Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

2. Quyền của bên đặt gia công

Bên đặt gia công có các quyền sau:

 • Bên đặt gia công có quyền nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công.
 • Bên đặt gia công có quyền bán, huỷ, tặng biếu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thoả thuận và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

Bên đặt gia công có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bên đặt gia công có nghĩa vụ giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công theo đúng hợp đồng gia công. Trường hợp không giao nguyên vật liệu gia công thì bên đặt gia công có nghĩa vụ giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng và mức giá thoả thuận.
 • Bên đặt gia công có nghĩa vụ cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp đồng gia công.
 • Bên đặt gia công chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công.
Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công
Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

4. Quyền của bên nhận gia công

Bên nhận gia công có các quyền sau đây:

 • Bên đặt gia công có quyền nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác.
 • Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỷ quyền của bên đặt gia công.
 • Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế.

5. Nghĩa vụ của bên nhận gia công

Bên nhận gia công có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bên nhận gia công có nghĩa vụ cung cấp một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thỏa thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá.
 • Trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì bên nhận giai công phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công của mình trước pháp luật.

6. Tóm tắt tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Với những phân tích ở trên, có thể thấy quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công là điều khoản rất quan trong và đã được quy định rõ ràng trong Bộ luật dân sự từ Điều 544 đến Điều 547. Đối với hợp đồng gia công thương mại, điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công từ Điều 181 đến Điều 183 và cũng có nội dung chính cơ bản như phân tích ở trên.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng gia công, bạn hãy đọc bài viết Tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công.

Nếu bạn cần một bản hợp đồng giá công chặt chẽ, kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY

QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói