công ty trò chơi điện tử

Kinh doanh trò chơi điện từ luôn là mảng kinh doanh mang lại nhiều lớn nhuận trong các nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, điều kiện để có thể kinh doanh mảng này lại không hề đơn giản và việc để cá nhân hay tổ chức có thể tự mình mở một công ty kinh doanh trò chơi điện từ mà không cần đến sự can thiệp của các chuyên viên pháp lí là không hề dễ dàng. Vì vậy mà trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các điều kiện cũng như quy trình để thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn Việt Nam hoặc vốn nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn Việt Nam hoặc vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn Việt Nam hoặc vốn nước ngoài là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Phân loại trò chơi điện tử

Các trò chơi điện tử ngày càng nhiều, việc kinh doanh trò chơi điện tử qua mạng rất đa dạng và để phân loại chúng, Bộ Thông tin Truyền thông phân loại thành 4 nhóm, gọi là G1, G2, G3 và G4:

 • G1: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G2: là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G3: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G4: là trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp

3. Điều kiện kinh doanh công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Theo Khoản 1 Điều 35 Nghị định 103/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 142/2018/NĐ-CP) thì nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;
 • Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

Ngoài ra cũng theo Khoản 2 Điều 35, khi hoạt động, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các quy định sau:

 • Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm, cụ thể:
  • Có nội dung kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân;
  • Có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;
  • Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng.
 • Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.
kinh doanh trò chơi điện tử qua mạng
Kinh doanh trò chơi điện tử qua mạng mang lại nhiều lợi nhuận nhưng hệ quả đối với giới trẻ ngày càng nặng nề – Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Điều kiện được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

4.1. Điều kiện chung để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

4.2. Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 mà doanh nghiệp cần đáp ứng:

 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được.
 • Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

4.3. Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Một là, Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các Điều kiện sau:

 • Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó
 • Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình
 • Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;
 • Hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

Hai là, có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi.

Ba là, có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có), tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 23d Nghị định này.

Bốn là, có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

Năm là, có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

4.4. Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

– Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
 • Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định; không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;
 • Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi

– Có biện pháp quản lý thông tin tài Khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:

 • Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;
 • Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;
 • Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.

5. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

Nếu đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 thì cần đáp ứng điều kiện tại Điều 33 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP) như sau:

5.1 Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

5.2 Điều kiện về nhân sự, tài chính cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;
 • Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp quy mô hoạt động và loại hình cung cấp dịch vụ.
 • Có đủ khả năng tài chính để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động.

5.3 Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

 • Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;
 • Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

6. Điều kiện đầu tư nước ngoài về kinh doanh trò chơi điện tử 

Điều kiện đầu tư nước ngoài về kinh doanh trò chơi điện tử theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, FTAs, AFAs

 • Vốn đầu tư: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không được vượt quá 49%.
 • Hình thức đầu tư: Các nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư thành lập công ty  kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam thông qua hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối tác đầu tư: Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ này.

Như vậy thì nhà đầu tư có thể chọn một trong các hình thức đầu tư sau:

 • Góp vốn (mua cổ phần, phần vốn góp) vào công ty Việt Nam: kinh doanh trò chơi điện tử là ngành nghề có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài nên phải xin chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở. Đối tác Việt Nam phải là đơn vị đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.
 • Liên doanh với công ty Việt Nam. Công ty liên doanh cũng phải đáp ứng được các điều kiện sau và xin giấy phép, giấy chứng nhận tương ứng.

8. Thủ tục hồ sơ để thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn Việt Nam

8.1 Thủ tục xin giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

 • Giấy đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy giấy phép thành lập công ty cho bạn
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân (bản sao công chứng như: chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hay hộ chiếu nếu còn hiệu lực).
 • Trường hợp nếu như là tổ chức thành lập công ty thì cần cung cấp thêm giấy phép kinh doanh của tổ chức đó.
 • Danh sách các cổ đông/thành viên cùng thành lập công ty (Nếu như bạn lực chọn loại hình 2 thành viên trở lên hay công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Nộp hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

 • Tối đa 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

8.2. Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Chuẩn bị hồ sơ để được cấp phép thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau đây:
 • Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;
 • Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;
 • Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ IP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);
 • Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);
 • Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Nơi nộp hồ sơ:  Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

9. Thủ tục, hồ sơ để thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn nước ngoài

Công ty kinh doanh trò chơi điện tử
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn nước ngoài – Nguồn: Luật Thái An

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình, thủ tục để thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử vốn nước ngoài cũng tương tự các bước của một công ty vốn Việt Nam, tuy nhiên, trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thêm thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước người khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng kí đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch và Đầu tư nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng kí đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (thủ tục tương tự như thành lập Công ty kinh doanh trò chơi điện tử Việt Nam).

10. Sự cần thiết sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Sự cần thiết của việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn trong quá trình thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử là không thể phủ nhận. Trong một thế giới ngày càng phức tạp về mặt pháp lý, việc đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh tuân thủ luật pháp là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 • Luật sư tư vấn cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức chuyên môn sâu sắc, giúp họ nắm vững các quy định pháp luật, từ đó tránh được những sai sót có thể dẫn đến rủi ro pháp lý, phạt tiền hoặc thậm chí là việc đình chỉ hoạt động kinh doanh.
 • Luật sư tư vấn giúp tối ưu hóa quy trình đăng ký kinh doanh, soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng kinh tế, lao động sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Luật sư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các thỏa thuận, đảm bảo rằng mọi giao dịch đều mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty mình; Tránh được các tranh chấp pháp lý không đáng có, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các vấn đề pháp lý sau này. 
 • Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn còn giúp công ty kinh doanh trò chơi điện tử xây dựng được một nền tảng pháp lý vững chắc ngay từ những bước đầu tiên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững trong tương lai.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn trong quá trình thành lập và vận hành công ty kinh doanh trò chơi điện tử là một quyết định sáng suốt, giúp doanh nghiệp định hình và bảo vệ vững chắc vị thế pháp lý của mình trong môi trường kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh.

Đàm Thị Lộc