Hợp đồng đại lý soạn thảo thế nào ?

CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ: PHÒNG NGỪA RỦI RO, BẢO VỆ QUYỀN LỢI

 

Khi một bên nhận phân phối hàng hoá, dịch vụ cho bên kia thì hai bên cần giao kết hợp đồng đại lý. Tuỳ theo tính chất của mối quan hệ này mà có các loại hợp đồng đại lý khác nhau: đó là hợp đồng đại lý độc quyền, hợp đồng đại lý bao tiêu, hợp đồng tổng đại lý… Khi soạn thảo hợp đồng đại lý, cần lưu ý tới những điều khoản gì để giảm thiểu tranh chấp và rủi ro ? Công ty luật Thái An với đội ngũ luật sư hợp đồng giầu kinh nghiệm, sẽ tư vấn cụ thể dưới đây:

1. Thế nào là hợp đồng đại lý?

Hợp đồng đại lý là hợp đồng theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Các dạng hợp đồng đại lý thường gặp là hợp đồng đại lý hợp đồng phân phối độc quyền, hợp đồng đại lý độc quyền, hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng đại lý bán hàng, hợp đồng phân phối hàng hóa …

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đại lý là Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005

2. Đặc điểm của hợp đồng đại lý

Quan hệ đại đại lý mua bán hàng hoá phát sinh giữa bên giao đại lý và bên đại lý, theo đó:

 • Bên giao đại đại lý là bên giao hàng hoá cho đại đại lý bán, hoặc giao tiền mua hàng cho đại đại lý mua, hoặc là bên ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại đại lý cung ứng dịch vụ.
 • Bên nhận đại lý là bên nhận hàng hoá để làm đại đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ.

Lưu ý: Bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể hợp đồng

hợp đồng đại lý
Mẫu hợp đồng đại lý do các luật sư hàng đầu soạn thảo theo luật mới nhất – Ảnh minh họa: Internet.

Để thực hiện hoạt động đại lý, bên đại lý được quyền tự do lựa chọn bên thứ ba để giao kết Hợp đồng mua bán hàng hoá

hoặc Hợp đồng dịch vụ theo những quy định cụ thế trong hợp đồng đại lý.

Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, bên đại lý nhân danh chính mình và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với bên thứ ba ràng buộc bên đại lý với bên thứ ba. Sau đó, bên đại lý trực tiếp thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ với bên thứ ba.

Hợp đồng đại lý thương mại cần thể hiện đặc trưng nêu trên của mối quan hệ đại lý thương mại, cần làm rõ các đặc điểm đó trong các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý.

4. Các hình thức đại lý thương mại và các loại hợp đồng đại lý thương mại

a. Hợp đồng đại lý bao tiêu:

Hợp đồng đại lý bao tiêu phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của các bên theo đó bên đại lí thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

Trong hình thức đại lý này, bên giao đại lí ấn định giá giao đại lý, bên đại lý quyết định giá bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, do đó, thù lao mà bên đại lý được hưởng là mức chênh lệch giá giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá mua, giá bán do bên giao đại lý quy định.

b. Hợp đồng đại lý độc quyền:

Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận giữa các chủ thể của hợp đồng, trong đó bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định.

Vậy nên, trong Hợp đồng đại lý độc quyền phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của các bên khi tại một khu vực địa lí nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một số loại dịch vụ nhất định.

c. Hợp đồng tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Hợp đồng tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên khi mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lí trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý là đổi tác trực tiếp của bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

Ngoài ra, Các bên tham gia quan hệ đại lý có thể thỏa thuận các hình thức đại lý khác như: đại lý hoa hồng, đại lý bảo đảm thanh toán v.v…

5. Có những rủi ro nào từ hợp đồng đại lý?

Hợp đồng đại lý là một loại hợp đồng đặc thù nên nếu không có một bản hợp đồng chuẩn giữa các bên thì rủi ro tranh chấp là rất lớn:

a. Rủi ro tranh chấp liên quan đến chủ thể ký kết hợp đồng đại lý

Chủ thể của hợp đồng đại lý: Phải là thương nhân, có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, đại lý phải có năng lực chủ thể, nhân danh chính mình để thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý, do đó bên đại lý cần có đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng hóa ghi trong hợp đồng. Mặt khác, bên giao đại lý phải được sản xuất hoặc kinh doanh mặt hàng đó, điều này được ghi nhận trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên thực tế có nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền. Đây là tranh chấp do người ký kết hợp đồng đại lý của các bên không có thẩm quyền ký: Không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc là người đại diện theo pháp luật nhưng không có thẩm quyền ký kết. Bên cạnh đó, tranh chấp có thể do Người ký không phải là đại diện theo pháp luật của công ty, có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền.

Hệ quả pháp lý: Hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền của doanh nghiệp về nguyên tắc sẽ vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

===>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý
Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý – Nguồn ảnh minh họa: nguồn internet

b. Rủi ro tranh chấp hợp đồng đại lý liên quan tới việc giao hàng

Đối tượng hợp đồng đại lý là công việc mà bên đại lý phải thực hiện, có thể là: mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hay cung ứng dịch vụ thay cho bên giao đại lý.

Các bên tham gia thường tranh chấp khi bên giao đại lý cung hàng hóa không đúng đối tượng, số lượng hàng hóa đã thỏa thuận, về chất lượng hàng hóa không đúng, không đáp ứng được theo tiêu chuẩn, tranh chấp đơn vị tính.  Điều này có thể do quy định trong hợp đồng không cụ thể và chi tiết dẫn đến hiểu lầm hoặc do một bên lợi dụng sơ hở để không thực hiện nghĩa vụ.

Để hạn chế tranh chấp này, ngay từ khi tham gia ký kết hợp đồng, các chủ thể cần phải đọc kỹ từng điều khoản của hợp đồng quy định một cách cụ thể, chi tiết về đối tượng của hợp đồng, Chất lượng hàng hóa, số lượng; chất lượng dịch vụ. Chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, Đơn vị tính (m, kg) và thống nhất về cách hiểu các điều khoản của hợp đồng để tránh trường hợp mỗi bên hiểu một ý khác nhau. Đồng thời phải quy định rõ mức phạt hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên bán khi vi phạm thỏa thuận hợp đồng.

===>>> Xem thêm:Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

c. Rủi ro tranh chấp hợp đồng đại lý phát sinh khi xảy ra rủi ro đối với hàng hóa

Theo quy định pháp luật, bên giao đại lý là chủ sở hữu của hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý, do đó căn cứ vào quan hệ sở hữu khi xảy ra rủi ro về hàng hóa bên giao đại lý thường phải chịu trách nhiệm. Bên giao là chủ sở hữu nhưng trên thực tế không phải là người chiếm hữu thế nên bên giao đại lý không thể trực tiếp quản lý hàng hóa của mình.

Hàng hóa trong sự quản lý của bên đại lý có thể bị tổn thất nếu có những rủi ro xảy ra do sự kiện bất khả kháng hoặc do sự thiếu thiện chí của bên đại lý trong bảo quản hàng hóa dẫn đến cháy nổ, quá hạn sử dụng…Và một khi có tổn thất, về nguyên tắc bên giao đại lý phải gánh chịu vì hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của bên giao đại lý.

Do đó, thông thường bên giao đại lý thường căn cứ vào việc chuyển giao quyền sở hữu tại thời điểm giao hàng cho đại lý để yêu cầu đại lý chịu trách nhiệm với rủi ro hàng hóa.

Như vậy, hai bên cần quy định rõ ràng về trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro đối với hàng hóa, tránh xảy ra tranh chấp.

===>>> Xem thêm:Chuyển rủi ro đối với hàng hóa theo EXW | Luật Thái An™

d. Rủi ro tranh chấp hợp đồng đại lý khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán:

Do hợp đồng đại lý thường dài hạn, thanh toán nhiều đợt, các khoản chiết khấu, khuyến mãi, thưởng khá nhiều, do đó dễ xảy ra tranh chấp khi một bên chậm nghĩa vụ thanh toán hoặc hai bên không khớp số tiền với nhau.

Nhiều trường hợp bên đại lý bán xong hàng hóa nhưng không thanh toán lại tiền cho bên giao. Nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra nếu bên đại lý có hành vi bội tín, không tôn trọng đạo đức kinh doanh.

Bởi vậy, Các bên cần đưa ra các điều khoản chi tiết, cụ thể, linh hoạt phù hợp với từng giao dịch.

Rủi ro tranh chấp hợp đồng khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán không chỉ xảy ra với hợp đồng đại lý mà còn xảy ra ở tất cả các loại hợp đồng nếu điều khoản này không được quy định rõ ràng, từ Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng gia công hàng hoá, Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng uỷ quyền, đến các hợp đồng như Hợp đồng cung ứng dịch vụ, Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ quảng cáo,…. 

d. Tranh chấp hợp đồng đại lý khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia

Hợp đồng đại lý thương mại sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng đại lý đã được hoàn thành, thời hạn của hợp đồng đại lý đã chấm dứt.
 • Một trong hai bên tham gia hợp đồng đại lý chết; mất tích hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; mất tư cách thương nhân.
 • Hợp đồng đại lý bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.
 • Thông thường, các tranh chấp sẽ phát sinh do bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng với đại lý. Trong trường hợp này, hợp đồng đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn 60 ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Nếu việc chấm dứt do yêu cầu của bên giao đại lý, bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý. Giá trị của khoản bồi thường thường bằng một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm, trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

 • Nếu hợp đồng đại lý chấm dứt do yêu cầu của bên đại lý, bên đại lý sẽ không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý. Quy định này khi áp dụng trên thực tế chưa thực sự hợp lý, bởi trong mốt số trường hợp bên giao đại lý không thực hiện, thực hiện không đúng.

Mặt khác, trong trường hợp bên đại lý là đại lý độc quyền, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý tuy đã báo trước nhưng cũng sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho bên giao đại lý, bởi đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ  giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

Trong trường hợp này, nếu không đưa ra được những kế hoạch kịp thời khi được thông bảo chấm dứt hợp đồng từ bên đại lý, bên giao đại lý sẽ bị ảnh hưởng rất lớn mà bên đại lý không phải chịu trách nhiệm gì.

Như vậy, từ vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý của các bên sẽ dẫn đến những tranh chấp khác có liên quan như về khoản phạt hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại hợp đồng…

e. Tranh chấp hợp đồng đại lý liên quan đến bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại: khác với vấn đề phạt vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng phát sinh ngay cả trong trường hợp các bên không có thỏa thuận nào về vấn đề này. Điều 302 Luật thương mại 2005: “Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm”. Có ba điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường hợp đồng thương mại (Điều 303 Luật Thương Mại) như sau:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Có thiệt hại thực tế xảy ra;
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xảy ra.
 • Mức bồi thường thiệt hại mà căn cứ vào lỗi của các bên và mức thiệt hại thực tế xảy ra.

Khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các bên thường xảy ra tranh chấp trong vấn đề xác định mức bồi thường cho bên bị vi phạm, đặc biệt là khi phát sinh trách nhiệm với bên thứ ba.

