Tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính

Khi xử phạt hành chính, để quyết định hình thức cũng như mức xử phạt không chỉ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm mà còn căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính. Theo đó, người vi phạm hành chính khi có các các tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính sẽ được xử lý nhẹ hơn so với trường hợp thông thường. Để tìm hiểu các tình tiết giảm nhẹ cũng như các áp dụng, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý quy định các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính

Cơ sở pháp lý quy định các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Thế nào là xử phạt vi phạm hành chính?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật xử lý vi phạm hành chính) thì:

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính

Theo Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), những tình tiết sau đây được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính:

 • Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
 • Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
 • Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;
 • Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
 • Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;
 • Những tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khác do Chính phủ quy định.
tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt vi phạm hành chính
Thành thật hối lỗi, tự nguyện khai báo là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt vi phạm hành chính – Ảnh minh họa: Internet.

4. Nguyên tắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính

Việc được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính là quyền lợi của công dân. Nguyên tắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính được quy định như sau:

 • Khi xác minh các tình tiết của vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
 • Tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính là một trong những căn cứ để áp dụng biện pháp xử phạt cảnh cáo.
 • Tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính là một trong những căn cứ quan trọng trong việc áp dụng biện pháp xử phạt tiền
 • Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt

5. Các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính khi xử phạt hành chính được áp dụng như thế nào?

Theo Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) , tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính và tăng nặng xử phạt hành chính được áp dụng như sau:

a. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính đối với phạt cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

b. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính đối với phạt tiền

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt.

c. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính đối với phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ có thời hạn

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó;

Nếu có tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính thì thời hạn tước, đình chỉ có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về các tình tiết giảm nhẹ xử phạt hành chính. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Nguyễn Văn Thanh