Quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

Để đảm bảo chất lượng công việc thực hiện theo hợp đồng dịch vụ hay chất lượng của các sản phẩm theo các hợp đồng mua bán, các chủ  thể cần quan tâm đến quy định về kiểm tra, bàn giao, nghiệm thu hợp đồng. Nhằm cung cấp các thông tin về vấn đề trên, trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An  sẽ tư vấn về quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng là:

2. Kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng là gì?

Hiện nay, pháp luật dân sự nói chung và luật thương mại nói riêng chưa có quy định cụ thể về vấn đề kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng. Tuy nhiên theo điểm d khoản 1 Điều 141 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 thì nội dung của Hợp đồng xây dựng phải có quy định về “Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;”

Theo đó, có thể hiểu, quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao có thể là nội dung bắt buộc phải có trong một số loại hợp đồng nhất định.

 • Hiểu theo cách chung nhất thì quy định về việc kiểm tra trong hợp đồng là việc kiểm tra, đo lường, xem xét, thử nghiệm để đánh giá chất lượng, đặc tính hoặc các tiêu chí khác của sản phẩm là đối tượng trong hợp đồng
 • Nghiệm thu công việc, nghiệm thu hợp đồng là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra, thẩm định lại công việc, hợp đồng sau khi đưa sản phẩm đưa vào sử dụng.

Quy định về việc nghiệm thu trong hợp đồng là việc ghi nhận các nội dung về việc kiểm định, thu nhận khối lượng/sản phẩm/dịch vụ sau khi hoàn thành. Thông thường thuật ngữ “nghiệm thu” được sử dụng trong hợp đồng xây dựng

 • Bàn giao trong hợp đồng là thỏa thuận của các bên trong hợp đồng về quá trình mà các bên giao nhận sản phẩm là đối tượng theo hợp đồng đã được kí kết. Sản phẩm bàn giao có thể là công trình, hàng hóa, kết quả công việc…..

3. Quy định pháp luật về kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng

3.1. Quy định về vấn đề kiểm tra trong hợp đồng như thế nào?

Căn cứ Điều 44 Luật Thương mại năm 2005 quy định về việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng gồm:

“1. Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép; trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa thì việc kiểm tra hàng hoá có thể được hoãn lại cho tới khi hàng hoá được chuyển tới địa điểm đến.

…”

 • Đối với hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại thì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng quảng cáo
  thương mại là một trong những quyền của bên thuê quảng cáo thương mại.
 • Đối với các loại Hợp đồng dịch vụ khác như Hợp đồng gia công, dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ, Hợp đồng logistics…. thì việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, chất lượng của công việc/ dịch vụ là một quyền cơ bản của bên mua dịch vụ, khác hàng.

3.2. Quy định về vấn đề nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng như thế nào?

Quy định về nghiệm thu, bàn giao khối lương/sản phẩm/dịch vụ trong hợp đồng cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng đối với sản phẩm hoặc theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.
 • Quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành;
 • Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao;
 • Biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao

 

Quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng
Quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Biên bản nghiệm thu công việc/dịch vụ hoặc nghiệm thu sản phẩm hàng hóa thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên công việc/ sản phẩm được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).
 • Các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao…

4. Tổng kết về điều khoản kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng 

Như vậy, tùy thuộc vào mỗi loại hợp đồng như Hợp đồng gia công, Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng logistics, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng xây dựng, …. mà các bên có thể thỏa thuận về nội dung kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao, trong đó bao gồm các điều khoản như sau:

 • Quy định cụ thể về yêu cầu, tiêu chí đánh về chất lượng sản phẩm hoặc chất lượng công việc
 • Quy định về thời điểm tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng
 • Quy định về thời điểm nghiệm thu sản phẩm cùng các thủ tục, giấy kèm khi nghiệm thu (ví dụ: Biên bản nghiệm thu công việc, Biên bản nghiệm thu hàng hóa
 • Quy định về thời điểm bàn giao đối tượng của hợp đồng: ví dụ như hàng hóa, công việc…
 • Trách nhiệm của các bên trong việc xảy ra sai sót về chất lượng sản phẩm, chậm bàn giao, chậm nghiệm thu…
 • Trách nhiệm của mỗi bên sau khi nghiệm thu hợp đồng, bàn giao các đối tượng của hợp đồng đã ký kết
 • Các điều khoản khác

===>>> Xem thêm:  Chế tài phạt vi phạm hợp đồng trong thương mại

5. Tóm tắt tư vấn quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt ý kiến tư vấn quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng là: Điều khoản về vấn đề kiểm tra chất lượng, nghiệm thu hợp đồng (nghiệm thu công việc theo hợp đồng), bàn giao kết quả công việc là những nội dung cơ bản mà các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Tùy vào từng loại hợp đồng mà các nội dung cụ thể trong hợp đồng sẽ có sự điều chỉnh.

6. Dịch vụ tư vấn quy định về kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng, bàn giao trong hợp đồng

Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, giúp khách hàng hiểu rõ các quy định trong hợp đồng.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ soạn thảo hợp đồng, Công ty Luật Thái An luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng một cách nhanh chóng, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của bạn.

Để tìm hiểu về dịch vụ, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Nếu bạn cần dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

 

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
     Đối tác pháp lý tin cậy

Nguyễn Văn Thanh