Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới chế tài buộc thực hiện hợp đồng, đúc kết từ rất nhiều vụ việc tư vấn soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế
Chế tài buộc thực hiên đúng hợp đồng

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh chế tài buộc thực hiện hợp đồng

Căn cứ pháp lý điều chỉnh chế tài buộc thực hiện hợp đồng là Luật Thương mại 2005.

2. Thế nào là chế tài buộc thực hiện hợp đồng

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

3. Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng

Áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng khi có hành vi vi phạm hợp đồng.

4. Thực hiện chế tài buộc thực hiện hợp đồng

  • Trường hợp bên bán hàng giao thiếu hàng hoặc bên cung cấp dịch vụ cung ứng dịch vụ không đúng theo những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng thì thực hiện chế tài bằng cách yêu cầu bên bán hàng giao đủ hàng hoặc yêu cầu bên cung cấp dịch vụ cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận.
  • Trường hợp bên bán hàng hay cung cấp dịch vụ giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì thực hiện chế tài bằng cách yêu cầu bên bán hàng phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, yêu cầu bên cung cấp dịch vụ xử lý thiếu sót của dịch vụ. Một cách khắc phục nữa là giao hàng khác thay thế, hoặc cung ứng dịch vụ khác tương tự theo yêu cầu của hợp đồng.
  • Hai bên cũng có thể thỏa thuận để cho bên vị phạm khắc phục bằng cách trả tiền hoặc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa khác.
  • Trường hợp bên mua vi phạm hợp đồng thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật.

5. Làm thế nào khi bên vi phạm không thực hiện khắc phục vi phạm

Nếu bên vi phạm là bên bán/bên cung cấp và không thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu trong hợp đồng bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng, có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ.

Khi đó, bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có hoặc các khoản chi phí thực tế hợp lý khi bên bị vi phạm tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ.

6. Trường hợp bên vi phạm thực hiện khắc phục vi phạm

Nếu bên vi phạm là bên bán/bên cung cấp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thì bên bị vi phạm (bên mua/bên sử dụng dịch vụ) phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ. Bên bị vi phạm có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

7. Một số lưu ý khi áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng

Trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm không được áp dụng các chế tài khác. Hết thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định để thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bạn có thể tìm hiểu một cách toàn diện các chế tài trong thương mại tại các bài viết của chúng tôi – hãy nhấp vào bài viết dưới đây để biết chi tiết:

Trên đây là phần trả lời của Công ty Luật Thái An về vấn đề chế tài buộc thực hiện hợp đồng. Bạn có thể tìm hiểu tất cả các chế tài trong thương mại tại bài viết Các chế tài trong thương mại của chúng tôi.

Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu về các vấn đề khác liên quan tới luật lao động tại chuyên mục Giải quyết tranh chấpDịch vụ tố tụng, khiếu kiện.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói