Công ty Luật Thái An có nhiều Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, thượng mại, xây dựng, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình… Dưới đây chúng tôi trả lời câu hỏi của khách hàng về “Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương)“. Chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Mục lục tóm tắt

1. Thế nào là hợp đồng xuất nhập khẩu?

Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng xuất khẩu, Hợp đồng nhập khẩu) là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định: bên bán: phải cung cấp hàng hóa,chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua: phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng. Hợp đồng này còn được gọi là hợp đồng ngoại thương.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu(Hợp đồng ngoại thương)

Cơ sở pháp lý điều chỉnh soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương)

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) là:

a. Đối tượng của hợp đồng xuất nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau về những loại hàng hóa sẽ được xuất nhập khẩu. Lưu ý: trong hợp đồng xuất nhập khẩu cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa đó như tên, kích thước, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản, khối lượng, số lượng, đơn vị tính,…

b. Thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa trong hợp đồng xuất nhập khẩu:

Trong hợp đồng xuất nhập khẩu, hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận. Đối với chi phí liên quan đến việc giao nhận hàng hóa của hợp đồng ngoại thương như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

c. Giá cả, phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau về giá cả đối với từng loại hàng hóa, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ,…

Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng hàng hóa giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên bán có thể dừng giao hàng hóa cho đến khi bên mua thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận.

hop-dong-xuat-nhap-khau
Hợp đồng xuất nhập khẩu (Hợp đồng ngoại thương)

d. Bao gói và ký hiệu trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu:

Hai bên thỏa thuận với nhau chi tiết về các thức đóng gói đối với hàng hóa, quy trình đóng gói để đảm bảo hàng hóa của hợp đồng ngoại thương được bảo vệ một cách trọn vẹn không bị hư hại.

Đối với ký hiệu thì hai bên cần thỏa thuận rõ thông tin ký hiệu được sử dụng để tránh nhầm lẫn với các kiện hàng hóa khác, trong đó bao gồm: tên người gửi, số hợp đồng, số kiện hàng, trọng lượng, cảng đến, người nhận hàng, kích thước hàng hóa,…

Hai bên thỏa thuận về việc bên sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị mất mát hư hỏng, đổ vỡ, hoặc bị rỉ sét, ăn mòn do thiếu sót trong việc bao gói hàng hóa.

đ. Bảo hiểm, bảo hành hàng hóa (nếu có) trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Hai bên thỏa thuận về các điều kiện, thời gian để hàng hóa được bảo hiểm hoặc bảo hành, bên phải chịu trách nhiệm cho việc mua bảo hiểm hay bảo hành đối với hàng hóa có chế độ bảo hành.

e. Trách nhiệm của bên mua trong hợp đồng xuất nhập khẩu

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Chịu chi phí bốc dỡ (nếu có) từ xe xuống khi bên bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thỏa thuận.

f. Trách nhiệm của bên bán trong hợp đồng xuất khẩu, hơp đồng nhập khẩu:

 • Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do bên bán cung cấp cho tới khi hàng hóa đến địa điểm giao nhận theo thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng theo thỏa thuận.

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu có thể là:

 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

5. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu

Khi tiến hành giao kết hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng xuất nhập khẩu (hợp đồng ngoại thương) có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

6. Điều kiện để hợp đồng xuất nhập khẩu có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

Bạn có thể thấy là có khá nhiều mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu, mẫu hợp đồng ngoại thương trên Internet. Bạn đừng vội sử dụng những hợp đồng đó: Có thể chúng được soạn chỉ để bảo vệ quyền lợi của bên bán hoặc bên mua. Mặt khác, mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu, mẫu hợp đồng ngoại thương có phù hợp trong tình huống này, như đối với các trường hợp khác thì không.

Như chúng ta biết: Chi phí Tư vấn hợp đồng là rất nhỏ, so với chi phí để giải quyết tranh chấp hợp đồng, khắc phục rủi ro pháp lý và lợi ích do nó mang lại rất lớn. Bởi vậy, nếu muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp nên xem chi phí Tư vấn hợp đồng là khoản đầu tư luôn sinh lời! 

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu của Luật Thái An

a) Các loại hợp đồng xuất nhập khẩu Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng xuất nhập khẩu như sau:

Hợp đồng xuất nhập khẩu giữa các giữ vai trò khác nhau:

 • hợp đồng xuất khẩu ba bên, hợp đồng xuất khẩu hai bên
 • hợp đồng nhập khẩu ba bên, hợp đồng nhập khẩu hai bên
 • hợp đồng nhập khẩu độc quyền

Hợp đồng xuất khẩu với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng xuất khẩu nông sản, hợp đồng xuất khẩu hoa quả, hợp đồng xuất khẩu gạo, hợp đồng xuất khẩu cà phê, hợp đồng xuất khẩu chuối, hợp đồng xuất khẩu hạt điều, hợp đồng xuất khẩu tôm, hợp đồng xuất khẩu đậu phộng, hợp đồng xuất khẩu hạt điều
 • hợp đồng xuất khẩu giày dép
 • hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc
 • hợp đồng xuất khẩu than đá
 • hợp đồng xuất khẩu đồ gỗ nội thất
 • hợp đồng xuất khẩu máy móc, hợp đồng xuất khẩu xe máy
 • hợp đồng xuất khẩu phần mềm

Hợp đồng nhập khẩu với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng nhập khẩu máy móc, hợp đồng nhập khẩu ô tô, hợp đồng nhập khẩu linh kiện máy tính
 • hợp đồng nhập khẩu gỗ
 • hợp đồng nhập khẩu nhựa
 • hợp đồng nhập khẩu nhôm
 • hợp đồng nhập khẩu rượu

b) Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c) Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d) Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu

Thời gian soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 

Xem thêm Luật sư Nguyễn Văn Thanh.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói