Chi phí thuê luật sư / Giá thuê luật sư như thế nào ?

Dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nói riêng là loại dịch vụ đặc biệt. Kết quả của dịch vụ này không phải là hàng hoá mà là kết quả của quá trình bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. Hiểu rõ chi phí thuê luật sư là yếu tố quan trọng, quyết định đến việc bạn có thể tiếp cận được dịch vụ pháp lý chất lượng hay không. Chúng tôi sẽ trình bầy các yếu tố cấu thành chi phí thuê luật sư, giá thuê luật sư cùng bảng giá dịch vụ sau đây:

1. Chi phí thuê luật sư dân sự / giá thuê luật sư phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc: Vụ việc bắt đầu từ năm nào, kéo dài bao lâu ? Các giấy tờ, tài liệu liên quan có đầy đủ không ? Có nhiều người và/hoặc tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan không, và là ai?

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào các căn cứ pháp lý: Vụ việc có căn cứ pháp lý để giải quyết không ? Các chứng cứ là gì ? Chứng cứ có giá trị pháp lý hay không, mạnh hay yếu?

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào các giai đoạn của vụ án mà luật sư tham gia:

  • Đối với vụ án dân sự, các giai đoạn luật sư có thể tham gia gồm (i) thương lượng, hoà giải (ii) khởi kiện (iii) xét xử sơ thẩm (iii) xét xử phúc thẩm.
  • Đối với vụ án hình sự, luật sư có thể tham gia các giai đoạn(i) khởi tố (ii) điều tra (iii) truy tố (iv) xét xử sơ thẩm (v) kháng cáo / xét xử phúc thẩm.

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào phạm vi công việc: Phạm vi công việc thuê luật sư rất đa dạng gồm tư vấn, thu thập chứng cứ, đại diện cho khách hàng làm việc với phía đối tụng, đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan chức năng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Toà án…

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào địa bàn xẩy ra tranh chấp: Ở các thành phố lớn với giao thông thuận tiện hay ở vùng xa xôi, đi lại khó khăn ?

gia thue luat su13 01
Chi phí thuê luật sư là nội dung quan trọng của hợp đồng dịch vụ pháp lý. – ảnh: internet

2. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư

Có sự khác biệt về chi phí thuê luật sư dân sự / giá thuê luật sư đối với các loại tranh chấp khác nhau như tranh chấp đất đai, nhà ở, kinh doanh, thương mại, bồi thường thiệt hại, đòi nơi, tranh chấp lao động, tranh chấp hôn nhân gia đình, tranh chấp thừa kế… gọi chung là lĩnh vực dân sự. Chi phí thuê luật sư lĩnh vực hình sự cũng có những đặc thù riêng.

Chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư gồm 2 phần:

  • Thù lao thực hiện công việc
  • Thưởng thành công

Sau đây là bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư cụ thể:

a. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư lĩnh vực dân sự

 Giai đoạn công việc Nội dung công việc Tranh chấp đất đai, nhà ở, kinh doanh, thương mại, bồi thường thiệt hại, đòi nợ Tranh chấp lao động Tranh chấp hôn nhân gia đình Tranh chấp thừa kế
Thù lao Thưởng thành công Thù lao Thưởng thành công Thù lao Thưởng thành công Thưởng thành công Thù lao
 Giai đoạn tư vấn Luật sư nghiên cứu hồ sơ và tư vấn các vấn đề pháp lý của vụ việc, các điểm mạnh, điểm yếu, đưa ra các phương án giải quyết (khách hàng có thể chọn hoặc không chọn bước này) từ 5 triệu đồng Từ 5% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng Từ 2% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng Từ 2% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện Từ 5% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng
 Giai đoạn tiền tố tụng Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc với bên đối tụng: gửi thư, làm việc trực tiếp để đàm phán, hoà giải, thương lượng… từ 15 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 15 triệu đồng
Thực tế cho thấy, công việc của luật sư ở giai đoạn này cũng rất hiệu quả: Từ chỗ tranh chấp kịch liệt, các bên đã đạt được thoả thuận có hiệu lực pháp luật.
 Giai đoạn xét xử sơ thẩm Luật sư đại diện cho khách hàng soạn và nộp đơn khởi kiện tại Toà án, thu thập chứng cứ có lợi, soạn các văn bản tố tụng theo yêu cầu của Toà án, tham gia các phiên làm việc như lấy lời khai, hoà giải tại Toà án, đại diện cho khách hàng tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm. từ 30 triệu đồng từ 20 triệu đồng từ 20 triệu đồng từ 25 triệu đồng
Trong khá nhiều vụ án, các bên đạt được thoả thuận tại phiên hoà giải tại Toà mà không cần qua giai đoạn xét xử, tiết kiệm án phí.
 Giai đoạn xét xử phúc thẩm (nếu có) Luật sư tư vấn và thực hiện việc kháng cáo, thực hiện các công việc để tiếp tục bảo vệ khách hàng tại phiên toà phúc thẩm (nếu có) từ 20 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 15 triệu đồng

b. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư lĩnh vực hình sự

 Giai đoạn công việc Nội dung công việc Thù lao
 Giai đoạn khởi tố và điều tra Luật sư sẽ
– kiểm tra căn cứ, thẩm quyền và trình tự khởi tố vụ án xem đã tuân thủ quy định của pháp luật chưa?
– thu thập chứng cứ để làm sáng tỏ những chi tiết có lợi cho thân chủ trong vụ án tham gia hỏi cung bị can
– nếu có căn cứ cho rằng bị can bị ép cung, bị mớm cung thì luật sư sẽ can thiệp kịp thời
– kiến nghị với cơ quan điều tra để thay đổi biện pháp ngăn chặn
từ 10 triệu đồng
 Giai đoạn truy tố Luật sư sẽ:
– kiến nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: chuyển sang tội danh nhẹ hơn hoặc sang khung hình phạt nhẹ hơn, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
– kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung
– kiến nghị để đình chỉ vụ án
từ 15 triệu đồng
 Giai đoạn xét xử sơ thẩm Luật sư sẽ:
– nghiên cứu hồ sơ, trong quá trình này luật sư sẽ định hình hướng bảo chữa/bảo vệ cho thân chủ
– trao đổi với thân chủ để thống nhất hướng bào chữa, bảo vệ
– trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng về các vấn đề như yêu cầu thu thập thêm bằng chứng, xác định tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, đảm bảo sự có mặt của các nhân chứng tại phiên toà …
– bảo vệ thân chủ tại tại phiên toà
20 triệu đồng
 Giai đoạn kháng cáo và/hoặc xét xử phúc thẩm (nếu có) Luật sư sẽ:
– tư vấn cho khách hàng về quyền, thời hạn, phạm vi, hậu quả của việc kháng cáo
– hướng dẫn khách hàng làm đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo
– tư vấn thủ tuc kháng cáo gồm việc nộp đơn tại Toà án nào, ở đâu, các bước nộp đơn và nhận giấy xác nhân nộp đơn kháng cáo của Toà án
từ 15 triệu đồng

KẾT LUẬN

Sự minh bạch về chi phí giúp bạn lên kế hoạch tài chính một cách chính xác, tránh tình trạng bất ngờ về các khoản chi không lường trước được. Việc hiểu rõ chi phí còn giúp bạn giữ mối quan hệ làm việc một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, việc hiểu rõ về cơ cấu chi phí có thể giúp bạn thương lượng với luật sư để đạt được mức phí phù hợp với khả năng tài chính của mình. Do đó, việc nắm vững thông tin về chi phí không chỉ giúp bạn chủ động trong việc quản lý tài chính mà còn giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng dịch vụ pháp lý.

Nguyễn Văn Thanh