Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư với nhiều ưu điểm là chất lượng cao mà chi phí hợp lý.


1. Thế nào là hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư ?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư hiện nay được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp và pháp nhân là một yếu tố của thành công đối với từng doanh nghiệp. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư là hợp đồng có nhiều bên tham gia, các chủ thể tham gia với mục đích hợp tác cùng làm một công việc hoặc để sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

2. Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư

2.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư là hợp đồng song vụ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. Quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

2.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư là hợp đồng không có đền bù mà cũng chia sẻ lãi hoặc lỗ

Sau khi giao kết hợp đồng, các bên phải đóng góp tài sản để thực hiện công việc thỏa thuận và trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lợi nhuận thì chia cho các thành viên theo thỏa thuận. Nếu thua lõ thì các bên đều phải gánh chịu theo phần đóng góp của mình vào hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư.

2.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư không dẫn tới việc thành lập pháp nhân mới

Khác với hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư không dẫn tới việc thành lập pháp nhân mới.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

3. Các điều khoản cần có khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư

 • Điều khoản về chủ thể của hợp đồng
 • Điều khoản về dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về ban điều phối dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về góp vốn và phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên.
 • Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản bất khả kháng
 • Điều khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại
 • Điều khoản bảo bật thông tin
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ (nếu phù hợp)
 • Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng
 • v.v…

4. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng hợp tác như sau:

a. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư giữa nhiều bên:

 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 3 bên
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với cá nhân

b. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng hợp tác góp vốn
 • hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ
 • hợp đồng hợp tác cho thuê
 • hợp đồng hợp tác đầu tư
 • hợp đồng hợp tác gia công
 • hợp đồng hợp tác khoa học
 • hợp đồng hợp tác liên danh
 • hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo
 • hợp đồng hợp tác liên doanh
 • hợp đồng hợp tác nghiên cứu
 • hợp đồng hợp tác sản xuất
 • hợp đồng hợp tác thi công

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN