Bảng giá tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Thái An™ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo tất cả các loại hợp đồng, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi: uy tín, chất lượng và chi phí hợp lý.


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

LOẠI HỢP ĐỒNG  SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG
 PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN  PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)  THỜI GIAN THỰC HIỆN
NHÓM HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Hợp đồng mua bán hàng hóa từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thương mại quốc tế từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ngoại thương từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Hợp đồng gia công từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng quảng cáo từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vận tải/vận chuyển từ  1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhà thầu/thầu phụ từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê đất từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê nhà ở, văn phòng, mặt bằng từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG VỀ VỐN VÀ TIỀN
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay vốn từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng vay/cho vay tiền từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng góp vốn từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ
Hợp đồng thuê xe từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê thiết bị từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng thuê tài sản từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Hợp đồng liên doanh từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng liên danh từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SHTT
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng nhượng quyền thương mại từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG ỦY THÁC
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu từ 1.000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng ủy thác đầu tư từ 1.000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý phân phối từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
NHÓM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Hợp đồng lao động từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc từ 600,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đào tạo từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc từ 600,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng cho thuê lao động từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng xuất khẩu lao động từ 1,000,000  3 – 4 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
HỢP ĐỒNG KHÁC
Hợp đồng ủy quyền từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng tài trợ từ 1,000,000  2 – 3 ngày làm việc từ 800,000  2 – 3 ngày làm việc
Hợp đồng đặt cọc từ 1,000,000 2 – 3 ngày làm việc từ 800,000 2 – 3 ngày làm việc

BẠN VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TRÌNH TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN!


THÔNG TIN LIÊN QUAN