Quy định về điều khoản bảo hành trong hợp đồng

Ngày nay, cùng với việc ngày càng chú trọng về chất lượng hàng hóa, chất lượng công trình xây dựng thì các chủ thể càng quan tâm hơn về điều khoản bảo hành trong hợp đồng. Vấn đề bảo hành thường được đề cập phổ biến trong hợp đồng mua bán tài sản và hợp đồng xây dựng. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về vấn đề điều khoản bảo hành trong hợp đồng.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề điều khoản bảo hành trong hợp đồng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về điều khoản bảo hành trong hợp đồng là các văn bản pháp lý sau:

2. Thế nào là điều khoản bảo hành trong hợp đồng?

Có thể hiểu, bảo hành là việc bên sản xuất, xây dựng/ hoặc bên người bán sản phẩm cam kết sẽ sửa chữa miễn phí/hoặc thay thế miễn phí linh kiện/phần công trình sản phẩm nếu có những hỏng hóc, những phần lỗi trong sản phẩm (nếu có) trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này được gọi là thời gian bảo hành.

Điều khoản bảo hành trong hợp đồng là điều khoản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về phạm vi bảo hành, thời gian bảo hành, trách nhiệm bảo hành của các bên và một số nội dung khác …

3. Quy định về điều khoản bảo hành trong hợp đồng mua bán hàng hóa

3.1. Quy định về phạm vi bảo hành

Phạm vi bảo hành là hẹp hay rộng tuỳ thuộc vào loại hàng hoá và sự thoả thuận của các bên. Thông thường trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì thường sẽ bảo hành những trường hợp sau:

 • Bảo hành về kỹ thuật: Là sự bảo đảm của người bán về các kỹ thuật gia công, chế biến của hàng hóa, chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong các tiêu chuẩn hoá hay các tài liệu kỹ thuật. Thông thường sẽ áp dụng đối với hàng có tiêu chuẩn hóa cao về mặt chất lượng.
 • Bảo hành về nguyên liệu chế tạo, chất lượng của nguyên vật liệu tạo nên hàng hóa
 • Bảo hành về kết cấu, cấu trúc hàng hóa, sản phẩm
 • Bảo hành các thiết bị gồm cả thiết bị chính và phụ tùng.

3.2. Quy định về thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành thường do các bên thỏa thuận nhưng thường được xác định các nội dung sau:

 • Thời điểm bắt đầu tính bảo hành có thể là kể từ khi giao hàng (Quy định như vậy sẽ chỉ có lợi cho người bán), hoặc tính từ khi sư dụng hàng hoá (người mua có lợi)
 • Về thời gian bảo hành: Thời hạn bảo hành là bao nhiêu lâu sẽ tuỳ thuộc vào: Điều kiện và khả năng đưa hàng vào sử dụng, sự thoả thuận của các bên hay tiêu chuẩn hoá của hàng; Khoảng cách địa lý giữa hai bên mua và bán, hoặc thời hạn bảo hành theo tập quán mua bán hàng hoá.
Điều khoản bảo hành trong hợp đồng cần rất chặt chẽ để đề phòng tranh chấp
Điều khoản bảo hành trong hợp đồng cần rất chặt chẽ để đề phòng tranh chấp.- Nguồn ảnh minh họa: Internet

3.3. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng bảo hành

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ bảo hành trong hợp đồng mua bán là nội dung được ghi nhận tại Điều 445, 446 và 448 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể như sau:

Điều 445. Nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.

Điều 446. Quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền”.

Điều 448. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

 1. Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

 2. Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

 3. Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.”

  ===>>> Xem thêm:Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

3.4. Thời gian khiếu nại liên quan đến vấn đề bảo hành

Thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, tùy thuộc vào dịch vụ, hàng hóa mà thời hạn này có thể khác nhau. Nếu các bên không thỏa thuận thì thời hạn này được xác định như sau (Căn cứ theo Điều 318 Luật Thương mại năm 2005):

 • Thời hạn 03 tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hóa;
 • Thời hạn 06 tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng; trong trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 03 tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;
 • Thời hạn 09 tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trường hợp có bảo hành thì kể từ khi hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.
Thời hạn bảo hành trong hợp đồng
Quy định về thời hạn bảo hành trong hợp đồng. – ảnh: Luật Thái An

3.5. Bồi thường về bảo hành

Trong quá trình bảo hành, nếu bên bán có lỗi thì phải bồi thường về bảo hành.

Theo khoản 1 Điều 419 Bộ luật dân sự năm 2015, bên cạnh yêu cầu bên bán thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có thể yêu cầu bồi thường về các khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

Tuy nhiên, nếu không chứng minh được lỗi của bên bán, bên mua không thể yêu cầu bảo hành.

Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. (khoản 2 Điều 419 Bộ luật dân sự 2015)

>>> Xem thêm:Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

3.6. Những trường hợp không được bảo hành

Những trường hợp không được bảo hành là những trường hợp lỗi kỹ thuật do khách hàng hoặc đối tác gây ra. Theo quy định tại khoản 2 Điều 419 Bộ luật dân sự 2015 thì đối với những trường hợp này, nếu bên bán chứng minh được thiệt hại do lỗi của bên mua thì bên bán không phải bồi thường thiệt hại.

Ví dụ như việc để điện thoại vào nước (được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng) do bất cẩn của khách hàng thì cửa hàng điện thoại sẽ không phải bồi thường.

4. Quy định về điều khoản bảo hành trong hợp đồng thi công xây dựng

Nghĩa vụ bảo hành trong hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 09/2016/TT-BXD. Theo đó việc bảo hành theo Hợp đồng thi công xây dựng được quy định như sau:

 • Về nội dung bảo hành: Bên nhận thầu sẽ có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng nội dung mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng đã giao kết.
 • Về thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành theo hợp đồng xây dựng đối với các hạng mục, công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I được xác định tối thiểu là 24 tháng.  Đối với những hạng mục công trình cấp còn lại thì thời gian bảo hành theo hợp đồng xây dựng tối thiểu 12 tháng. Đối với công trình xây dựng là nhà ở, thì thời gian bảo hành không được ít hơn 05 năm.
 • Trong thời hạn bảo hành, khi nhận được thông báo của bên giao thầu (chủ đầu tư hoặc thầu chính) về việc cần phải sửa chữa phần công trình xây dựng,thì trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày thông báo, bên nhận thầu phải tiến hành sửa chữa. Nếu bên nhận thầu không sửa chữa thì phải thuê bên thứ ba sửa chữa.
 • Trường hợp khiếm khuyết, hư hỏng của công trình phát sinh không do lỗi của bên nhận thầu gây ra, hoặc do nguyên nhân bất khả kháng thì bên nhận thầu sẽ có quyền từ chối bảo hành.

>>> Xem thêm:Bất khả kháng là gì ?

 • Sau khi thực hiện xong việc bảo hành, kết thúc thời gian bảo hành, Bên nhận thầu phải thực hiện việc báo cáo việc hoàn thành công tác bảo hành bằng văn bản gửi cho bên giao thầu, và bên giao thầu cần phải xác nhận lại việc này bằng văn bản cho bên nhận thầu.

Trên đây là phần tư vấn về điều khoản bảo hành trong hợp đồng. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

5. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tư vấn chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng để phòng ngừa rủi ro tốt nhất có thể.

Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, giúp khách hàng hiểu rõ các quy định trong hợp đồng. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ soạn thảo hợp đồng, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng một cách nhanh chóng nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Để có thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tư vấn hợp đồng của chúng tôi.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới hợp đồng như chấm dứt hợp đồng, tranh chấp liên quan đến hợp đồng thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo bài viết Giải quyết tranh chấp hợp đồng của chúng tôi.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh