Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Thực hiện lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là một trong những thủ tục được thực hiện sau khi mở thừa kế nhằm chuyển giao quyền sở hữu tài sản của người đã chết sang những người thừa kế. Đối tượng để chia di sản có hai loại chính là động sản và bất động sản. Để việc thực hiện phân chia di sản hợp pháp, Công ty Luật Thái An xin tư vấn cho bạn đọc về mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

>>> Xem thêm: Thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các luật sư chuyên tư vấn lĩnh vực thừa kế cũng như những quy định cơ bản ghi nhận trong Bộ Luật dân sự 2015, chúng tôi xin đưa ra mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—–

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 

Hôm nay, vào lúc ……. giờ …… phút ……, (Ngày….tháng …..năm …..), tại…………..

Chúng tôi ký tên dưới đây đều tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, bao gồm:

Bên A:

Ông/Bà: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….

Căn cước công dân số: ……………………………………….     Nơi cấp: ………………………

Ngày cấp: …………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………..

Là ……………………………………

Bên B:

Ông/Bà: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….

Căn cước công dân số: ……………………………………….     Nơi cấp: ………………………

Ngày cấp: …………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………..

Là ……………………………………

Bên C:

Ông/Bà: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….

Căn cước công dân số: ……………………………………….     Nơi cấp: ………………………

Ngày cấp: …………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………..

Là ……………………………………

Bên D: 

Ông/Bà: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….

Căn cước công dân số: ……………………………………….     Nơi cấp: ………………………

Ngày cấp: …………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………..

Là ……………………………………

Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc thừa kế theo pháp luật) của Ông/Bà ………….. chết ngày ……….. (có giấy Chứng tử số ………. do Ủy ban nhân dân………… lập ngày………………….).

Tài sản thừa kế là ……………. căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

……………………………………………

……………………………………………

văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế sẽ là giấy tờ pháp lý ghi nhận sự thống nhất ý chí của các chủ thể trong việc chia thừa kế – Ảnh minh họa: Internet.

 

NỘI DUNG THỎA THUẬN

 

I/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 1: Đối tượng tài sản thừa kế:

Bất động sản tọa lạc tại số: …… đường………………….. phường(xã)……….

quận (huyện) ……….. là di sản do Ông/Bà ………. chết để lại, có đặc điểm: ………….

Đặc điểm nhà: (căn cứ bản vẽ hiện trạng do …….. lập …… ngày …….)

– Loại nhà ………… cấp ………… Cấu trúc: …………………

– Diện tích khuôn viên: …………………..

– Diện tích xây dựng: ………………………..

– Diện tích sử dụng: …………………………

Bằng thỏa thuận này, các bên nhất trí phân chia bất động sản được xác định nêu trên đây như sau:

Bên A:

Ông/Bà: …………………………….

Được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau:

– Loại nhà ………… cấp ………… Cấu trúc: …………………

– Diện tích khuôn viên: …………………..

– Diện tích xây dựng: ………………………..

– Diện tích sử dụng: …………………………

Bên B:

Ông/Bà: …………………………….

Được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau:

– Loại nhà ………… cấp ………… Cấu trúc: …………………

– Diện tích khuôn viên: …………………..

– Diện tích xây dựng: ………………………..

– Diện tích sử dụng: …………………………

Bên C:

Ông/Bà: …………………………….

Được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau:

– Loại nhà ………… cấp ………… Cấu trúc: …………………

– Diện tích khuôn viên: …………………..

– Diện tích xây dựng: ………………………..

– Diện tích sử dụng: …………………………

Bên D: 

Ông/Bà: …………………………….

Được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau:

– Loại nhà ………… cấp ………… Cấu trúc: …………………

– Diện tích khuôn viên: …………………..

– Diện tích xây dựng: ………………………..

– Diện tích sử dụng: …………………………

(Xem thêm bản vẽ hiện trạng về phân chia tài sản)

Điều 2: Nội dung thỏa thuận 

Các bên đã đồng ý nhận quyền sở hữu phần bất động sản nói trên như trong thực tế, cũng như đã miêu tả trong hợp đồng này.

Các bên chấp nhận các quy định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch về sây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia trong tương lai.

Điều 3: Thời gian giao nhận nhà

– Thời gian giao nhận nhà: ……………..

– Điều kiện giao nhận nhà:…………………………

Bên …………… phải giao cho bên ……….. số tiền là …… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia).

Thời hạn thanh toán là: ………………………….

Bên …………… phải giao cho bên ……….. số tiền là …… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia).

Thời hạn thanh toán là: ………………………….

Bên …………… phải giao cho bên ……….. số tiền là …… đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia).

Thời hạn thanh toán là: ………………………….

Các bên phải di chuyển người và đồ vật ra khỏi phần nhà và giao phần nhà cho bên thỏa thuận nêu trên, phải giao nhà cùng các tiện nghi như đồng hồ, điện, nước, các công trình phụ sẵn có.

Các bên đảm bảo cho nhau về mặt pháp lý và thực tế được trọn vẹn quyền sở hữu phần nhà đã được thỏa thuận phân chia nêu trên.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên

Các bên giao phần nhà cho nhau đúng hiện trạng, đúng thời gian quy định trong hợp đồng cho bên B; đồng thời giao đủ hồ sơ liên quan đến phần nhà nói trên, cùng các điều kiện đã nêu ở Điều 3.

Phải bảo quản phần nhà trong thời gian chưa giao nhà, không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác.

Có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tiến hành trước bạ và cùng đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Đóng thuế đầy đủ và đăng ký theo quy định.

Điều 5: Cam kết của các bên:

– Căn nhà nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Ông/bà …………. Các bên là những người thừa kế hợp pháp di sản do Ông/Bà ……….. chết để lại.

– Ngoài những người có tên ở trên, không còn ai khác được hưởng di sản do Ông/Bà ……… chết để lại (Thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật).

– Nhà kể cả đất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng.

– Nhà không bị xử lý bằng quyết định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

– Đã xem xét và biết rõ tình trạng hiện hữu của căn nhà và quyền sử dụng đất trong khuôn viên kể cả giấy tờ chủ quyền nhà và bằng lòng nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thời cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thời cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà trên cơ sở đã xem xét kỹ tình trạng thực tế của căn nhà.

II/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐỘNG SẢN

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Cam kết chung: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung đã thỏa thuận, trong quá trình ký kết, các bên không bị lừa dối, ép buộc hay đe dọa, không nhằm trốn trách trách nhiệm hay nghĩa vụ về tài sản, và những nội dung các bên thỏa thuận đều là đúng sự thật, và các bên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu nội dung trái với quy định của pháp luật.

Sau khi đọc lại lần cuối và hiểu rõ, các bên cùng ký tên dưới đây.

 

 

(Các bên ký và ghi rõ họ tên) 

Bên A Bên B
 

Bên C

Bên D

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                                   NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

NGƯỜI LÀM CHỨNG 3                                                   NGƯỜI LÀM CHỨNG 4

 

Lưu ý: Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế như trên chỉ nhằm giúp bạn đọc hình dung được phần nào về loại văn bản này. Để áp dụng trong từng trường hợp thừa kế, bạn cần được luật sư tư vấn kỹ càng. Để được trực tiếp sử dụng mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoàn chỉnh nhất, bạn hãy gọi Tổng đài tư vấn luật về thừa kế  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Nguyễn Văn Thanh