Bởi vậy, trước khi giao kết hợp đồng, các bên cần phải xem xét các rủi ro có thể xảy ra để đưa tránh những thiệt hại trong mua bán đại lý và đưa ra các căn cứ định mức bồi thường trong một số trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, còn có các tranh chấp khác về hợp đồng đại lý và cách phòng ngừa các rủi ro tranh chấp đó, chi tiết có tại:

===>>> Xem thêm: Các loại tranh chấp hợp đồng đại lý

 

Những rủi ro trên hoàn toàn có thể được phòng tránh và ngăn ngừa nếu các bên hợp đồng trao đổi, đàm phán các vấn đề một cách kỹ càng ngay từ đầu. Do đó việc soạn thảo hợp đồng đại lý chặt chẽ là hết sức quan trọng. Chúng tôi xin trình bầy dưới đây:

hợp đồng đại lý
Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi soạn hợp đồng đại lý mà không có bản mẫu dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.

6. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng đại lý là gì?

Một mẫu hợp đồng đại lý sẽ gồm điều khoản cơ bản là:

 • Điều khoản về hình thức đại lý
 • Điều khoản về đối tượng hợp đồng đại lý
 • Điều khoản về thời hạn, phương thức và địa điểm giao nhận
 • Điều khoản về giá cả, tỷ lệ hoa hồng và các chi phí khác
 • Điều khoản về phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán
 • Điều khoản về chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại
 • Điều khoản về thời hạn hiệu lực
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi sẽ phân tích cụ thể từng điều khoản dưới đây:

a. Điều khoản về hình thức đại lý:

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về hình thức đại lý. Có các hình thức đại lý phổ biến sau:

 • Đại lý bao tiêu
 • Đại lý độc quyền
 • Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 • Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về hình thức đại lý khác.

b. Điều khoản về đối tượng hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận với nhau về loại hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý sẽ giao hoặc ủy quyền cho bên đại lý.

Lưu ý: cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa, dịch vụ đó như tên, quy cách, hình thức, chất lượng, khối lượng, số lượng,…

Ngoài ra, bên giao đại lý phải đảm bảo về tất cả các thông tin trên khi giao hàng hóa hoặc ủy quyền cung ứng dịch vụ cho bên đại lý.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

c. Điều khoản về thời hạn, phương thức và địa điểm giao nhận trong hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời gian, địa điểm giao và nhận, cần ghi rõ thông tin về địa chỉ, số lượng sản phẩm, loại sản phẩm sẽ được giao nhận đối với mỗi lần giao nhận sản phẩm.

Đối với chi phí liên quan đến việc giao nhận sản phẩm như chi phí xếp dỡ, chi phí kiểm đếm,… thì các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về bên phải chịu chi phí.

===>>> Xem thêm: Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

d. Điều khoản về giá cả, tỷ lệ hoa hồng và các chi phí khác trong hợp đồng đại lý:

Giá cả, hoa hồng:

Hai bên thỏa thuận về giá cả và tỷ lệ hoa hồng của sản phẩm do bên giao đại lý cung cấp, giá cả này có thể thay đổi theo thời gian nhưng bên giao đại lý phải thông báo trước cho bên đại lý trong một thời gian hợp lý theo thỏa thuận. Hai bên thỏa thuận trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị tồn kho do chênh lệch giá nếu có xảy ra.

Chi phí:

Hai bên thỏa thuận về bên phải chịu các chi phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và việc chịu chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.

Ngoài ra bên đại lý phải bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được chất lượng của sản phẩm như bên giao đại lý đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên giao đại lý có thể không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm).

đ. Điều khoản về phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán trong hợp đồng đại lý:

Bên đại lý phải thanh toán cho bên giao đại lý số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng sản phẩm giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

===>>> Xem thêm: Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên giao đại lý có thể dừng giao sản phẩm cho đến khi bên đại lý thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên đại lý phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp cần thiết, bên giao đại lý có thể yêu cầu bên đại lý thế chấp tài sản mà bên đại lý có quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

e. Điều khoản về chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng đại lý:

Thưởng:

Bên giao đại lý có thể có cơ chế xét thưởng cho bên đại lý trên cơ sở thưởng quý, nửa năm hoặc năm. Mức tiền thưởng tuỳ thuộc vào thành tích bán hàng của bên đại lý, mục tiêu này có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường và mức độ tuân thủ của bên đại lý đối với các Hợp Đồng, chính sách phân phối, các điều kiện thưởng do bên đại lý quy định hoặc thỏa thuận.

Phạt:

Trong trường hợp bên đại lý gây thiệt hại đến bên giao đại lý trong quá trình mua bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của bên giao đại lý thì bên giao đại lý có thể phạt một khoản tiền đền bù tương ứng mà hai bên thỏa thuận và bên giao đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý.

Ngoài ra bên đại lý bán sản phẩm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên giao đại lý trong các trường hợp sau:

 • Bên đại lý yêu cầu đơn đặt hàng đặc biệt, bên giao đại lý đã sản xuất nhưng sau đó bên đại lý hủy bỏ đơn đặt hàng đó.
 • Bên đại lý hủy đơn đặt hàng khi bên giao đại lý trên đường giao hàng đến bên đại lý.

Trong trường hợp bên giao đại lý bàn giao sản phẩm chậm trễ hơn so với thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng thì bên giao đại lý phải chịu một mức phạt theo thỏa thuận của hai bên.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

Bồi thường thiệt hại:

Trong trường hợp bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó, giá trị của khoản bổi thường do hai bên thỏa thuận.

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường.

===>>> Xem thêm:Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

f. Điều khoản về thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý:

Hai bên thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng. Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu do hai bên thỏa thuận.

Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước một khoản thời gian tối thiểu mà hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định của phát luật không sớm hơn 60 ngày.

Bên giao đại lý có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi bên đại lý vi phạm một trong các vấn đề sau đây:

 • Làm giảm uy tín thương mãi hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm của bên giao đại lý
 • Bán phá giá

g. Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng đại lý:

Mọi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ, do bên giao đại lý sở hữu hay được cấp giấy phép liên quan đến sản phẩm (nhãn hiệu, bao bì, tên gọi, tên thương mại, hướng dẫn sử dụng, các tài liệu khác… do bên giao đại lý cung cấp cho bên đại lý là tài sản thuộc về bên giao đại lý.

Bên đại lý không được sử dụng tên thương mại, tên, biểu tượng, khẩu hiệu và các đối tường sở hữu trí tuệ khác của bên giao đại lý, trừ khi dùng cho khuyến mãi, quảng cáo và mua bán, cung ứng sản phẩm theo Hợp đồng và/hoặc được quy định, hướng dẫn và đồng ý của bên giao đại lý.

===>>> Xem thêm: Quyền SHTT đối với đối tượng của hợp đồng

h. Điều khoản về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong hợp đồng đại lý:

Bên giao đại lý phải có trách nhiệm bảo hành cho từng sản phẩm cung cấp cho bên đại lý.

Bên giao đại lý phải có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên của bên đại lý những kỹ thuật cơ bản để có thể thực hiện việc sử dụng, bảo quản sản phẩm của bên giao đại lý đúng cách.

===>>> Xem thêm: Bảo hành trong hợp đồng

i. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý:

Bạn vui lòng đọc bài viết riêng về quyền và nghĩa vụ của các bên:

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý

hợp đồng đại lý
Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng đại lý cần được thỏa thuận cụ thể như sau – Ảnh minh họa: Internet.

6. Các điều khoản khác của hợp đồng đại lý

Ngoài ra, hợp đồng đại lý còn có các điều khoản khác là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • Điều khoản bảo mật hợp đồng
 • ….

7. Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền

Hiện nay, bên đại lý đa số có xu hướng giao kết các hợp đồng đại lý phân phối độc quyền.

Lưu ý về đặc trưng của loại hợp đồng này chính là thỏa thuận độc quyền trong hợp đồng đại lý độc quyền. Đây là điều khoản hạn chế đối với bên giao đại lý trong hợp đồng đại lý độc quyền vì bên giao đại lý có nghĩa vụ chỉ được giao kết hợp đồng với một bên đại lý trong phạm vi địa lý nhất định. Trong khi đó, bên đại lý độc quyền được giao kết hợp đồng với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Điều này sẽ có thể gây bất lợi cho bên đại lý nếu các bên không thỏa thuận, hoặc thỏa thuận sơ sài các điều khoản hạn chế đối với bên giao đại lý trong hợp đồng đại lý độc quyền.

Để giúp các chủ thể xây dựng được một bản hợp đồng đại lý độc quyền chặt chẽ, đúng pháp luật, hạn chế tối đa rủi ro, Luật Thái An xin cung cấp mẫu hợp đồng đại lý  độc quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành dưới đây:

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền 

8. Mẫu hợp đồng đại lý thương mại

Nhiều khách hàng tìm kiếm các mẫu hợp đồng đại lý thương mại để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình. Luật Thái An xin đưa ra mẫu chung dưới đây. Vì là mẫu chung nên chúng tôi không xác định sẽ bảo vệ tối đa quyền lợi của bên giao đại lý hay bên nhận đại lý. Chúng tôi cũng không biết các điều kiện cụ thể của giao dịch.

Do vậy, trước khi sử dụng mẫu, bạn vẫn nên xin ý kiến tư vấn của luật sư để phòng tránh vô số rủi ro tranh chấp từ hợp đồng đại lý như đã trình bầy ở trên.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đại lý

Ngoài ra, nhiều khách hàng hỏi tư vấn hợp đồng đại lý đối với nhứng hàng hoá và dịch vụ đặc thù, chúng tôi xin giới thiệu sau đây:

a. Mẫu hợp đồng đại lý mỹ phẩm

Hợp đồng đại lý mỹ phẩm là một dạng của hợp đồng đại lý, do đó nội dung của hợp đồng đại lý mỹ phẩm cũng bao gồm các điều khoản cơ bản của một hợp đồng đại lý.

Ngoài ra các bên trong hợp đồng cũng có thể thỏa thuận thêm một số những điều khoản khác với điều kiện không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Các bên trong hợp đồng đại lý mỹ phẩm phải đủ điều kiện của thương nhân và được phép kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm này theo quy định của pháp luật.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đại lý mỹ phẩm

b. Mẫu hợp đồng đại lý thuế

Đại lý thuế có một ưu điểm rất lớn và khác biệt với các dịch vụ kế toán, kiểm toán thông thường đó là đại lý sẽ chịu trách nhiệm trong việc kê khai tình hình nộp thuế và các vấn đề của doanh nghiệp trước cơ quan thuế. Việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế sẽ giúp doanh nghiệp không phải lo lắng về thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp sẽ tập trung vào kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, đại lý thuế cũng giúp doanh nghiệp giải quyết tình trạng sử dụng kế toán thiếu nghiệp vụ, chưa cập nhập thông tư thuế khiến các doanh nghiệp đôi khi phải giải quyết phát sinh với cơ quan thuế, tốn kém và mất thời gian. Mặt khác, đại lý thuế cũng giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thuế trong việc xử lý các vấn đề phát sinh đối với doanh nghiệp.

Khi các bên ký kết hợp đồng đại lý thuế thì các nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp được đáp ứng một cách an toàn về pháp lý.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đại lý thuế

c. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý là loại văn bản thể hiện ý chí đơn phương của một bên tham gia hợp đồng đại lý thông báo cho bên còn lại của hợp đồng về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng đại lý đã được ký kết giữa hai bên.

Bên được thông báo chấm dứt hợp đồng có thể đứng ra giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thể thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Mỗi một trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu trên chính là căn cứ để lập mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý. Tùy từng trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý mà các bên sẽ chỉnh sửa nội dung để tạo ra một thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý phù hợp với trường hợp đó.

===>>> Xem thêm: Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

 


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói