Bảng giá tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo tất cả các loại hợp đồng, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi: uy tín, chất lượng và chi phí hợp lý.


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

LOẠI HỢP ĐỒNG  SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG
 PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN  PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN
NHÓM HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Hợp đồng mua bán hàng hóa                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại quốc tế                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ngoại thương                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Hợp đồng gia công                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng quảng cáo                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vận tải/vận chuyển                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhà thầu/thầu phụ                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê đất                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê nhà ở, văn phòng, mặt bằng                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG VỀ VỐN VÀ TIỀN
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay vốn                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay tiền                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng góp vốn                    2,000,000  2 – 3 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ
Hợp đồng thuê xe                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê thiết bị                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê tài sản                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Hợp đồng liên doanh                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên danh                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SHTT
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển giao công nghệ                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhượng quyền thương mại                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG ỦY THÁC
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu                    2,500,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ủy thác đầu tư                    2,500,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý phân phối                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động                    1,000,000  2 – 3 ngày làm việc                        600,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đào tạo                    1,000,000  2 – 3 ngày làm việc                        600,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng cho thuê lao động                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu lao động                    2,000,000  3 – 4 ngày làm việc                    1,200,000  2 – 3 ngày làm việc
HỢP ĐỒNG KHÁC
Hợp đồng ủy quyền                    1,000,000  2 – 3 ngày làm việc                        600,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tài trợ                    1,500,000  2 – 3 ngày làm việc                        900,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đặt cọc                    1,000,000 2 – 3 ngày làm việc                        600,000 2 – 3 ngày làm việc

BẠN VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TRÌNH TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN!


THÔNG TIN LIÊN QUAN