Bảng giá tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp Dịch vụ tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, sản xuất, kinh doanh, thương mại và đầu tư… Bạn sẽ hài lòng với dịch vụ uy tín, chất lượng và mức phí phù hợp. Dưới đây là Bảng giá tư vấn soạn thảo hợp đồng để khách hàng tham khảo. 

3 CÁCH LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG:

>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>>> Yêu cầu dịch vụ qua chat trên website https://luatthaian.vn/

>>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn


Phí soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An rất hợp lý
Phí soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An rất hợp lý / Nguồn Internet

BẢNG PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

(PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG)

LOẠI HỢP ĐỒNG PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  PHÍ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG
 PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN  PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Hợp đồng mua bán hàng hóa từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại quốc tế từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ngoại thương từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng gia công từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng quảng cáo từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vận tải/vận chuyển từ  1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhà thầu/thầu phụ từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê đất từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê nhà ở, văn phòng, mặt bằng từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VỀ VỐN VÀ TIỀN

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay tiền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng góp vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ

Hợp đồng thuê xe từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê thiết bị từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê tài sản từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Hợp đồng liên doanh từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác từ 2,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VỀ SHTT

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhượng quyền thương mại từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ỦY THÁC

Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu từ 1.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ủy thác đầu tư từ 1.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý phân phối từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động từ 1.000,000  2 ngày làm việc từ 800,000  2 ngày làm việc
Hợp đồng đào tạo từ 1.500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng cho thuê lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KHÁC

Hợp đồng ủy quyền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tài trợ từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đặt cọc từ 1,500,000 2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000 2 – 3 ngày làm việc

BẠN VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TRÌNH TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN!


THÔNG TIN LIÊN QUAN