Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty Luật Thái An cam kết đem đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng đối với mỗi hợp đồng chúng tôi tư vấn soạn thảo, nhờ vậy bạn sẽ có được hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích trong dài hạn.


Các luật sư của chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng theo quy trình chuẩn với các bước như sau:

BƯỚC 1: SOẠN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

  • Rà soát ban đầu
  • Thu thập thông tin, tổng hợp mong muốn, yêu cầu của khách hàng và bên đối tác
  • Soạn dự thảo hợp đồng

BƯỚC 2: SOẠN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG LẦN 2

  • Chuyển dự thảo hợp đồng lần một cho khách hàng
  • Điều chỉnh thành dự thảo hợp đồng lần hai sau khi có ý kiến của khách hàng

BƯỚC 3: HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

  • Chuyển dự thảo hợp đồng lần hai cho khách hàng
  • Chỉnh lý và chốt hợp đồng
  • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
  • Tư vấn cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng nếu phát sinh

Nếu bạn cần giải đáp, vui lòng gọi 1900 6218

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN