Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới tư vấn hợp đồng nói chung, soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà nói riêng, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.


Luật sư Nguyễn Văn Thanh (Luật Thái An) trả lời phỏng vấn VTV về hợp đồng thuê nhà trong mối liên hệ với hợp đồng nhượng quyền thương mại

– Nguồn: VTV2

Mục lục tóm tắt

1. Thế nào là hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà:

Hợp đồng cho thuê đất (thuê đất)/ Hợp đồng cho thuê nhà (thuê nhà) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao đất/nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê/cho thuê không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà là Bộ luật Dân sự năm 2015  và Luật nhà ở 2014.

2. Đặc điểm của hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà:

a. Hợp đồng cho thuê đất/thuê đất, hợp đồng cho thuê nhà/ thuê nhà là hợp đồng có đền bù

Khoản tiền mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê là khoản đền bù. Khoản tiền thuê nhiều hay ít do sự thoả thuận cùa các bên và thường dựa trên căn cứ thời hạn thuê, nhà đất cho thuê và giá trị sử dụng của nhà đất đó.

b. Hợp đồng cho thuê đất/thuê đất, hợp đồng cho thuê/ thuê nhà là hợp đồng song vụ

Bên thuê tài sản có nghĩa vụ trả lại tài sản thuê và tiền thuê như đã thoả thuận. Bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê giao tài sản để sử dụng. Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, công dụng, thời hạn, phương thức và trả lại tài sản thuê, tiền thuê.

c. Đối tượng của hợp đồng thuê/cho thuê phải được trả lại cho bên cho thuê khi hết thời hạn thuê

Sau khi giao kết hợp đồng thuê nhà, đất, bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sàn cho bên thuê. Hết hạn của hợp đồng, bên thuê phải trả lại đúng tài sản đã thuê.

3. Ý nghĩa của hợp đồng cho thuê đất/ thuê đất, hợp đồng cho thuê nhà/ thuê nhà

Hợp đồng thuê tài sản là căn cứ pháp lí phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng nhà và đất của bên thuê. Quyền khai thác nhà đất thuê của bên thuê không khác biệt so với quyền của chủ sở hữu tài sản đó. Thông qua hợp đồng thuê, chủ sở hữu nhà đất cho thuê đã thực hiện quyền năng sử dụng tài sản của mình thông qua hành vi của người thuê.

Hợp đồng thuê nhà đất là căn cứ hợp pháp cho các bên khai thác triệt để nhà đất chưa khai thác hết tiềm năng, công suất, tránh lãng phí. Hợp đồng thuê nhà đất là phương tiện pháp lí nhằm khắc phục tình trạng người dân và/hoặc nhà sản xuất kinh doanh không có đủ tư liệu sản xuất vẫn có thể tiến hành sản xuất, kinh doanh qua việc sử dụng tài sản thuê.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất/ thuê nhà chuyên nghiệp, uy tín.
Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất/ thuê nhà chuyên nghiệp, uy tín.

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng cho thuê đất/ thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng hợp đồng cho thuê đất/ thuê đất, hợp đồng cho thuê nhà/ thuê nhà là:

a. Điều khoản về đối tượng và nội dung hợp đồng trong hợp đồng cho thuê đất/thuê đất, hợp đồng cho thuê nhà/ thuê nhà

Cần đưa ra các thông tin về đất cho thuê:

Đối với hợp đồng thuê đất:

 • Thông tin về mảnh đất: diện tích, chiều dài, chiều rộng, vị trí …
 • Loại đất: Đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp v.v…
 • Tình trạng pháp lý của mảnh đất: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa ?
 • Mục đích thuê

Đối với hợp đồng thuê nhà:

 • Thông tin về ngôi nhà: diện tích, chiều dài, chiều rộng …
 • Địa chỉ ngôi nhà
 • Tình trạng pháp lý của mảnh đất: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa ?
 • Mục đích thuê

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối vớ chủ thể hợp đồng

b. Điều khoản về thời hạn cho thuê trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Thời gian cho thuê có thể được xác định trước theo giờ/ngày/tháng/năm hoặc không được xác định trước tùy thỏa thuận các bên. Lưu ý: Nếu không có thỏa thuận thì thời hạn cho thuê được xác định theo mục đích thuê…

c. Điều khoản về phương thức bảo đảm trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Hai bên có thể thỏa thuận các phương thức bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như: bảo lãnh, đặt cọc, ký cược… theo quy định của pháp luật. Cần ghi rõ thông tin về tài sản bảo đảm hoặc thông tin người bảo lãnh, cam kết của người bảo lãnh (nếu có). Các trường hợp và cách thức xử lý tài sản bảo đảm.

===>>> Xem thêm: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

d. Điều khoản về giá cả trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Hai  bên thỏa thuận với nhau về giá, giá trả tiền 1 lần cho toàn thời gian thuê hoặc theo từng thời hạn nhất định, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, số tiền mỗi lần thanh toán. Có thể thỏa thuận thêm về trường hợp chậm thanh toán.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

đ. Điều khoản về giao và trả lại đất

Bao gồm thỏa thuận về:

 • Thời điểm, địa điểm giao và trả tài sản cho thuê;
 • Trách nhiệm kiểm tra tài sản trước khi nhận;
 • Trách nhiệm thông báo về những hư hỏng, khiếm khuyết của tài sản trong quá trình thuê;
 • Nghĩa vụ chi trả những khoản tài chính liên quan đến việc giao và trả lại tài sản

e. Điều khoản về giá trị sử dụng và quyền sử dụng

 • Bên cho thuê phải bảo đảm chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ hoặc các hư hỏng mà 2 bên thỏa thuận do bên thuê sửa chữa
 • Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục, sửa chữa, giảm giá hoặc thực hiện các biện pháp khác theo thỏa thuận.
 • Bên cho thuê phải đảm bảo quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong thời gian cho thuê, nghĩa vụ thông báo về quyền của người thứ ba đối với tài sản thuê và tranh chấp liên quan.

f. Điều khoản về cho thuê lại

 • Quyền cho thuê lại của bên cho thuê
 • Nghĩa vụ phải thực hiện khi cho thuê lại: bên thuê phải thông báo cho bên cho thuê biết và phải được sự đồng ý của bên cho thuê.
 • Quyền của bên cho thuê đối với người thuê từ cho thuê lại

g. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên

Để hiểu cụ thể về các quyền của bên thuê và bên cho thuê trong hợp đồng thuê, bạn có thể tham khảo bài viết riêng:

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê tài sản

5. Các điều khoản thông thường của hợp đồng cho thuê đất/ thuê đất, hợp đồng cho thuê nhà/ thuê nhà

Các điều khoản thông thường của hợp đồng hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà có thể là:

 • Điều khoản sửa chữa
 • Điều khoản về kiểm tra, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê đất

6. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê đất/cho thuê đất, hợp đồng thuê nhà/cho thuê nhà của Luật Thái An

Hợp đồng thuê đất/hợp đồng thuê nhà vốn rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

a. Kinh nghiệm tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà của Luật Thái An:

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng thuê đất, thuê nhà như sau:

Theo đối tượng Theo mục đích Theo thời hạn
hợp đồng thuê nhà và đất hợp đồng thuê nhà để ở hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất dài hạn
hợp đồng thuê đất ruộng hợp đồng thuê nhà trọ hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất ngắn hạn
hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất hợp đồng thuê nhà chung cư hợp đồng thuê nhà dưới 6 tháng
hợp đồng thuê đất nông nghiệp hợp đồng thuê nhà làm văn phòng hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 5 năm
hợp đồng thuê đất bãi hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất để kinh doanh hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 10 năm
hợp đồng thuê đất mặt bằng hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 20 năm
hợp đồng thuê đất nền hợp đồng thuê nhà dịch vụ hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất 5 năm
hợp đồng thuê đất vườn hợp đồng thuê nhà để kinh doanh nhà nghỉ
mẫu hợp đồng thuê đất xây dựng hợp đồng thuê nhà để xe, hợp đồng thuê đất làm bãi xe
hợp đồng thuê đất của nhà nước hợp đồng thuê nhà/hợp đồng thuê đất để cho thuê lại
hợp đồng thuê đất doanh nghiệp hợp đồng thuê phòng học
hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp hợp đồng thuê nhà kiot
hợp đồng thuê nhà làm kho
hợp đồng thuê nhà làm xưởng
hợp đồng thuê đất làm trạm phát sóng
hợp đồng thuê đất sản xuất nông nghiệp, hợp đồng thuê đất trồng lúa, hợp đồng thuê đất trồng trọt

b. Quy trình dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

c. Giá và thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà

Thời gian soạn thảo hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà là 1-2 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Nếu có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc cần thêm thông tin và để được hỗ trợ kịp thời bạn đừng ngần ngại gọi Tổng đài tư vấn luật miễn phí !

Tìm hiểu thêm các hợp đồng khác tại chuyên mục Soạn thảo hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

—-

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói