Bảng phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng

DỊCH VỤ: CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
THỜI GIAN: 2 – 3 NGÀY
LỢI ÍCH:  PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, TỐ ĐA HOÁ LỢI NHUẬN
KINH NGHIỆM LUẬT THÁI AN: 15 + NĂM; THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI; ĐÃ SOẠN HÀNG NGÀN HỢP ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp Dịch vụ tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại… Quý khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ uy tín, chất lượng và mức phí rất phù hợp. Dưới đây là Bảng phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng được đông đảo khách hàng đón nhận. 


TẠI SAO CẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG?

Một trong những nguyên nhân làm doanh nghiệp điêu đứng, “dở khóc dở cười” là chủ doanh nghiệp hoặc ban lãnh đạo doanh nghiệp đã cho nhân viên tìm kiếm, cóp nhặt các hợp đồng trên mạng và sử dụng luôn. Tương tự như vậy, nhiều cá nhân giao kết những hợp đồng rất bất lợi do không lường trước được những rủi ro, ký vào những bản hợp đồng đối tác đưa ra mà không tham khảo ý kiến luật sư.

Đến khi “sự đã rồi” chủ doanh nghiệp đổ lỗi cho mấy cô nhân viên kế toán, hành chính vốn thiếu kiến thức luật mà dám đưa sếp ký những hợp đồng đầy rủi ro…, hoặc tự trách mình đã vội vàng trói buộc mình vào những thoả thuận pháp lý bất lợi.

Nay thời thế đã thay đổi. Xu thế ngày càng nhiều doanh nghiệp, cá nhân hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng Dịch vụ tư vấn hợp đồng từ các hãng luật là một khoản đầu tư sinh lời, thông minh, vừa có tác dụng ngăn ngừa rủi ro, tranh chấp.

Công ty luật Thái An sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ bước tư vấn soạn thảo hợp đồng, thương lượng đàm phán hợp đồng, rà soát hợp đồng, tư vấn phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Phí soạn thảo, rà soát hợp đồng của Luật Thái An rất hấp dẫn/ ảnh nguồn Internet

GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO TƯ VẤN HỢP ĐỒNG NHƯ THẾ NÀO ?

Dưới đây là bảng giá dịch vụ tư vấn hợp đồng đối với nhiều loại hợp đồng khác nhau:

LOẠI HỢP ĐỒNG PHÍ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  PHÍ TƯ VẤN RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG
 PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN  PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Hợp đồng mua bán hàng hóa từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại quốc tế từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng gia công từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng quảng cáo từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hành khách từ  2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xây dựng, hợp đồng nhà thầu phụ từ 4,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng môi giới từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI NHÀ Ở, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê nhà ,hợp đồng thuê mặt bằng từ 3,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 2,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc
Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua căn hộ hình thành trong tương lai từ 2,500,000 2 – 3 ngày làm việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN TỚI VỐN & TIỀN, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN TỚI VỐN & TIỀN

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay tiền / cho vay tiền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng góp vốn từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ

Hợp đồng thuê xe từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê thiết bị từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê tài sản từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN LIÊN DOANH, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Hợp đồng liên doanh từ 4,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên danh từ 4,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên kết từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,500,000 2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hợp đồng chuyển chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 4,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 4,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhượng quyền thương mại từ 3,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và các quyền liên quan từ 2,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG UỶ THÁC, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG UỶ THÁC

Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu từ 2.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ủy thác đầu tư từ 2.500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý phân phối từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối từ 3,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc từ 1.500,000  2 ngày làm việc từ 1,000,000  2 ngày làm việc
Hợp đồng đào tạo từ 1.500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng cho thuê lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu lao động từ 1,500,000  3 – 4 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng khoán việc từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc

PHÍ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KHÁC, PHÍ DỊCH VỤ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG KHÁC

Hợp đồng ủy quyền từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho tài sản từ 2,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tài trợ từ 1,500,000  2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đặt cọc từ 1,500,000 2 – 3 ngày làm việc từ 1,000,000 2 – 3 ngày làm việc
CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KHÁC Sẽ báo phí khi khách hàng cung cấp thông tin cụ thể  Sẽ báo phí khi khách hàng cung cấp thông tin cụ thể

 

dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đảm bảo cho giao dịch được hợp pháp. – ảnh minh hoạ: internet

NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG GỒM NHỮNG GÌ?

Luật Thái An chuyên tư vấn các loại hợp đồng cho mọi đối tượng. Trong khuôn khổ dịch vụ, chúng tôi sẽ:

  • Tư vấn phương án lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng;
  • Tư vấn về thủ tục công chứng, hợp thức hóa hợp đồng (nếu cần);
  • Soạn thảo, rà soát dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu: các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, các vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng;

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

Chúng tôi thực hiện dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng theo quy trình chuẩn mực, chuyên nghiệp. Bạn vui lòng xem LINK NÀY.

CÁCH THỨC BÁO PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

3 cách liên hệ với luật sư để được báo phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng:

>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>>> Yêu cầu dịch vụ qua chat trên website https://luatthaian.vn/

>>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ contact@luatthaian.vn

KHÁCH HÀNG CÓ HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ?

Có thể nói 99% các khách hàng đều hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng tại Công ty luật Thái An. Họ hoàn toàn yên tâm với các giao dịch an toàn mà quyền lợi của họ được bảo đảm, các rủi ro được đề phòng ngay từ đầu, khởi đầu từ bản hợp đồng chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Dưới đây là một trong số nhiều phản hồi của khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng của chúng tôi.

nhận xét dịch vụ soạn thảo hợp đồng Luật Thái An           nhận xét dịch vụ soạn thảo hợp đồng Luật Thái An 1          nhận xét dịch vụ soạn thảo hợp đồng Luật Thái An 2

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN