Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư với nhiều ưu điểm là chất lượng cao mà chi phí hợp lý.


1. Thế nào là hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư ?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư hiện nay được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp và pháp nhân là một yếu tố của thành công đối với từng doanh nghiệp. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư là hợp đồng có nhiều bên tham gia, các chủ thể tham gia với mục đích hợp tác cùng làm một công việc hoặc để sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư phải được lập thành văn bản.

2. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Pháp luật quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh phải lập thành văn bản vì đây là hợp đồng phức tạp và văn bản hợp đồng sẽ là chứng cứ để giải quyết các tranh chấp nếu xẩy ra do các lý do sau:

 • Đây là hợp đồng có sự đóng góp tài sản và/hoặc công sức của nhiều chủ thể
 • Hợp đồng có thời hạn theo chu kỳ sản xuất kinh doanh
 • Có thể có sự thay đổi chủ thể trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (có sự ra nhập hay rút bớt thành viên hợp tác)
 • Có sự đại diện của các thành viên trong việc xác lập, thực hiện giao dịch với người thứ ba

Hình thức bằng văn bản của hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể có thêm người làm chứng hoặc các bên thỏa thuận lựa chọn hình thức công chứng. Nếu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì bên cạnh hợp đồng hợp tác kinh doanh phải lập thành văn bản, có công chứng thì các bên phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013.

3. Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh

a. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng song vụ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. Quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

b. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng không có đền bù mà cũng chia sẻ lãi hoặc lỗ

Sau khi giao kết hợp đồng, các bên phải đóng góp tài sản để thực hiện công việc thỏa thuận và trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lợi nhuận thì chia cho các thành viên theo thỏa thuận. Nếu thua lõ thì các bên đều phải gánh chịu theo phần đóng góp của mình vào hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư.

c. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng đa phương:

Số lượng các chủ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là không giới hạn, có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư cùng có quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau, tùy theo quy mô của dự án hợp tác cũng như nhu cầu, kỹ năng và mong muốn của các nhà đầu tư.

d. Hợp đồng hợp tác kinh doanh không dẫn tới việc thành lập pháp nhân mới

Khác với hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư không dẫn tới việc thành lập pháp nhân mới, không có bộ máy tổ chức, quản lý doanh nghiệp chung. Các bên hợp tác độc lập với nhau về kinh tế, tổ chức, tư cách pháp lý.

 

Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Các điều khoản cần có khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư

 • Điều khoản về chủ thể của hợp đồng
 • Điều khoản về dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về ban điều phối dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về góp vốn và phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên.
 • Điều khoản về rút khỏi hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư (tùy trường hợp áp dụng)
 • Điều khoản về tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư (tùy trường hợp áp dụng)
 • Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản bất khả kháng
 • Điều khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại
 • Điều khoản bảo bật thông tin
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ (nếu phù hợp)
 • Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng
 • v.v…

5. Hậu quả pháp lý của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu hết hậu quả pháp lý của nó để có những chuẩn bị tốt nhất:

 • Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định của pháp luật là tài sản chung theo phần của các thành viên góp vốn.
 • Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có trách nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả và phải bồi thường thiệt hại.
 • Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản khác do đại diện của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, việc quyết định của đại diện thành viên phải được dựa trên văn bản thỏa thuận cử người đại diện. Nếu việc định đoạt tài sản chung mà thiếu sự đồng ý của một trong các thành viên thì hợp đồng đó có khả năng bị tuyên bố vô hiệu trừ trường hợp chứng minh được thành viên đó biết về giao dịch được xác lập nhưng không phản đối trong một thời gian hợp lý.
 • Trừ khi có thỏa thuận khác thì không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng góp vốn. Nếu xẩy ra việc phân chia tài sản thì nó không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia.

6. Điều kiện để hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư của Luật Thái An

a)      Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng hợp tác như sau:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư giữa nhiều bên:

 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 3 bên
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với cá nhân

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng hợp tác góp vốn
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ
 • hợp đồng hợp tác cho thuê
 • hợp đồng hợp tác đầu tư
 • hợp đồng hợp tác gia công
 • hợp đồng hợp tác khoa học
 • hợp đồng hợp tác liên danh
 • hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo
 • hợp đồng hợp tác liên doanh
 • hợp đồng hợp tác nghiên cứu
 • hợp đồng hợp tác sản xuất
 • hợp đồng hợp tác thi công

b)     Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c)    Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d)     Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thời gian soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com