Các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng

Khi xẩy ra vi phạm quyền và nghĩa vụ của một bên theo hợp đồng thì không phải trong trường hợp nào, bên vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm. Thực tế pháp luật hiện hành có quy định về những trường hợp khi đủ điều kiện nhất định thì các chủ thể sẽ được miễn trách nhiệm. Pháp luật quy định bốn trường hợp miễn trách nhiệm, đó là những trường hợp nào ? Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về vấn đề các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng trong bài viết dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng là các văn bản pháp luật sau:

2. Miễn trách nhiệm trong hợp đồng là gì?

Miễn trách nhiệm trong hợp đồng hay miễn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng là quy định về việc không buộc bên có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm hợp đồng trong những trường hợp pháp luật quy định hoặc các bên thỏa thuận.

Về bản chất, miễn trách nhiệm hợp đồng là những trường hợp được loại trừ yếu tố lỗi của bên có hành vi vi phạm do hành vi này diễn ra trong hoàn cảnh không thuộc phạm vi kiểm soát của chủ thể thực hiện. Cơ sở để miễn trách nhiệm hợp đồng trong những trường hợp này là bên vi phạm không có lỗi khi thực hiện, thực hiện không đúng hợp đồng trong điều kiện nảy sinh những tình huống ngoài ý muốn như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh.

3. Các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng

a. Trường hợp miễn trách nhiệm do thỏa thuận của các bên

Để được miễn trách nhiệm trong hợp đồng khi có thỏa thuận của các bên thì cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Thỏa thuận về việc miễn trách nhiệm phải được lập ra trước thời điểm có vi phạm xảy ra
 • Thỏa thuận miễn trách nhiệm được ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

Theo đó, trong bất cứ loại hợp đồng nào cũng cần có quy định rõ ràng về các trường hợp miễn trách nhiệm hợp đồng,  từ Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng gia công hàng hoá, Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng uỷ quyền, đến các hợp đồng thương mại như Hợp đồng cung ứng dịch vụ, Hợp đồng mua bán hàng hóa…

Các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng cần được quy định rõ
Các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng cần được quy định rõ – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trên thực tế ít hợp đồng có thỏa thuận vấn đề này vì điều này sẽ khiến các bên cố tình tạo ra tình huống để được miễn trách nhiệm.

Ví dụ: A đến cửa hàng của B mua một bộ bàn ghế, hai bên thỏa thuận thời hạn giao là 16/07/2018. Tuy nhiên, do chỗ quen biết lâu năm nên hai bên đã thỏa thuận nếu B không giao đúng hạn cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự. Đến ngày 30/07/2018 B mới giao bộ bàn ghế cho A nhưng do thỏa thuận nên B sẽ được miễn trừ trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

b. Trường hợp miễn trách nhiệm do lỗi của một bên

Đây là trường hợp một bên vi phạm Hợp đồng nhưng nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm đó là do lỗi của bên bị vi phạm;

Bên vi phạm vẫn có quyền yêu cầu bên kia phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

===>>> Xem thêm:Hậu quả pháp lý của hủy bỏ hợp đồng là gì?

Vi dụ: Công ty A ký kết mua 5 tấn cá thu khô với công ty B. Hai bên thỏa thuận, công ty A sẽ ứng trước 50% giá trị hợp đồng để công ty B lấy kinh phí tiến hành làm khô cá. Tuy nhiên, bên A đã không chuyển tiền ứng trước cho bên B, do vậy bên B không giao hàng đúng thời hạn được. Trường hợp này, tuy B giao chậm nhưng lại được miễn trách nhiệm.

c. Trường hợp miễn trách nhiệm do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Về bản chất, hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước là hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng về sự biến pháp lý.

Quyết định của cơ quan nhà nước phải làm phát sinh nghĩa vụ của bên vi phạm, tức là phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi nhất định nào đó dẫn tới hành vi vi phạm hợp đồng.

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể là quyết định hành chính (quyết định xử phạt vi phạm, quyết định trưng thu,…) hoặc quyết định của cơ quan tư pháp (bản án, quyết định).

Miễn trách nhiệm chỉ được áp dụng khi các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng sẽ xảy ra hành vi vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nếu các bên đã biết về việc thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng mà vẫn đồng ý giao kết hợp đồng thì không được áp dụng miễn trách nhiệm.

Ví dụ: Ngày 16/06/2018 bên A kí kết hợp đồng mua bán với bên B theo đó bên B sẽ giao cho bên A 1000 con gà vào ngày 16/7/2018 để tiến hành sơ chế đóng gói bán ra thị trường. Tuy nhiên, ngày 30/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc tuyên bố vùng dịch bệnh và cấm nuôi, giết mổ, vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch bệnh. Quyết định này khiến bên B không thể giao hàng đúng hạn cho bên A nhưng lại được miễn trách nhiệm.

d. Trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng

Miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng là trường hợp miễn trách nhiệm cho bên vi phạm khi vi phạm đó xảy ra là do sự kiện bất khả kháng – những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù các bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Để được coi là sự kiện bất khả kháng với tính chất là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng phải thỏa mãn các dấu hiệu sau:

 • Xảy ra sau khi các bên đã giao kết hợp đồng và đang thực hiện hợp đồng;
 • Có tính chất khách quan, bất thường mà các bên không thể dự đoán trước cũng như không thể tránh và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
 • Sự kiện đó là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng.

Có hai loại sự kiện bất khả kháng chính là nhóm sự kiện bất khả kháng do thiên nhiên (thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần…) và nhóm sự kiện bất khả kháng do xã hội (chiến tranh, bạo loạn, đình công, cấm vận…).

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng

Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng, bên vi phạm có trách nhiệm phải thông báo cho bên kia trong một thời hạn hợp lý.

Việc chứng minh hành vi vi phạm hợp đồng là do xảy ra sự kiện bất khả kháng thuộc về bên vi phạm, tuy nhiên việc có được miễn trách nhiệm hay không sẽ phụ thuộc vào bên bị vi phạm hoặc cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận sự kiện xảy ra là sự kiện bất khả kháng.

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

Miễn trách nhiệm hợp đồng
Có 4 trường hợp được miễn trách nhiệm hợp đồng. – ảnh: Luật Thái An

4. Nghĩa vụ thông báo về miễn trách nhiệm

Khi thuộc một trong các trường hợp miễn trách nhiệm trong Hợp đồng, bên được miễn trách nhiệm sẽ phải chứng minh được và gửi thông báo cho bên bị vi phạm trong một thời hạn hợp lý. Trường hợp bên nào không thông báo cho bên kia mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng. Hãy gọi Tổng đài tư vấn hợp đồng. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

5. Tóm tắt phần từ vấn về các trường hợp miễn trách nhiệm hợp đồng

Như vậy, pháp luật hiện hành có quy định về 4 trường hợp được miễn trách nhiệm hợp đồng như trên.

Dù là hợp đồng mua bán hay hợp đồng dịch vụ như: hợp đồng dịch vụ logistics, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng ngoại thương (hợp đồng xuất nhập khẩu)các bên cũng cần phải quy định một cách chặt chẽ về điều khoản miễn trách nhiệm trong hợp đồng. Quy định này sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự và giải quyết tranh chấp dân sự của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ dân sự với các chủ thể khác. Để có thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tư vấn hợp đồng của chúng tôi.

Để hạn chế tối đa việc phát sinh những rủi ro, tranh chấp từ hợp đồng, các chủ thể nên chú trọng khâu soạn thảo hợp đồng và sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng của Luật Thái An để tránh việc mất thời gian, tiền bạc để giải quyết tranh chấp sau này.

===>>> Xem thêm:

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới hợp đồng như chấm dứt hợp đồng, tranh chấp liên quan đến hợp đồng thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo bài viết Giải quyết tranh chấp hợp đồng của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói