Tư vấn Hợp đồng tặng cho tài sản

CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO HƠP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

Phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi!

 

Trong cuộc sống để thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến người khác chúng ta thường tặng cho tài sản. Tuy nhiên để hiểu rõ nội dung, cách thức soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản đế tránh những tranh chấp phát sinh khi hợp đồng có hiệu lực hay những rủi ro pháp lý phát sinh từ hợp đồng thì không phải cá nhân nào cũng hiểu rõ. Thấu hiểu được điều đó, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu bài viết về hợp đồng tặng cho tài sản dưới đây:

1. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản/hợp đồng cho tặng tài sản là một trong những căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu tài sản với chủ thể được tặng cho. Pháp luật Việt Nam hiện hành đưa ra khái niệm Hợp đồng tặng cho tại Điều 457 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Theo đó Hợp đồng tặng cho được hiểu là sự thể hiện ý chí của một bên (bên tặng cho) nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho chủ thể khác (bên được tặng cho) mà không yêu cầu sự đến bù, bên được tặng cho đồng ý nhận tài sản.

Ví dụ về hợp đồng tặng cho tài sản:

Có rất nhiều loại tài sản khi tặng cho sẽ được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng như Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, Hợp đồng tặng cho xe ô tô, Hợp đồng tặng cho  trang sức, Hợp đồng tặng cho tiền mặt, Hợp đồng tặng cho nhà chung cư….

2. Hình thức của hợp đồng tặng cho tài sản

Về hình thức của Hợp đồng tặng cho tài sản thì sẽ phụ thuộc vào đối tượng của Hợp đồng. Nếu đối tượng của Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản thì tại Điều 459 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực, hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Còn trường hợp đối tượng của Hợp đồng tặng cho tài sản là động sản thì pháp luật không có quy định bắt buộc về hình thức của Hợp đồng . Do đó Hợp, đồng tặng cho tài sản là động sản có thể được thể hiện bằng miệng, bằng văn bản. Tuy nhiên, đối với động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì Hợp đồng tặng cho tài sản được lập dưới hình thức văn bản.

3. Đặc điểm hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản có những đặc điểm sau đây:

 • Hợp đồng tặng cho tài sản là một hợp đồng không có đền bù. Hợp đồng tặng cho là một hợp đồng nằm ngoài quy luật trao đổi ngang giá. Trong hợp đồng tặng cho, một bên (bên tặng cho) trao cho bên kia (bên được tặng cho) một khoản lợi ích bật chất (tài sản tặng cho) mà không yêu cầu bên kia phải trao lại cho mình một lợi ích khác. Người nhận tài sản được tặng cho không phải trả cho bên tặng cho một khoản tiền hay một lợi ích vật chất nào.
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng tặng cho tài sản của Luật Thái An
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng tặng cho tài sản của Luật Thái An giúp khách hàng thực hiện quyền của mình – ảnh nguồn internet
 • Hợp đồng tặng cho tài sản luôn là hợp đồng thực tế. Trong hợp đồng tặng cho tài sản, dù hai bên có sự thảo thuận cụ thể về đối tượng hợp đồng tặng cho, điều kiện về thời hạn giao tài sản tặng cho nhưng nếu bên tặng cho chưa giao tài sản cho người được tặng cho, thì hợp đồng tặng cho tài sản chưa được coi là xác lập

4. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản

Do tính chất đặc biệt của hợp đồng tặng cho tài sản không mang tính chất đền bì tương đương nên pháp luật dân sự có quy định riêng về thời điểm có hiệu lực như sau:

 • Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi hai bên được tặng cho nhận tài sản, đối với động sản mà pháp có quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký
 • Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

5. Nội dung hợp đồng tặng cho tài sản

Pháp luật không quy định những nội dung bắt buộc một hợp đồng tặng cho cần phải có tuy nhiên để tránh tranh chấp, rủi ro phát sinh thì hợp đồng cần thể hiện nội dung sau đây:

 • Tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (nếu là cá nhân); tên, địa chỉ trụ sở (nếu là tổ chức)
 • Thời gian, địa điểm ký hợp đồng
 • Đặc điểm, giá trị của tài sản tặng cho
 • Thời điểm, phương thức chuyển giao tài sản
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tặng cho.
 • Đối với bên tặng cho tài sản: Bên tặng cho là người có tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Khi tặng cho, bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo về khuyết tật của tài sản tặng cho để tạo điều kiện cho bên được tặng cho sử dụng tài sản một cách tốt nhất
 • Đối với bên được tặng cho: Bên tặng cho có nghĩa vụ thực hiện những công việc mà bên tặng cho yêu cầu
 • Điều kiện tặng cho (nếu có). Người tặng cho có quyền yêu cầu bên được tặng cho thực hiện nghĩa vụ trước hay sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm pháp luật cũng như không được trái đạo đức xã hội.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp

6. Lưu ý về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một loại Hợp đồng tặng cho bất động sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 459 Bộ luật dân sự nêu ở trên thì Hợp đồng này phải được lập thành văn bản.
Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 thì Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.
Như vậy, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được lập thành văn bản và được công chứng hoặc chứng thực, phải thực hiện đăng ý chuyển quyền và có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai.

7. Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

Mẫu Hợp đồng tặng cho tài sản sẽ chứa đựng những điều khoản cơ bản nhất như đối tượng của Hợp đồng tặng cho, điều kiện tặng cho (nếu có) , thời gian địa điểm phương thức giao tài sản, quyền và nghĩa vụ của các bên…. Mẫu Hợp đồng tặng cho tài sản giúp bạn nhanh chóng thực hiện việc tặng cho của mình nhưng vẫn đảm bảo được tính pháp lý.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

8. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng tặng cho tài sản
 • Tư vấn điều kiện ký kết hợp đồng tặng cho tài sản
 • Tư vấn hình thức, nội dung hợp đồng tặng cho tài sản
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản
 • Rà soát, đại diện khách hàng soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản
 • Tư vấn điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất
 • Tư vấn thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tặng cho tài sản
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng tài sản

 


Trên đây là bài viết về hợp đồng tặng cho tài sản. Mọi vướng mắc hoặc câu hỏi bạn vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời.

THÔNG TIN LIÊN QUAN