Hợp đồng dịch vụ soạn thảo thế nào?

CHUYÊN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 

Phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi


1. Thế nào là hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo yêu cầu của bên đặt dịch vụ và được hưởng thù lao từ công việc mình đã cung cấp. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc cụ thể, người cung cấp dịch vụ bằng công sức, trí tuệ của mình hoàn thành công việc đã nhận.

BẠN HÃY XEM VIDEO NÀY ĐỂ BIẾT CÁCH PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ!

2. Căn cứ pháp lý cho việc tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Các căn cứ pháp lý chính điều chỉnh hợp đồng dịch vụ là Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005.

3. Có rủi ro nào từ hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Dù không phải là loại hợp đồng phức tạp nhưng có không ít rủi ro từ hợp đồng dịch vụ. Chúng tôi điểm qua các loại rủi ro sau đây:

a. Rủi ro liên quan đến chủ thể ký kết hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

Đối với chủ thể là cá nhân thì phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ (cá nhân thông thường là những người đủ 18 tuổi (không bị mất năng lực hành vi dân sự) thì được tự mình tham gia vào các hợp đồng dân sự, còn những trường hợp cá nhân không có năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi và có năng lực hành vi dân sự một phần thì chỉ được thực hiện trong một số trường hợp pháp luật cho phép hoặc thông qua người giám hộ).

Đối với chủ thể là tổ chức thì các tranh chấp có thể phát sinh do người ký kết hợp đồng dịch vụ của các bên không có thẩm quyền ký: Không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc là người đại diện theo pháp luật nhưng không có thẩm quyền ký kết hoặc là có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền.

hợp đồng dịch vụ
Trước khi quyết định ký kết hợp đồng dịch vụ bạn nên đọc bài viết sau để tránh rủi ro không đáng có – Ảnh minh họa: Internet.

Hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền của doanh nghiệp hoặc cá nhân không đáp ứng điều kiện thực hiện giao dịch dân sự về nguyên tắc sẽ vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

===>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu

Phòng ngừa tranh chấp hợp đồng phát sinh do chủ thể hợp đồng dịch vụ, các chủ thể cần xem xét như sau:

 •  Tìm hiểu kỹ về đối tác trước khi thực hiện giao kết hợp đồng;
 •  Trước khi giao kết hợp đồng cần phải kiểm tra trong Giấy ĐKKD hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để xem ai là người đại diện theo pháp luật, có thẩm quyền ký kết hợp đồng không?
 •  Yêu cầu cung cấp Văn bản ủy quyền cho nhân viên khi giao dịch hoặc người ký không phải người đại diện theo pháp luật và kiểm tra trong giấy ủy quyền xem người ký có thuộc phạm vi được ủy quyền không (điều kiện ủy quyền, quyền của người được ủy quyền).

b. Rủi ro liên quan đến giá cả và thanh toán hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

Nếu các bên không có thỏa thuận trước về giá thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ (Luật thương mại 2005).

Trong trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì khách hàng sẽ thanh toán tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ khi bên cung ứng dịch vụ đã hoàn thành công việc được giao.

Nếu bên thuê dịch vu chậm nghĩa vụ thanh toán do ý chí chủ quan của bên mua sẽ dẫn đến tranh chấp, xung đột với bên bán. Hậu quả của vi phạm này có thể dẫn đến việc bên bán có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc trách nhiệm chịu phạt hợp đồng, chịu lãi chậm trả…

Nếu bên cung ứng dịch vụ thực hiện không đúng, không đầy đủ công việc mà mình phải thực hiện thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bởi vậy, Các bên cần đưa ra các điều khoản chi tiết, cụ thể về giá cả, phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán cũng như mức lãi khi bên thuê dịch vụ chậm thanh toán thì rất dễ xảy ra tranh chấp….

c. Tranh chấp về do bên cung ứng dịch vụ thực hiện không đúng, không đầy đủ công việc ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ /hợp đồng cung ứng dịch vụ

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc phải thực hiện theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ về số lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành công việc và các quy định khác trong hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

Các bên tham gia thường tranh chấp về khi công việc thực hiện chưa đúng chất lượng, số lượng, chưa đạt kết quả như bên thuê dịch vụ mong muốn, hoặc thực hiện quá thời hạn mà bên thuê dịch vụ yêu cầu. Điều này có thể do quy định trong hợp đồng không cụ thể và chi tiết dẫn đến hiểu lầm hoặc do một bên lợi dụng sơ hở để không thực hiện nghĩa vụ hoặc vì một lý do khách quan nào đó mà bên cung ứng dịch vụ không thể thực hiện đúng.

Trên thực tế, ngoài những trường hợp vi phạm nghĩa vụ do ý chí chủ quan của bên cung ứng dịch vụ thì có những trường hợp vi phạm nhưng được miễn trách nhiệm. Đó là khi vi phạm do sự kiện bất khả kháng.

d. Rủi ro tranh chấp liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

Có ba điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường hợp đồng thương mại (Điều 303 Luật Thương Mại) như sau:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Có thiệt hại thực tế xảy ra;
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xảy ra.
 • Mức bồi thường thiệt hại mà căn cứ vào lỗi của các bên và mức thiệt hại thực tế xảy ra.

Khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các bên thường xảy ra tranh chấp trong vấn đề xác định mức bồi thường cho bên bị vi phạm, đặc biệt là khi phát sinh trách nhiệm với bên thứ ba.

Bởi vậy, trước khi giao kết hợp đồng, các bên cần phải xem xét các rủi ro có thể xảy ra để đưa tránh những thiệt hại trong hợp đồng dịch vụ và đưa ra các căn cứ định mức bồi thường trong một số trường hợp cụ thể.

e. Rủi ro tranh chấp về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

Căn cứ theo Điều 520 Luật Thương mại năm 2005 quy định về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

“1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Vấn đề mâu thuẫn trong việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận là nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Điều này là bởi,  nếu hợp đồng quy định một cách không rõ ràng về các trường hợp chấm dứt, trách nhiệm của các bên trong vấn đề chấm dứt cũng như việc giải quyết hậu quả của việc này, mức phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hai thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn về lợi ích. Việc nảy sinh tranh chấp của các bên.

4. Những lưu ý để phòng tránh tranh chấp hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

 • Tìm hiểu rõ về chủ thể đối tác và năng lực chủ thể giao kết hợp đồng.
 • Chuẩn bị dự thảo hợp đồng với những quy định rõ ràng, chi tiết càng tốt và hạn chế các thuật ngữ nhập nhằng, khó hiểu. Nên lựa chọn những người có kinh nghiệm để soạn thảo hợp đồng, đặc biệt là các công ty luật.
 • Đọc cẩn thận, kỹ càng các nội dung thỏa thuận được ghi trong hợp đồng trước khi đặt bút ký kết hợp tác.
 • Ngoài ra, các bên cũng cần hiểu biết rõ các quy định về ký kết hợp đồng dịch vụ theo quy định của nhà nước. Đây là cách để đề phòng những rủi ro, mâu thuẫn không đáng có sau này.
 • Các bên tham gia phải thống nhất lựa chọn một cơ quan chính để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Cơ quan này phải có thẩm quyền và hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

 

hợp đồng dịch vụ
Khi bạn có nhu cầu cần ký hợp đồng dịch vụ thì bạn nên tham khảo trước bài viết của chúng tôi – Ảnh minh họa: Internet.

5. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng dịch vụ không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ
Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ – Ảnh: Luật Thái An

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là:

 • Đối tượng của hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
 • Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ
 • Giá cả
 • Thời hạn
 • Chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi trình bầy cụ thể sau đây:

a. Các bên tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Các bên trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ có thể là cá nhân và pháp nhân. Với mỗi bên, cần ghi rõ các thông tin cơ bản sau:

Nếu là pháp nhân tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ:

 • Tên pháp nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động nếu không phải là doanh nghiệp: Cần ghi rõ số giấy chứng nhận, ngày cấp và nơi cấp. Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng để xác định pháp nhân hợp pháp nên bạn cần tra cứu cẩn thận.
 • Địa chỉ trụ sở
 • Số điện thoại, email
 • Người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Không phải cứ là Giám đốc hay Phó Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật mà người đại diện theo pháp luật được quy đinh tại Điều lệ công ty. Nếu người đại diện trong hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty thì cần có giấy ủy quyền. Nếu người đại diện ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật và ký hợp đồng không theo ủy quyền thì hợp đồng sẽ vô hiệu.

Nếu là cá nhân tham gia hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ:

 • Họ tên đầy đủ
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Số, ngày cấp, nơi cấp; Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng phải có trên hợp đồng. Nếu xẩy ra tranh chấp, kiện tụng, tố cáo thì dựa vào thông tin này để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Khi hai bên ký kết hợp đồng, cần kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ nhân thân.
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú
 • Điện thoại

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể hợp đồng

b. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ không được thuộc một trong các dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực hiện khi dịch vụ và các bên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên thì hợp đồng dịch vụ sẽ vô hiệu, hậu quả của hợp đồng bị tuyên vô hiệu là các bên trong hợp đồng phải trả lại nhau những gì đã nhận.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

hợp đồng dịch vụ
Những tư vấn về hợp đồng dịch vụ dưới đây của chúng tôi đều dã được các luật sư uy tín kiểm định – Ảnh minh họa: Internet.

c. Giá cả trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

d. Thời hạn trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

 • Nên được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng;
 • Nếu không có thỏa thuận trong hợp đồng thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ;
 • Nếu dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

đ. Thanh toán hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Các bên thoả thuận các vấn đề sau:

 • Thời gian thanh toán (nên thanh toán thành nhiều lần tương ứng với các giai đoạn thực hiện hợp đồng)
 • Phương thức thanh toán

Lưu ý: Nên quy định chế tài khi chậm thanh toán.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

e. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Quyền của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của pháp luật;
 • Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;
 • Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
 • Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

===>>> Xem thêm: Quy định về bảo mật trong hợp đồng

Nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp đồng.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO (tăng hạng tìm kiếm) cho khách hàng thì khách hàng yêu cầu một số lượng cụ thể lượt truy cập bao nhiêu.

hợp đồng dịch vụ
Theo pháp luật hiện hành thì hợp đồng dịch vụ không thể thiếu các điều khoản sau đây – Ảnh minh họa: Internet.

f. Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Quyền của bên sử dụng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;
 • Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;
 • Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;
 • Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

g. Chấm dứt hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng mà hai bên không thỏa thuận gia hạn. Ngoài ra, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý. Trong trường hợp này, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
 • Bên cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

===>>> Xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng

6. Các điều khoản khác của hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

a. Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng dịch vụ

Điều 156.1 của Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra định nghĩa sau về sự kiện bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Việc miễn trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng được quy định tại khoản 2 Điều 351 Bộ Luật dân sự 2015 cũng quy định:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên cạnh Bộ luật Dân sự 2015, định nghĩa của sự kiện bất khả kháng còn được quy định rải rác tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác nhau, bao gồm:

 • các sự kiện tự nhiên: thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, sóng thần, bệnh dịch, động đất…
 • các sự kiện do con người tạo ra: bạo động, nổi loạn, chiến sự, chống đối, phá hoại, cấm vận, bao vây, phong tỏa…

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

Bất khả kháng
Các sự kiện bất khả kháng – ảnh: Luật Thái An

b. Điều khoản về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ

Khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, nếu không lưu ý đầy đủ tới điều khoản giải quyết tranh chấp thì khi tranh chấp xẩy ra, những hậu quả pháp lý bất lợi là hiện hữu, đặc biệt đối với các hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng. Đó có thể là một trong các cơ quan sau:

 • tòa án Việt Nam
 • trọng tài Việt Nam
 • tòa án nước ngoài
 • trọng tài nước ngoài
 • các cơ quan giải quyết tranh chấp khác

Khi hợp đồng được giao kết giữa các cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam và không có yếu tố nước ngoài, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng có thể mặc nhiên được giải quyết tại tòa án Việt Nam. Cho dù các bên không chọn tòa án Việt Nam là cơ quan giải quyết tranh chấp, các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại một tòa án có thẩm quyền theo lãnh thổ, theo cấp.

Khi các bên muốn chọn một cơ quan giải quyết tranh chấp ngoài tòa án Việt Nam, thỏa thuận đó cần được quy định trong hợp đồng.

Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp là quan trọng do nó sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại, chi phí kiện tụng và chi phí thuê luật sư khi theo kiện.

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
Các cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng – ảnh: Luật Thái An

c. Điều khoản phạt bồi thường thiệt hại trong hợp đồng dịch vụ

Khi một bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo các quy định của pháp luật tức là đã vi phạm hợp đồng, khi đó, bên vi phạm hợp đồng phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. 

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được hiểu là biện pháp pháp lý, trách nhiệm dân sự nhằm bù đắp những thiệt hại, những tổn thất do hành vi phạm các quy định trong hợp đồng của các bên.

>>> Xem thêm: Phạt bồi thường thiệt hại

d. Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng dịch vụ

Theo Điều 300 Luật thương mại năm 2005:

“Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong họp đồng có thỏa thuận”.

Để có thể áp dụng phạt vi phạm hợp đồng đối với bên vi phạm thì cần có các điều kiện sau:

 • Có hành vi vi phạm, nghĩa là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ
 • Hợp đồng có quy định về phạt vi phạm

Tuy nhiên, bên yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng lại không phải chứng minh những tổn thất do hành vi vi phạm gây ra. Có nghĩa là cho dù có thiệt hại hay không thì nếu vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thì sẽ bị phạt.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

e. Điều khoản bảo mật hợp đồng dịch vụ

Bộ Luật dân sự 2015 (Điều 387) quy định:

 1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.

 2. Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác.

 3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Có thể hiểu thông tin bí mật là thông tin chưa được công bố công khai và nghĩa vụ bảo mật không áp dụng với thông tin mà bên nhận thông tin buộc phải cung cấp cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật (ví dụ thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước …).

Hậu quả pháp lý của việc vi phạm quy định về bảo mật hợp đồng là bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (thí dụ trong lĩnh vực cạnh tranh).

===>>> Xem thêm: Bảo mật hợp đồng

f. Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng dịch vụ

Chuyển nhượng hợp đồng là việc cá nhân, tổ chức chuyển nhượng lại các đối tượng của hợp đồng đã ký trước đó (bao gồm cả quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng) cho một tổ chức, cá nhân khác.

Thông thường, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba sẽ do các bên ban đầu đã thỏa thuận trong hợp đồng về điều khoản được phép chuyển nhượng (điều kiện chuyển nhượng theo thỏa thuận của các bên).

>>> Xem thêm: Chuyển nhượng hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng cung cấp dịch vụ được sử dụng nhiều trong kinh doanh.

7. Mẫu hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Luật Thái An xin cung cấp mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sau đây. Lưu ý là bạn chỉ nên tham khảo, trước khi đưa ra bản hợp đồng, cần xin tư vấn của luật sư. Việc xác định soạn hợp đồng cho bên cung cấp dịch vụ hay bên sử dụng dịch vụ là quan trọng vì điều này sẽ ảnh hưởng tới cách luật sư xây dựng các điều khoản trong hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ

Khách hàng thường hỏi luật sư về các loại hợp đồng dịch vụ phổ biến hiện nay. Về cơ bản, hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung ứng dịch vụ cần có các điều khoản như trình bầy ở trên. Tuy nhiên, mỗi loại hợp đồng dịch vụ lại có một số điểm cần lưu ý:

a. Hợp đồng dịch vụ với cá nhân:

Các cá nhân là chủ thể của hợp đồng dịch vụ với cá nhân. Các cá nhân có thể giao kết hợp đồng dựa trên sự thoả thuận của đôi bên mà không cần giấy phép kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện) như đối với chủ thể là pháp nhân.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ với cá nhân là các công việc không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội thì có thể thực hiện được như: dịch vụ tư vấn, dịch vụ kế toán, vận chuyển, vệ sinh,…….

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân

b. Hợp đồng dịch vụ tư vấn:

Hợp đồng dịch vụ tư vấn có thể hiểu là sự thỏa thuận của các bên trong đó bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi tư vấn nhất định tùy theo từng lĩnh vực và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ, còn Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

Tùy vào từng ngành nghề, các chủ thể điều chỉnh phạm vi công việc, quy trình cung cấp dịch vụ, bảo hành dịch vụ, các nội dung có liên quan khác, trong đó cần lưu ý các vấn đề sau

 • Sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn phù hợp với các dịch vụ về kỹ thuật hay sản phẩm dịch vụ có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 • Xác định dịch vụ tư vấn bao gồm dịch vụ chính và có thể có dịch vụ bổ sung đi kèm.
 • Phí dịch vụ tính trọn gói, theo vụ việc hoặc/và tính theo thời gian tùy theo loại dịch vụ và nhân sự thực hiện
 • Bên cạnh đó, các bên cũng cần ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng về việc chi trả các chi phí khác liên quan công việc khi bên thuê dịch vụ yêu cầu, ví dụ như Chi phí đi lại, lưu trú, Chi phí sao lưu hồ sơ, Chi phí Nhà nước (thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản tiền phạt… )
 • Hợp đồng cần chú trọng thỏa thuận về việc bảo mật thông tin, tài liệu của các bên

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng tư vấn

c. Hợp đồng dịch vụ kế toán:

Hiện nay, việc ký kết các Hợp đồng dịch vụ kế toán ngày càng phổ biến bởi hình thức dịch vụ kế toán thuế cần thiết không chỉ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn cả doanh nghiệp lớn.

Hợp đồng dịch vụ kế toán được coi là văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ kế toán và bên thuê dịch vụ về việc bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ và bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

Đối với Hợp đồng dịch vụ kế toán, ngoài các điều khoản cơ bản như trên thì cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Tùy vào loại doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại mà quy định về công việc phải thực hiện của bên cung ứng dịch vụ sẽ khác nhau, và phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên;
 • Hợp đồng cần quy định rõ ràng về trách nhiệm của bên thuê dịch vụ trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và hợp pháp do Bên cung cấp dịch vụ;
 • Hợp đồng cần quy định rõ ràng, chi tiết về vấn đề giữ bí mật tuyệt đối và không được tiết lộ các bí mật kinh doanh của bên thuê dịch vụ;
 • Quy định rõ ràng về việc yêu cầu và đặt ra kỳ hạn để bên cung ứng dịch vụ kế toán phải nộp lại số sách mà đã được thực hiện về kế toán đầy đủ, cũng như lập và nộp báo cáo về thuế theo đúng như hạn định của Chính phủ.
 • Quy định về việc xác định trách nhiệm của từng bên trong trường hợp vi phạm quy định về thuế, bao gồm cả việc xác định trách nhiệm nộp tiền phạt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ví dụ như chậm nộp báo cáo tài chính….)
 • Quy định rõ ràng về các chi phí phát sinh như: Chi phí đi lại, lưu trú, Chi phí sao lưu hồ sơ, Chi phí Nhà nước…
 • Đối với Bên cung ứng dịch vụ kế toán là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải tuân thủ những điều kiện luật định…

>>> Xem thêm:

d. Hợp đồng dịch vụ bảo vệ:

Đây là một loại hợp đồng cung cấp dịch vụ đặc biệt bởi sản phẩm của dịch vụ bảo vệ là sự an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản. Mục tiêu mà người sử dụng dịch vụ mong muốn nên ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với những điều khoản đặc biệt sao cho phù hợp với cả hai bên.

Bên cạnh những điều khoản chung như các hợp đồng dịch vụ thông thường thì hợp đồng thuê bảo vệ cần phải có thêm các điều khoản, nội dung như sau:

 • Những quy định về tiêu chuẩn của nhân viên bảo vệ cũng như các công cụ hỗ trợ kèm theo.
 • Quy định về thời gian làm việc, số lượng nhân viên, lịch làm việc từng ca.
 • Nguyên tắc, điều kiện và quy trình bồi thường thiệt hại khi gặp phải sự cố.
 • Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tiếp tục gia hạn hợp đồng khi hết thời hạn cũng như các điều kiện liên quan.
 • Lưu ý, nếu là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ

đ. Hợp đồng dịch vụ khoán việc tạp vụ:

Hợp đồng khoán việc tạp vụ cũng là sự thoả thuận giữa các bên chủ thể về việc bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc, sau đó bàn giao cho bên khoán và nhận lại tiền thù lao. Hợp đồng khoán việc tạp vụ thường được ký kết phụ thuộc bảo bản chất công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định.

Thực tế, dựa trên tính chất công việc có thể phân chia hợp đồng khoán việc thành 02 loại:

 • Khoán trọn gói: Bên khoán giao toàn bộ cho bên nhận khoán các chi phí bao gồm chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận khoán một khoản tiền bao gồm các chi phí nêu trên và lợi nhuận phát sinh từ việc nhận khoán.

 •  Khoán nhân công: Bên nhận khoán phải tự bảo đảm công cụ, dụng cụ lao động để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận một khoản tiền công lao động, trong đó đã bao gồm tiền khấu hao công cụ, dụng cụ lao động.

Một số điều cần lưu ý bạn luôn phải làm rõ trong hợp đồng dịch vụ tạp vụ đó là:

 • Bảng kê nội dung các công việc chi tiết đính kèm và tần suất để thống nhất giữa 2 bên ngay từ đầu.
 • Bảng kê danh mục hóa chất dụng cụ đính kèm, số lượng, chủng loại
 • Bảng kê chi phí phát sinh nếu yêu cầu thêm về các dịch vụ cộng thêm.

Với những điều lưu ý này, bạn sẽ hạn chế được tối đa việc gặp phải những vướng mắc, tranh cãi không cần thiết trong quá trình triển khai hợp đồng dịch vụ tạp vụ/ hợp đồng khoán việc tạp vụ

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

hợp đồng dịch vụ
Bạn biết đến bài tư vấn về soạn thảo hợp đồng dịch vụ dưới đây để đưa ra cho mình lựa chọn sáng suốt nhất – Ảnh minh họa: Internet.

8. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ / hợp đồng cung ứng dịch vụ

Mẫu thông báo chấm dứt Hợp đồng dịch vụ là văn bản pháp lý được viết dưới dạng thông báo thể hiện ý chí của một bên trong Hợp đồng nhằm thông báo cho bên còn lại về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng dịch vụ giữa hai bên dựa trên các sự kiện pháp lý và căn cứ pháp lý rõ ràng.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ sẽ được sử dụng trong những trường hợp chấm dứt Hợp đồng dịch vụ trên cơ sở các quy định của pháp luật cũng như quy định cụ thể về quyền được chấm dứt Hợp đồng trong Hợp đồng dịch vụ mà các bên đã ký kết.

Luật Thái An xin cung cấp mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ/ hợp đồng cung ứng dịch vụ sau đây:

>>> Xem thêm:Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

9. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ/hợp đồng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng dịch vụ như sau:

a. Hợp đồng dịch vụ giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ giữa 3 bên, hợp đồng dịch vụ giữa 2 bên
 • hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân và công ty, hợp đồng dịch vụ giữa công ty với công ty
 • hợp đồng dịch vụ độc quyền

b. Hợp đồng dịch vụ với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • hợp đồng dịch vụ kế toán, hợp đồng dịch vụ hoàn thuế, hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế
 • hợp đồng dịch vụ cộng tác viên
 • hợp đồng dịch vụ dịch thuật
 • hợp đồng dịch vụ đào tạo nghề
 • hợp đồng dịch vụ nhân công
 • hợp đồng dịch vụ marketing, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường, hợp đồng dịch vụ xúc tiến thương mại
 • hợp đồng dịch vụ đòi nợ
 • hợp đồng dịch vụ ăn uống, hợp đồng dịch vụ nhà hàng
 • hợp đồng dịch vụ an ninh, hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • hợp đồng dịch vụ bảo trì
 • hợp đồng dịch vụ bốc xếp
 • hợp đồng dịch vụ bán lẻ
 • hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh, hợp đồng dịch vụ giúp việc
 • hợp đồng dịch vụ giặt là
 • hợp đồng dịch vụ in ấn
 • hợp đồng dịch vụ logistics
 • hợp đồng dịch vụ kỹ thuật
 • hợp đồng dịch vụ lưu trú
 • hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, hợp đồng dịch vụ đám cưới
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa ô tô
 • hợp đồng dịch vụ xây dựng nhà ở
 • hợp đồng dịch vụ quản lý nhà chung cư, hợp đồng dịch vụ quản lý kho
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa
 • hợp đồng dịch vụ spa
 • hợp đồng cung ứng dịch vụ lữ hành
 • hợp đồng dịch vụ vận chuyển, hợp đồng dịch vụ vận tải
 • hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải, hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải

 

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói