Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới tư vấn hợp đồng nói chung, soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà nói riêng, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.


1. Thế nào là hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà:

Hợp đồng thuê đất/Hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao đất/nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê/cho thuê không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu.

2. Đặc điểm của hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà:

a. Hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là hợp đồng có đền bù

Khoản tiền mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê là khoản đền bù. Khoản tiền thuê nhiều hay ít do sự thoả thuận cùa các bên và thường dựa trên căn cứ thời hạn thuê, nhà đất cho thuê và giá trị sử dụng của nhà đất đó.

b. Hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là hợp đồng song vụ

Bên thuê tài sản có nghĩa vụ trả lại tài sản thuê và tiền thuê như đã thoả thuận. Bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê giao tài sản để sử dụng. Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, công dụng, thời hạn, phương thức và trả lại tài sản thuê, tiền thuê.

c. Đối tượng của hợp đồng thuê phải được trả lại cho bên cho thuê khi hết thời hạn thuê

Sau khi giao kết hợp đồng thuê nhà, đất, bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sàn cho bên thuê. Hết hạn của họp đồng bên thuê phải trả lại đúng tài sản đã thuê.

3. Ý nghĩa của họp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê tài sản là căn cứ pháp lí phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng nhà và đất của bên thuê. Quyền khai thác nhà đất thuê của bên thuê không khác biệt so với quyền của chủ sở hữu tài sản đó. Thông qua hợp đồng thuê, chủ sở hữu nhà đất cho thuê đã thực hiện quyền năng sử dụng tài sản của mình thông qua hành vi của người thuê.

Hợp đồng thuê nhà đất là căn cứ hợp pháp cho các bên khai thác triệt để nhà đất chưa khai thác hết tiềm năng, công suất, tránh lãng phí. Hợp đồng thuê nhà đất là phương tiện pháp lí nhằm khắc phục tình trạng người dân và/hoặc nhà sản xuất kinh doanh không có đủ tư liệu sản xuất vẫn có thể tiến hành sản xuất, kinh doanh qua việc sử dụng tài sản thuê.

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là:

Điều khoản về đối tượng và nội dung hợp đồng trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Cần đưa ra các thông tin về đất cho thuê:

Đối với hợp đồng thuê đất:

 • Thông tin về mảnh đất: diện tích, chiều dài, chiều rộng, vị trí …
 • Loại đất: Đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp v.v…
 • Tình trạng pháp lý của mảnh đất: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa ?
 • Mục đích thuê

Đối với hợp đồng thuê nhà:

 • Thông tin về ngôi nhà: diện tích, chiều dài, chiều rộng …
 • Địa chỉ ngôi nhà
 • Tình trạng pháp lý của mảnh đất: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa ?
 • Mục đích thuê

Điều khoản về thời hạn cho thuê trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Thời gian cho thuê có thể được xác định trước theo giờ/ngày/tháng/năm hoặc không được xác định trước tùy thỏa thuận các bên. Lưu ý: Nếu không có thỏa thuận thì thời hạn cho thuê được xác định theo mục đích thuê…

Điều khoản về phương thức bảo đảm trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Hai bên có thể thỏa thuận các phương thức bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như: bảo lãnh, đặt cọc, ký cược… theo quy định của pháp luật. Cần ghi rõ thông tin về tài sản bảo đảm hoặc thông tin người bảo lãnh, cam kết của người bảo lãnh (nếu có). Các trường hợp và cách thức xử lý tài sản bảo đảm

Điều khoản về giá cả trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Hai  bên thỏa thuận với nhau về giá, giá trả tiền 1 lần cho toàn thời gian thuê hoặc theo từng thời hạn nhất định, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, số tiền mỗi lần thanh toán. Có thể thỏa thuận thêm về trường hợp chậm thanh toán

Điều khoản về giao và trả lại đất

Điều khoản về giá trị sử dụng và quyền sử dụng

Điều khoản về cho thuê lại

Điều khoản về quyền của các bên cho thuê

Để hiểu cụ thể về các quyền của bên thuê và bên cho thuê trong hợp đồng thuê, bạn có thể tham khảo bài viết Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê tài sản.

Điều khoản về nghĩa vụ của các bên thuê

5. Các điều khoản thông thường của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Các điều khoản thông thường của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà có thể là:

 • Điều khoản sửa chữa
 • Điều khoản về kiểm tra, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

6. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Khi tiến hành giao kết hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà có thể là:

 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

7. Điều kiện để hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

8. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà của Luật Thái An

Hợp đồng thuê đất/hợp đồng thuê nhà vốn rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

a. Kinh nghiệm tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà của Luật Thái An:

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng thuê đất, thuê nhà như sau:

Theo đối tượngTheo mục đíchTheo thời hạn
hợp đồng thuê nhà và đấthợp đồng thuê nhà để ởhợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất dài hạn
hợp đồng thuê đất ruộnghợp đồng thuê nhà trọhợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất ngắn hạn
hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đấthợp đồng thuê nhà chung cưhợp đồng thuê nhà dưới 6 tháng
hợp đồng thuê đất nông nghiệphợp đồng thuê nhà làm văn phònghợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 5 năm
hợp đồng thuê đất bãihợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất để kinh doanhhợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 10 năm
hợp đồng thuê đất mặt bằnghợp đồng thuê nhà cho người nước ngoàihợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 20 năm
hợp đồng thuê đất nềnhợp đồng thuê nhà dịch vụhợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 5 năm
hợp đồng thuê đất vườnhợp đồng thuê nhà để kinh doanh nhà nghỉ
mẫu hợp đồng thuê đất xây dựnghợp đồng thuê nhà để xe, hợp đồng thuê đất làm bãi xe
hợp đồng thuê đất của nhà nướchợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất để cho thuê lại
hợp đồng thuê đất doanh nghiệphợp đồng thuê phòng học
hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệphợp đồng thuê nhà kiot
hợp đồng thuê nhà làm kho
hợp đồng thuê nhà làm xưởng
hợp đồng thuê đất làm trạm phát sóng
hợp đồng thuê đất sản xuất nông nghiệp, hợp đồng thuê đất trồng lúa, hợp đồng thuê đất trồng trọt

b. Quy trình dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

c. Giá và thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Thời gian soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là 1-2 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Nếu có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc cần thêm thông tin và để được hỗ trợ kịp thời bạn đừng ngần ngại gọi Tổng đài tư vấn luật miễn phí !

Tìm hiểu thêm các hợp đồng khác tại chuyên mục Soạn thảo hợp đồng.

1900633725