vận tải các loại hàng hóa khác nhau:

 • hợp đồng vận tải hành khách
 • hợp đồng vận tải hàng hóa, hợp đồng vận chuyển xăng dầu, hợp đồng vận chuyển gạo, hợp đồng vận chuyển gỗ, hợp đồng vận chuyển máy móc, hợp đồng vận chuyển xi măng, mẫu hợp đồng vận chuyển rác thải, hợp đồng vận chuyển đất
 • hợp đồng vận chuyển bằng container
 • hợp đồng vận chuyển logistics
 • hợp đồng vận chuyển hàng hải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh
 • hợp đồng vận chuyển theo chuyến
 • hợp đồng vận chuyển du lịch

 


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nguyễn Văn Thanh