Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp cần được tư vấn mọi vấn đề của hợp đồng có thể sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ có được tư vấn và dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất!


Uỷ thác đầu tư (nhận vốn đầu tư) thuộc hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Theo quy định hiện hành chỉ có các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ là những chủ thể được nhận ủy thác vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư. Đây là điều rất quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư. Các quy đinh khác của luật hiện hành cũng cần được tuân thủ khi soạn thảo ủy thác đầu tư, đó là:

 • Luật các Tổ chức tín dụng 2010
 • Luật chứng khoán 2006
 • Thông tư 30/2014/TT-NHNN
 • Thông tư 14/2016/TT-NHNN

I. Nội dung cơ bản của hợp đồng ủy thác đầu tư:

1. Nội dung ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Điều khoản này sẽ quy định về nội dung của hoạt động ủy thác đầu tư trong hợp đồng này, bao gồm các thông tin về đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn ủy thác (dự án sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nhận vốn góp, phát hành trái phiếu, cổ phiếu….) và mục đích ủy thác (để hợp tác đầu tư kinh doanh hàng hóa, sản phẩm dịch vụ do bên nhận ủy thác đầu tư hoặc hợp tác đầu tư….)

2. Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác, rút vốn ủy thác trước thời hạn.

3. Chi phí ủy thác đầu tư

Chi phí ủy thác là …..% lợi nhuận(sau thuế)/tháng. Mọi rủi ro hoàn toàn do bên ủy thác chịu trách nhiệm.

4. Quyền của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh bên nhận ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên nhận ủy thác báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác;
 • Giám sát, kiểm tra việc bên nhận ủy thác thực hiện nội dung, phạm vi được ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;

5. Nghĩa vụ của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động, năng lực quản trị, điều hành, nhân sự, chuyên môn, công nghệ và cơ sở hạ tầng của bên nhận ủy thác để đảm bảo bên nhận ủy thác có đủ khả năng thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác;
 • Chuyển vốn ủy thác cho bên nhận ủy thác theo tiến độ thực hiện nội dung ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Cung cấp cho bên nhận ủy thác các thông tin, tài liệu có liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Không được can thiệp vào việc đầu tư của bên ủy thác
 • Thanh toán phí ủy thác cho bên nhận ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác

6. Quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

 • Từ chối các yêu cầu của bên ủy thác liên quan đến phạm vi và nội dung ủy thác, đối tượng ủy thác không được quy định tại hợp đồng ủy thác hoặc không đúng quy định pháp luật;
 • Được nhận phí ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

7. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động của bên ủy thác để đảm bảo bên ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện đúng nội dung, phạm vi ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ủy thác của đối tượng ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ cho bên ủy thác về tình hình thực hiện nội dung ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Chuyển trả cho bên ủy thác tất cả lợi ích hợp pháp, các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định tại hợp đồng ủy thác.
 • Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn, bên nhận ủy thác chuyển trả cho bên ủy thác số tiền ủy thác chưa giải ngân, tất cả lợi ích hợp pháp và hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến ngày chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

8. Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng ủy thác đầu tư

9. Điều khoản về sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy thác đầu tư

10. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng ủy thác đầu tư

11. Điều khoản bất khả kháng

12. Gia hạn hợp đồng ủy thác đầu tư

13. Xử lý tranh chấp ủy thác đầu tư

II. Điều kiện để hợp đồng ủy thác đầu tư có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng ủy thác như sau:

1. Hợp đồng ủy thác giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng ủy thác giữa 3 bên, hợp đồng ủy thác giữa 2 bên
 • hợp đồng ủy thác giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng ủy thác giữa cá nhân và công ty, hợp đồng ủy thác giữa công ty với công ty
 • hợp đồng ủy thác độc quyền

2. Hợp đồng ủy thác với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng ủy thác thương mại, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • hợp đồng ủy thác đầu tư
 • hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu,
 • hợp đồng ủy thác quản lý dự án
 • hợp đồng ủy thác gia công
 • hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán
 • hợp đồng ủy thác quản lý, hợp đồng ủy thác quản lý vốn
 • hợp đồng ủy thác thanh toán

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

1900633725