Quy trình dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Thái An cam kết đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đối với mỗi hợp đồng chúng tôi tư vấn, soạn thảo. Bạn sẽ có được hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích trong dài hạn.


Các luật sư của chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng theo quy trình chuẩn với các bước như sau:

1. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Sau khi bàn bạc, Công ty luật Thái An và Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng.

Khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng để luật sư vào việc, đồng thời cung cấp thông tin, yêu cầu (theo mẫu) để soạn hợp đồng.

2. TIẾP NHẬN THÔNG TIN

 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu (điện thoại, email)
 • Đưa ra các câu hỏi liên quan đến giao dịch
 • Phân tích những rủi ro và nguy cơ tranh chấp đối với giao dịch
 • Đề xuất giải pháp
 • Tổng hợp và phân tích mong muốn, yêu cầu của khách hàng và bên đối tác

Lưu ý: Trường hợp giao dịch phức tạp và khách hàng cần trao đổi trực tiếp với luật sư thì chúng tôi sẽ tư vấn để:

 • Đề xuất phương án tối ưu đối với giao dịch hợp đồng
 • Đề xuất quy trình giao dịch sẽ được cụ thể hoá trong hợp đồng 

Tính phí bổ sung theo một trong các phương thức sau:

 • Tư vấn trực tiếp: 800.000 đ/giờ
 • Tư vấn bằng văn bản (từ 800.000 đ/email hoặc từ 1.000.000 đ/văn bản đóng dấu công ty)

3. SOẠN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG LẦN 1

 • Tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực, điều kiện, sản phẩm, dịch vụ mà Hợp đồng điều chỉnh
 • Đặt giả thiết về các tranh chấp có thể phát sinh trong Hợp đồng và đưa ra giải pháp
 • Soạn dự thảo hợp đồng lần 1

4. SOẠN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG LẦN 2

 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần một cho khách hàng (khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng)
 • Điều chỉnh thành dự thảo hợp đồng lần 2 sau khi có ý kiến của khách hàng

5. HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần 2 cho khách hàng
 • Chỉnh lý và hoàn thiện hợp đồng

6. DỊCH VỤ GIA TĂNG

 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng (Theo yêu cầu của khách hàng)
 • Tư vấn cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có và theo yêu cầu của khách hàng)


THÔNG TIN LIÊN QUAN