Mẫu hợp đồng thử việc

Hiện nay, trong quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực, rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc thử việc trước khi ký hợp đồng lao động. Thế nhưng, việc soạn hợp đồng thử việc thường có nội dung sơ sài, điều này đã dẫn tới những tranh chấp không đáng có về sau. Nhằm hạn chế điều này, bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An™  sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng thử việc.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng thử việc

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng thử việc là Bộ luật lao động năm 2019Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng thử việc là gì? 

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về định nghĩa của “hợp đồng thử việc”. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”

Theo đó, có thể hiểu, hợp đồng thử việc là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về nội dung thử việc, việc làm, thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời gian đó.

hợp đồng thử việc
Người lao động cần nắm rõ về hợp đồng thử việc khi tham gia thị trường lao động – Ảnh minh họa: Internet.

Hình thức của hợp đồng thử việc như thế nào?

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định về hình thức của hợp đồng thử việc. Theo đó, hình thức của hợp đồng thử việc có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản; hoặc nội dung thử việc là một bộ phận của hợp đồng lao động.

Quy định về thời gian thử việc:

Điều 25 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian thử việc như sau:

“Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

 1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

 2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

 3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

 4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.”

===>>> Xem thêm: Quy định về thời gian thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc như thế nào?

Sau đây Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng thử việc cơ bản nhất. Tùy vào trường hợp cụ thể mà khách hàng cần thay đổi, bổ sung mẫu hợp đồng thử việc để phù hợp với thực tiễn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỘNG THỬ VIỆC

 • Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Đơn vị :
Đại diện :                                                 Quốc tịch:
Chức vụ :
Mã số thuế :
Địa chỉ :
Số điện thoại :

 Bên B:

Ông/bà: :                                                     Quốc tịch:
Sinh ngày :                                                              Giới tính:
Số CMND / CCCD : ……………………..   Cấp ngày:…………..

Tại:…………………………………

Nghề nghiệp :
Địa chỉ thường trú :
Chỗ ở hiện nay :
Số điện thoại :

Lưu ý quan trọng: Các bên ký kết hợp đồng cần đáp ứng các quy định của pháp luật để tránh hợp đồng vô hiệu.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc và địa điểm làm việc

1.1. Công việc:

–    Vị trí/ Chức vụ:

–    Công việc phải làm:

1.2.  Địa điểm làm việc của Bên B

Bên B làm việc tại trụ sở làm việc của đơn vị và các địa điểm khác theo yêu cầu công việc.

Điều 2. Thời hạn của Hợp đồng thử việc

Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc

Thời gian thử việc là ……. Ngày, kể từ ngày: ……………….. đến hết ngày ……………..

===>>> Xem thêm: Quy định về thời gian thử việc

Điều 3: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);
 • Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định chung của Nhà nước.
 • Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc
 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

4.1. Quyền lợi của Bên B:

 • Mức lương thử việc:……………
 • Phụ cấp: …………..
 • Hình thức trả lương: Trả bằng tiền mặt/ chuyển khoản 01 lần vào ngày 10 hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;
 • Chế độ đào tạo:
 • Những thoả thuận khác:………………………………………………………………………

===>>> Xem thêm: Quy định về mức lương thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc
Mẫu hợp đồng thử việc được người sử dụng lao động dùng thường xuyên. – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

4.2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành các nội dung công việc đã cam kết trong Hợp đồng thử việc;
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất, kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động của Công ty và đơn vị;
 • Hoàn trả toàn bộ kinh phí đào tạo do Công ty chi trả cho cơ sở đào tạo và Bên B nếu đơn phương chấm dứt Hợp đồng hoặc vi phạm các cam kết trong Hợp đồng đào tạo;
 • Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của hai bên.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

5.1. Quyền của Bên A:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

5.2. Nghĩa vụ của Bên A:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;
 • Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận

Điều 6. Kết thúc thời gian thử việc

 • Kết thúc thời gian thử việc khi hết hạn hợp đồng: Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì Người sử dụng lao động (Bên A) phải giao kết hợp đồng lao động với Người lao động (Bên B). Trong thời hạn …….. ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc thì Bên A phải thông báo cho Bên B kết quả công việc người lao động đã làm thử.
 • Kết thúc thời gian thử việc trước hạn: Mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc và cần báo trước với bên còn lại tối thiểu ……… ngày và không phải bồi thường
 • Việc giải quyết lương ứng với những ngày làm việc của Bên B sẽ theo Quy chế, nội quy của Công ty hoặc theo thỏa thuận của hai bên.
hợp đồng thử việc
Hợp đồng thử việc và những điều cần biết – Ảnh minh họa: Internet.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;
 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….
 • Hợp đồng lập tại:……………………. hai bên thông qua các điều khoản và thống nhất ký tên.
BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thử việc của Luật Thái An

Các loại hợp đồng thử việc do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các mẫu hợp đồng thử việc, chẳng hạn:

 • Hợp đồng thử việc giữa tổ chức với cá nhân
 • Hợp đồng thử việc theo từng nghề nghiệp như lái xe, giáo viên, công nhân,…
 • Hợp đồng thử việc song ngữ tiếng anh

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng thử việc

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thử việc

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thử việc

Thời gian soạn thảo hợp đồng thử việc là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thử việc là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói