Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về soạn thảo hợp đồng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công với nhiều ưu điểm là chất lượng dịch vụ cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.


Hầu hết các doanh nghiệp gia dầy và may mắc của Việt Nam đều thực hiện các đơn đặt hàng gia công cho các công ty nước ngoài. Do vậy, hợp đồng gia công là vấn đề các doanh nghiệp này phải hết sức quan tâm. Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005 đã có những quy định và hướng dẫn cụ thể về nội dung của hợp đồng gia công. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ có những tư vấn chuyên sâu như sau:

1.Thế nào là hợp đồng gia công ?

Hợp đồng gia công sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công để nhận tiền thù lao hay còn gọi là tiền công. Nguyên vật liệu, phương tiện để tạo ra sản phẩm gia công có thể do bên đặt gia công cung cấp hoặc do bên nhận gia công tự lo liệu, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

2. Những thông tin cần lưu ý khi tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công:

 • Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
 • Tên, số lượng sản phẩm gia công.
 • Giá gia công.
 • Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
 • Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
 • Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn …. để phục vụ gia công (nếu có).
 • Biện pháp xử lý phế liệu, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.
 • Địa điểm và thời gian giao hàng.
 • Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công và bên nhận gia công
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Bảo mật thông tin hợp đồng gia công.
 • Quyền sở hữu trí tuệ
 • Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng gia công
 • ……

3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công của Luật Thái An:

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng gia công như sau:

a. Hợp đồng gia công trong nước hoặc xuất khẩu:

 • hợp đồng gia công xuất khẩu
 • hợp đồng gia công quốc tế
 • hợp đồng gia công trong nước

b. Hợp đồng gia công các loại sản phẩm khác nhau:

 • hợp đồng gia công may mặc
 • hợp đồng gia công thực phẩm
 • hợp đồng gia công bàn ghế, hợp đồng gia công chế biến gỗ, hợp đồng gia công đồ gỗ
 • hợp đồng gia công nội thất
 • hợp đồng gia công chế tạo
 • mẫu hợp đồng gia công xây dựng
 • hợp đồng gia công nguyên liệu
 • hợp đồng gia công nhựa, hợp đồng gia công sắt, hợp đồng gia công sơn
 • hợp đồng gia công sản xuất thuốc
 • hợp đồng gia công phần mềm

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN