Các chế tài thương mại và cách thực hiện chế tài

Khi giao kết, soạn thảo hợp đồng thương mại với bạn hàng và đối tác, bạn có thể cân nhắc đưa vào hợp đồng một hoặc vài chế tài thương mại như dưới đây để đảm bảo là hợp đồng sẽ được thực hiện một cách ổn thỏa nhất và phòng tránh những bất trắc, rủi ro có thể xảy đến.

Một hợp đồng thương mại kín kẽ và chặt chẽ sẽ giúp bạn tránh được khả năng phát sinh tranh chấp hợp đồng. Khi tranh chấp xẩy ra và hai bên đưa vụ việc ra tòa án hay trọng tài thì tòa án và trọng tài có thể áp dụng một trong các chế tài dưới đây đối với bên vi phạm hợp đồng khi chứng minh được hành vi vi phạm.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về chế tài thương mại

Các quy định về chế tài thương mại được thể hiện tại Chương VII (từ Điều 292 đến Điều 316) Luật Thương mại 2005.

2. Khái niệm chế tài thương mại

Chế tài thương mại là hình thức cưỡng chế của Nhà nước đối với người có hành vi vi phạm pháp luật thương mại. Các loại chế tài thương mại là:

 • Buộc thực hiện đúng hợp đồng
 • Phạt vi phạm
 • Buộc bồi thường thiệt hại
 • Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
 • Đình chỉ thực hiện hợp đồng
 • Hủy bỏ hợp đồng
 • Các biện pháp khác do các bên thỏa thuận không trái quy định pháp luật.

Bên bị vi phạm không được áp dụng chế tài thương mại tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng đối với vi phạm không cơ bản. Trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác.

3. Chế tài thương mại buộc thực hiện đúng hợp đồng

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng theo những gì đã cam kết trong hợp đồng. Hoặc bên bị vi phạm cũng có thể dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng.

4. Chế tài thương mại phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài phạt vi phạm.

Các chế tài thương mại và cách thực hiện chế tài
Cần biết rõ các chế tài thương mại và cách thực hiện chế tài khi soạn thảo, thương lượng hợp đồng.

5. Chế tài thương mại bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài bồi thường thiệt hại.

6. Chế tài thương mại tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

7. Chế tài thương mại đình chỉ thực hiện hợp đồng

Đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng.

8. Chế tài thương mại hủy bỏ hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hoặc hủy bỏ một phần hợp đồng.

Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.

Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn có hiệu lực.

Để thêm thông tin về các điều kiện áp dụng và các cách thực hiện chế tài, bạn nhấp vào bài viết Chế tài hủy bỏ hợp đồng.

9. Thông báo áp dụng chế tài thương mại

Bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng.

Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

10. Các trường hợp miễn trách nhiệm và không áp dụng chế tài thương mại

Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

11. Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm

Để có thể tránh bị áp dụng chế tài thương mại, bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm và thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp miễn trách nhiệm và các hậu quả có thể xảy ra.

Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề các chế tài thương mại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hãy gọi điện tới Tổng đài Tư vấn Pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng khi bạn cần hỗ trợ.

Nếu cần thiết phải đưa vụ việc tranh chấp thương mại ra tòa án, bạn nên tham khảo Dịch vụ tố tụng, khiếu kiện của chúng tôi.


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái  An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình

Xem thêm Luật sư Nguyễn Văn Thanh.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói