Công ty Luật Thái An™ cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng ủy thác nhập khẩu với nhiều ưu điểm như dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Khách hàng doanh nghiệp cần tư vấn mọi vấn đề của hợp đồng kinh tế có thể sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ được tư vấn kịp thời và hiệu quả!


Mục lục tóm tắt

I. Thế nào là hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu ?

Uỷ thác xuất/nhập khẩu hàng hoá là hoạt động thương mại. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu là hợp đồng mà theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc nhập khẩu/ xuất khẩu hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Bên ủy thác thường là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, bên nhận ủy thác thường là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác. Đối tượng được ủy thác có thể là tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu là Bộ luật Dân sự năm 2015Luật Thương mại năm 2005Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

II. Các nội dung cần có của hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu

Dù là Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hay hợp đồng ủy thác xuất khẩu thì đều phải có những điều khoản, nội dung cơ bản sau:

2.1. Thông tin các bên trong hợp đồng

2.2 Nội dung ủy thác

Nội dung công việc ủy thác và thời hạn thực hiện công việc ủy thác: Bên ủy thác giao cho bên nhận ủy thác xuất/ nhập khẩu những mặt hàng nào, chất lượng, số lượng, quy cách, giá cả.Thời hạn thực hiện công việc ủy thác trong bao lâu.

Với quy định về số lượng, các bên khi giao kết cần lưu ý tới sự thống nhất về đơn vị số lượng của hàng hóa.

Với quy định về chất lượng cần phải quy định một cách cụ thể (có thể là phụ lục đính kèm) để tránh xảy ra tranh chấp.

2.3 Thù lao ủy thác:

Mức thù lao, khi nào thanh toán,  phương thức thanh toán(một lần hay theo từng đợt, thanh toán trực tiếp hay thông qua chuyển khoản ngân hàng), ai thanh toán, phần thuế phải nộp và các chi phí có thể phát sinh, chế tài nếu vi phạm thanh toán.

2.4 Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

 • Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác.
 • Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

2.5 Quyền, nghĩa vụ của bên nhận ủy thác:

 • Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác
 • Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác
 • Không chịu trách nhiệm về hàng hoá được bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.
 • Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;
 • Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận.
 • Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác.
 • Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác.
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.
Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

2.6 Quyền sở hữu hàng hóa và trách nhiệm chịu rủi ro của các bên trong quá trình xuất khẩu sau khi nhập khẩu.

2.7 Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu

2.8 Điều khoản về sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu

2.9 Các trường hợp được cho là bất khả kháng, nghĩa vụ và hình thức thông báo của các bên khi gặp sự kiện bất khả kháng.

2.10 Chấm dứt hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu

2.11 Điều khoản chung và điều khoản thi hành

3. Điều kiện để hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu hay hợp đồng ủy thác xuất khẩu, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

a. Các loại hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu chúng tôi soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng ủy thác như sau:

Hợp đồng ủy thác giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng ủy thác giữa 3 bên, hợp đồng ủy thác giữa 2 bên
 • hợp đồng ủy thác giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng ủy thác giữa cá nhân và công ty, hợp đồng ủy thác giữa công ty với công ty
 • hợp đồng ủy thác độc quyền

Hợp đồng ủy thác với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng ủy thác thương mại, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • hợp đồng ủy thác đầu tư
 • hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu,
 • hợp đồng ủy thác quản lý dự án
 • hợp đồng ủy thác gia công
 • hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán
 • hợp đồng ủy thác quản lý, hợp đồng ủy thác quản lý vốn
 • hợp đồng ủy thác thanh toán

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác nhập khẩu/ xuất khẩu

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác nhập khẩu/xuất khẩu

Thời gian soạn thảo hợp đồng là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói