Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương)

DỊCH VỤ: CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU
THỜI GIAN: 2 – 3 NGÀY
LỢI ÍCH:  PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, TỐ ĐA HOÁ LỢI NHUẬN
KINH NGHIỆM LUẬT THÁI AN: 15 + NĂM; THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI; ĐÃ SOẠN HÀNG NGÀN HỢP ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Việt Nam hàng năm xuất khẩu và nhập khẩu nhiều loại hàng hoá để phục vụ cho một nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Với mỗi giao dịch xuất, nhập khẩu như vậy, các bên cần giao kết hợp đồng xuất nhập khẩu, là một loại hợp đồng ngoại thương. Loại hợp đồng này có những điều khoản đặc thù, riêng có. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương):

1. Thế nào là hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương) ?

Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng xuất khẩu, Hợp đồng nhập khẩu) là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định: bên bán: phải cung cấp hàng hóa,chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua: phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng. Hợp đồng này còn được gọi là hợp đồng ngoại thương.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương)

Cơ sở pháp lý điều chỉnh soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng xuất nhập khẩu

a. Khái niệm hợp đồng xuất nhập khẩu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thương mại năm 2005 thì: “1. Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu”. Theo đó, xuất nhập khẩu là một trong các hình thức mua bán hàng hóa quốc tế.

hợp đồng xuất nhập khẩu
Bạn phải thật rất cẩn trọng khi thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu – Ảnh minh họa: Internet.

Định nghĩa về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa được quy định tại Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 như sau:

“Điều 28. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

 1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

 2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

 3. Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép.”

Theo đó, có thể khái quát khái niệm của hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng xuất khẩu, Hợp đồng nhập khẩu) như sau:

Hợp đồng xuất nhập khẩu là văn bản thỏa thuận giữa các bên nhằm đưa hàng hóa ra khỏi/ vào lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào/đưa khỏi khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật..Hợp đồng xuất nhập khẩu còn được gọi là hợp đồng mua bán ngoại thương.

b. Chủ thể của hợp đồng xuất nhập khẩu

Chủ thể của hợp đồng là Bên bán (bên xuất khẩu) và bên mua (bên nhập khẩu). Chủ thể của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu thường có trụ sở ở các quốc gia khác nhau, nhưng là không bắt buộc và vẫn có thể nằm trên cùng lãnh thổ của Quốc Gia hoặc vùng lãnh thổ.

c. Đối tượng của hợp đồng xuất nhập khẩu

Đối tượng của hợp đồng xuất nhập khẩu là Hàng hóa – tài sản được phép mua bán, trao đổi theo pháp luật của nước bên mua và nước bên bán.

d. Hình thức của hợp đồng xuất nhập khẩu

Theo Khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại năm 2005 thì hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung và hợp đồng xuất nhập khẩu nói riêng phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

4. Các rủi ro từ hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương) là gì?

?

5. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương) là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) là Đối tượng xuất nhập khẩu; Thời gia, địa điểm giao nhận hàng hoá; Giá cả, phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán; Bao gói và ký hiệu hàng hoá; Bảo hiểm, bảo hành hàng hóa (nếu có); Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng…

hợp đồng xuất nhập khẩu
Trước khi ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu thì bạn nên tham khảo ý kiến đến từ các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi – Ảnh minh họa: Internet.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu.

a. Đối tượng của hợp đồng xuất nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau về những loại hàng hóa sẽ được xuất nhập khẩu. Lưu ý: trong hợp đồng xuất nhập khẩu cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa đó như tên, kích thước, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản, khối lượng, số lượng, đơn vị tính,…

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

b. Thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa trong hợp đồng xuất nhập khẩu:

Trong hợp đồng xuất nhập khẩu, hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận. Đối với chi phí liên quan đến việc giao nhận hàng hóa của hợp đồng ngoại thương như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

===>>> Xem thêm: Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

c. Giá cả, phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau về giá cả đối với từng loại hàng hóa, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ,…

Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng hàng hóa giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên bán có thể dừng giao hàng hóa cho đến khi bên mua thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận.

hop-dong-xuat-nhap-khau
Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương) – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

d. Bao gói và ký hiệu trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau chi tiết về các thức đóng gói đối với hàng hóa, quy trình đóng gói để đảm bảo hàng hóa của hợp đồng ngoại thương được bảo vệ một cách trọn vẹn không bị hư hại.

Đối với ký hiệu thì hai bên cần thỏa thuận rõ thông tin ký hiệu được sử dụng để tránh nhầm lẫn với các kiện hàng hóa khác, trong đó bao gồm: tên người gửi, số hợp đồng, số kiện hàng, trọng lượng, cảng đến, người nhận hàng, kích thước hàng hóa,…

Hai bên thỏa thuận về việc bên sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị mất mát hư hỏng, đổ vỡ, hoặc bị rỉ sét, ăn mòn do thiếu sót trong việc bao gói hàng hóa.

đ. Bảo hiểm, bảo hành hàng hóa (nếu có) trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Hai bên thỏa thuận về các điều kiện, thời gian để hàng hóa được bảo hiểm hoặc bảo hành, bên phải chịu trách nhiệm cho việc mua bảo hiểm hay bảo hành đối với hàng hóa có chế độ bảo hành.

===>>> Xem thêm: Quy định về bảo hành trong hợp đồng

e. Trách nhiệm của bên mua trong hợp đồng xuất nhập khẩu

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Chịu chi phí bốc dỡ (nếu có) từ xe xuống khi bên bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thỏa thuận.

f. Trách nhiệm của bên bán trong hợp đồng xuất khẩu, hơp đồng nhập khẩu:

 • Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do bên bán cung cấp cho tới khi hàng hóa đến địa điểm giao nhận theo thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng theo thỏa thuận.

6. Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu có thể là:

hợp đồng xuất nhập khẩu
Hợp đồng xuất nhập khẩu là loại hợp đồng cần thiết cho các giao dịch liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa – Ảnh minh họa: Internet.

7. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Khi tiến hành giao kết hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) có thể là:

8. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu

Uỷ thác xuất/nhập khẩu hàng hoá là hoạt động thương mại. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu là hợp đồng mà theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc nhập khẩu/ xuất khẩu hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Bên ủy thác thường là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, bên nhận ủy thác thường là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác. Đối tượng được ủy thác có thể là tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp.

===>>> Xem thêm: Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu

9. Mẫu hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu của Luật Thái An

Bạn có thể thấy là có khá nhiều mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu, mẫu hợp đồng ngoại thương trên Internet. Bạn đừng vội sử dụng những hợp đồng đó: Có thể chúng được soạn chỉ để bảo vệ quyền lợi của bên bán hoặc bên mua. Mặt khác, mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu, mẫu hợp đồng ngoại thương có phù hợp trong tình huống này, như đối với các trường hợp khác thì không.

Dưới đây, chúng tôi tạm đưa ra mẫu để tham khảo, chủ yếu là bạn có hình dung về một hợp đồng xuất nhập khẩu:

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu

a. Hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may

?

Dưới đây là mẫu hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may:

[Link sang bài mới]

b. Hợp đồng xuất khẩu than đá

?

Dưới đây là mẫu hợp đồng xuất khẩu than đá:

[Link sang bài mới]

c. Hợp đồng tạm nhập tái xuất

?

Dưới đây là mẫu hợp đồng tạm nhập tái xuất:

[Link sang bài mới]

 

Như chúng ta biết: Chi phí Tư vấn hợp đồng là rất nhỏ, so với chi phí để giải quyết tranh chấp hợp đồng, khắc phục rủi ro pháp lý và lợi ích do nó mang lại rất lớn. Bởi vậy, nếu muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp nên xem chi phí Tư vấn hợp đồng là khoản đầu tư luôn sinh lời! 

10. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu của Luật Thái An

a. Các loại hợp đồng xuất nhập khẩu Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng xuất nhập khẩu như sau:

Hợp đồng xuất nhập khẩu giữa các giữ vai trò khác nhau:

 • hợp đồng xuất khẩu ba bên, hợp đồng xuất khẩu hai bên
 • hợp đồng nhập khẩu ba bên, hợp đồng nhập khẩu hai bên
 • hợp đồng nhập khẩu độc quyền

Hợp đồng xuất khẩu với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng xuất khẩu nông sản, hợp đồng xuất khẩu hoa quả, hợp đồng xuất khẩu gạo, hợp đồng xuất khẩu cà phê, hợp đồng xuất khẩu chuối, hợp đồng xuất khẩu hạt điều, hợp đồng xuất khẩu tôm, hợp đồng xuất khẩu đậu phộng, hợp đồng xuất khẩu hạt điều
 • hợp đồng xuất khẩu giày dép
 • hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc
 • hợp đồng xuất khẩu than đá
 • hợp đồng xuất khẩu đồ gỗ nội thất
 • hợp đồng xuất khẩu máy móc, hợp đồng xuất khẩu xe máy
 • hợp đồng xuất khẩu phần mềm

Hợp đồng nhập khẩu với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng nhập khẩu máy móc, hợp đồng nhập khẩu ô tô, hợp đồng nhập khẩu linh kiện máy tính
 • hợp đồng nhập khẩu gỗ
 • hợp đồng nhập khẩu nhựa
 • hợp đồng nhập khẩu nhôm
 • hợp đồng nhập khẩu rượu

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ: Vui lòng xem tại LINK đầu bài viết.

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ: Vui lòng xem tại LINK đầu bài viết.

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Thời gian soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói