Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng nói chung là sự thỏa thuận giữa các bên về việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Đối tượng của hợp đồng là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng. Với mỗi loại hợp đồng pháp luật sẽ quy định cụ thể đối tượng của hợp đồng cũng như điều kiện đối với đối tượng đó. Để làm rõ hơn vấn đề này, Công ty Luật Thái An xin gửi tới bạn đọc bài viết điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng.

Các vấn đề khác liên quan tới hợp đồng có tại chuyên mục riêng:

===>>> Xem thêm: Các quy định về hợp đồng


1. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng là Bộ Luật Dân sự năm 2015.

2. Đối tượng của hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 385 Bộ Luật Dân sự 2015 thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản sau:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong đó, điều khoản về đối tượng của hợp đồng là một trong những điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận về đối tượng của hợp đồng thì hợp đồng không thể được hình thành. Trong các loại hợp đồng dân sự thông dụng mà Bộ Luật Dân sự quy định, nếu dựa vào đối tượng thì được phân chia thành hai nhóm: một là, các hợp đồng có đối tượng là tài sản; hai là, các hợp đồng có đối tượng là công việc.

===>>> Xem thêm: 5 phương thức thanh toán trong hợp đồng

3. Điều kiện đối với đối tượng của một số hợp đồng cụ thể

3.1. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Phải là tài sản được phép giao dịch;
 • Phải được xác định cụ thể: Nếu là vật thì phải xác định rõ thông qua số lượng, đặc điểm… Nếu là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh thuộc quyền sở hữu của bên bán;
 • Không phải là tài sản đang bị kê biên để thi hành án;
 • Không phải là tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác;
 • Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản hạn chế giao dịch thì việc mua bán phải tuân theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản đó.

Bên cạnh hợp đồng mua bán tài sản thì tài sản còn là đối tượng phổ biến của nhiều loại hợp đồng thông dụng như: hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng cho vay …..

Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng không được thuộc các trường hợp pháp luật cấm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3.2. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. 

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ có một đặc điểm nổi bật đó là một sản phẩm vô hình, không tồn tại dưới dạng vật chất, khó xác định chất lượng dịch vụ bằng những chỉ tiêu kỹ thuật được lượng hóa.

Luật Thương mại 2005 đưa ra những quy định về nghĩa vụ của các bên trong đó đặc biệt lưu ý các bên về tính chất dịch vụ – đối tượng của hợp đồng mà các bên muốn bán hoặc muốn mua. Các bên có quyền lựa chọn đối tượng của hợp đồng dịch vụ mà mình muốn giao kết trên cơ sở quy định của pháp luật.

Điều 514 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được với điều kiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Một số loại hợp đồng dịch vụ có đối tượng là công việc có thể thực hiện được như: hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng môi giới, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, hợp đồng dịch vụ logistics, hợp đồng đào tạo nghề …..

Do tính chất đặc biệt của dịch vụ và mức độ ảnh hưởng của nó tới xã hội, Luật Thương mại 2005 cũng quy định về dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, dịch vụ cấm kinh doanh. Các thương nhân muốn kinh doanh các dịch vụ này phải đáp ứng các điều kiện được nêu trong các văn bản pháp luật có quy định liên quan.

3.3. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng thuê khoán tài sản

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.4. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

3.5. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Vật là một loại sản phẩm, hàng hoá do bên thuê gia công đặt theo hợp đồng. Mẫu của vật này có thể do bên đặt gia công chỉ định hoặc do bên gia công đưa ra và bên nhận gia công chấp nhận. Mẫu mà các bên sử dụng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

===>>> Xem thêm:

4. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, giúp khách hàng hiểu rõ các quy định trong hợp đồng. Nếu bạn cần một bản hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. 

===>>> Xem thêm:

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

___Đối tác pháp lý tin cậy___


 

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói