Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm chuyên sâu về soạn thảo hợp đồng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp Đồng chuyển giao công nghệ với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp cần được tư vấn mọi vấn đề của hợp đồng có thể sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ có được tư vấn và dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất!


Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

I. Thế nào là hợp đồng chuyển giao công nghệ ?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là thỏa thuận các bên nhằm mục đích chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ

Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

II. Các điều khoản quan trọng cần có khi soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

a. Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số dn, người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền…

b. Đối tượng chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Cần xác định rõ đối tượng chuyển giao. Đối tượng chuyển giao có thể là:

 • Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
 • Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;
 • Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
 • Máy móc, thiết bị đi kèm
 • Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tin cụ thể đối tượng chuyển giao: chất lượng, chức năng, công dụng, tiêu chuẩn, thông tin về đăng kí sở hữu công nghiệp ( nếu có),…

c. Thời hạn chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Thời điểm bắt đầu chuyển giao và thời điểm kết thúc quá trình chuyển giao
 • Trong trường hợp chậm thực hiện việc chuyển giao công nghệ theo hợp đồng, bên chuyển giao có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên nhận chuyển giao và phải chịu khoản chi phí hoặc trách nhiệm cụ thể do các bên thỏa thuận

d. Phạm vi chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Trường hợp chuyển giao quyền sở hữu, Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trong một thời hạn nhất định hoặc chuyển giao hoàn toàn
 • Đối với trường hợp chuyển giao quyền sử dụng mà không do chủ sở hữu chuyển giao thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do hai bên thỏa thuận
 • Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ;
 • Quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ của bên nhận chuyển giao cho bên thứ ba.
 • Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng khác do 2 bên thoản thuận

e. Hình thức chuyển giao công nghệ

 • Hình thức chuyển giao độc lập hay chuyển giao theo phần:
 • Mua bán độc lập
 • Dự án đầu tư;
 • Góp vốn bằng công nghệ;
 • Nhượng quyền thương mại;
 • Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;
 • Máy móc, thiết bị đi kèm với đối tượng được chuyển giao

f. Phương thức thanh toán

 • Hai bên có thể thỏa thuận về giá và phương thức thanh toán phù hợp với hình thức chuyển giao
 • Về giá: nếu có giá cụ thể thì ghi tổng giá trị, giá cho từng lần thanh toán ( nếu thanh toán nhiều lần); nếu chưa xác định được giá cụ thể thì ghi công thức tính giá.
 • Về phương thức thanh toán

g. Phương thức chuyển giao công nghệ

Các bên có thể thỏa thuận một hoặc nhiều các phương thức chuyển giao phù hợp với nhu cầu thực tế của hai bên.

Đối với từng phương thức chuyển giao hai bên cần thỏa thuận những nội dung sau ( có thể thỏa thuận tại hợp đồng hoặc làm thành phụ lục của hợp đồng hoặc tại các bản ghi nhớ khác được ghi nhận hiệu lực trong hợp đồng):

 • Tên phương thức chuyển giao
 • Kế hoạch chuyển giao
 • Nhân sự thực hiện
 • Thời gian, địa điểm thực hiện
 • Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, công việc cụ thể của mỗi bên trong từng giai đoạn đối với từng phương thức chuyển giao
 • Chi phí thực hiện;
 • Trong trường hợp có nhu cầu về nhân sự, hai bên thỏa thuận với nhau về vấn đề bố trí nhân sự và vấn đề đào tạo nhân sự cho bên nhận chuyển giao và các cam kết của bên nhận chuyển giao về vấn đề đào tạo nhân sự.

g. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

h. Điều khoản đăng kí chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng kí chuyển giao công nghệ và trách nhiệm chi trả chi phí liên quan
 • Hiệu lực hợp đồng trong trường hợp đăng ký: do các bên thỏa thuận nhưng trong trường hợp tính đến thời điểm đăng ký chuyển giao công nghệ, nếu các bên chưa thực hiện hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

i. Điều khoản bảo đảm trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Bên chuyển giao bảo đảm quyền sở hữu/sử dụng công nghệ được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao.
 • Bên chuyển giao bảo đảm rằng công nghệ được chuyển giao phù hợp với việc sản xuất sản phẩm của bên nhận chuyển giao.

k. Nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ

 • Hai bên tiến hành nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ theo từng giai đoạn trong bản kế hoạch chuyển giao công nghệ
 • Khi hoàn tất việc chuyển giao công nghệ, hai bên tiến hành nghiệm thu kết quả và kí vào biên bản nghiệm thu.
 • Trường hợp nghiệm thu không đạt kết quả như đã thỏa thuận, bên nhận chuyển giao có quyền yêu cầu bên chuyển giao sửa đổi, khắc phục, thực hiện các biện pháp cần thiết đến khi hợp đồng được nghiệm thu đạt kết quả như thỏa thuận.

l. Điều khoản bảo trì, sửa chữa và bảo hành trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

m. Điều khoản cải tiến, đổi mới công nghệ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

III. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng các đối tượng khác nhau như sau:

a. Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty
 • hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty với công ty

b. Hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng khác nhau:

 • hợp đồng chuyển nhượng đất đai
 • hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, hợp đồng chuyển nhượng spa
 • hợp đồng chuyển nhượng dự án
 • hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
 • hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền kinh doanh
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
 • hợp đồng chuyển nhượng bản quyền
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền đòi nợ, hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chung cư
 • hợp đồng chuyển nhượng quyền phát triển dự án

 

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN