Chi phí thuê luật sư / Giá thuê luật sư như thế nào ?

Dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp, dịch vụ luật sư tranh tụng nói riêng là loại dịch vụ đặc biệt. Kết quả của dịch vụ này không phải là hàng hoá mà là kết quả của quá trình bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. Hiểu rõ chi phí thuê luật sư là yếu tố quan trọng, quyết định đến việc khách hàng có thể tiếp cận được dịch vụ pháp lý chất lượng hay không. Dưới đây là các yếu tố cấu thành chi phí thuê luật sư, giá thuê luật sư cùng bảng chi phí thuê luật sư, giá thuê luật sư. 

1. Chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Chi phí thuê luật sư/ giá thuê luật sư tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc pháp lý: Những vụ việc phức tạp, như tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các tranh chấp đất đai lớn, tranh chấp kinh doanh thương mại lớn hay các vụ án hình sự nghiêm trọng… đòi hỏi nhiều thời gian và công sức thì chi phí sẽ cao hơn.

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào các căn cứ pháp lý: Vụ việc có căn cứ pháp lý để giải quyết không ? Các chứng cứ là gì ? Chứng cứ có giá trị pháp lý hay không, mạnh hay yếu? Cần hướng dẫn khách hàng thu thập thêm các chứng cứ gì?

Chi phí thuê luật sư phụ thuộc các giai đoạn của vụ án mà luật sư tham gia:

  • Đối với vụ án dân sự, vụ án kinh doanh thương mại, vụ án hành chính, vụ án lao động… các giai đoạn luật sư có thể tham gia gồm (i) thương lượng, hoà giải (ii) khởi kiện (iii) xét xử sơ thẩm (iii) xét xử phúc thẩm.
  • Đối với vụ án hình sự, luật sư có thể tham gia các giai đoạn (i) khởi tố (ii) điều tra (iii) truy tố (iv) xét xử sơ thẩm (v) kháng cáo / xét xử phúc thẩm.

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào phạm vi công việc: Phạm vi công việc thuê luật sư rất đa dạng gồm tư vấn, thu thập chứng cứ, đại diện cho khách hàng làm việc với phía đối tụng, đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan chức năng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Toà án…

Chi phí thuê luật sư tuỳ thuộc vào địa bàn xẩy ra tranh chấp hoặc khu vực địa lý nơi dịch vụ pháp lý được cung cấp. Thông thường ở các thành phố lớn hoặc khu vực có mức sống cao, chi phí thuê luật sư thường cao hơn so với các vùng nông thôn hoặc khu vực có mức sống thấp hơn. Tuy nhiên, việc đi lại ở các khu vực cung cấp dịch vụ pháp lý (thành phố, nông thôn hay vùng núi, hải đảo xa xôi…) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tính phí thuê luật sư.

Chi phí thuê luật sư phụ thuộc kinh nghiệm và uy tín của luật sư. Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và danh tiếng thường tính phí cao hơn do họ mang lại sự đảm bảo về chất lượng dịch vụ và khả năng giải quyết vụ việc hiệu quả.

Cuối cùng, hình thức tính phí thuê luật sư cũng là một yếu tố ảnh hưởng: Có thể là tính phí thuê luật sư theo giờ, phí thuê luật sư trọn gói, hoặc phí thuê luật sư dựa trên kết quả vụ việc hoặc tính thêm phí thành công…

Hiểu rõ các yếu tố này giúp khách hàng có sự chuẩn bị tốt hơn về tài chính khi thuê luật sư.

gia thue luat su13 01
Chi phí thuê luật sư là nội dung quan trọng của hợp đồng dịch vụ pháp lý. – ảnh: internet

2. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư

Có sự khác biệt về chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư đối với các loại tranh chấp khác nhau như tranh chấp đất đai, nhà ở, kinh doanh thương mại, bồi thường thiệt hại, đòi nợ, tranh chấp lao động, tranh chấp hôn nhân gia đình hoặc thừa kế, khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính… gọi chung là chi phí thuê luật sư dân sự.
Chi phí thuê luật sư hình sự có đặc thù riêng.

Chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư thường gồm 02 phần:

  • Thù lao thực hiện công việ
  • Thưởng thành công

Ngoài ra có cách tình thù lao tính theo giờ hoặc thù lao trọn gói.

Dưới đây là bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư dân sự (để khách hàng tham khảo):

a. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư dân sự

 Giai đoạn công việc Nội dung công việc Tranh chấp đất đai, nhà ở, kinh doanh, thương mại, bồi thường thiệt hại, đòi nợ Tranh chấp lao động Tranh chấp hôn nhân gia đình Tranh chấp thừa kế
Thù lao Thưởng thành công Thù lao Thưởng thành công Thù lao Thưởng thành công Thưởng thành công Thù lao
 Giai đoạn tư vấn Luật sư nghiên cứu hồ sơ và tư vấn các vấn đề pháp lý của vụ việc, các điểm mạnh, điểm yếu, đưa ra các phương án giải quyết (khách hàng có thể chọn hoặc không chọn bước này) từ 5 triệu đồng Từ 5% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng Từ 2% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng Từ 2% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện Từ 2% số tiền hoặc lợi ích vật chất khách hàng có được do thắng kiện từ 5 triệu đồng
 Giai đoạn tiền tố tụng Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc với bên đối tụng: gửi thư, làm việc trực tiếp để đàm phán, hoà giải, thương lượng… từ 15 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 10 triệu đồng từ 10 triệu đồng
Thực tế cho thấy, công việc của luật sư ở giai đoạn này cũng rất hiệu quả: Từ chỗ tranh chấp kịch liệt, các bên đã đạt được thoả thuận có hiệu lực pháp luật.
 Giai đoạn xét xử sơ thẩm Luật sư đại diện cho khách hàng soạn và nộp đơn khởi kiện tại Toà án, thu thập chứng cứ có lợi, soạn các văn bản tố tụng theo yêu cầu của Toà án, tham gia các phiên làm việc như lấy lời khai, hoà giải tại Toà án, đại diện cho khách hàng tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm. từ 40 triệu đồng từ 30 triệu đồng từ 30 triệu đồng từ 30 triệu đồng
Trong khá nhiều vụ án, các bên đạt được thoả thuận tại phiên hoà giải tại Toà mà không cần qua giai đoạn xét xử, tiết kiệm án phí.
 Giai đoạn xét xử phúc thẩm (nếu có) Luật sư tư vấn và thực hiện việc kháng cáo, thực hiện các công việc để tiếp tục bảo vệ khách hàng tại phiên toà phúc thẩm (nếu có) từ 20 triệu đồng từ 15 triệu đồng từ 15 triệu đồng từ 15 triệu đồng

Dưới đây là bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư hình sự (để khách hàng tham khảo)

b. Bảng chi phí thuê luật sư / giá thuê luật sư hình sự

 Giai đoạn công việc Nội dung công việc Thù lao
 Giai đoạn khởi tố và điều tra Luật sư sẽ
– kiểm tra căn cứ, thẩm quyền và trình tự khởi tố vụ án xem đã tuân thủ quy định của pháp luật chưa?
– thu thập chứng cứ để làm sáng tỏ những chi tiết có lợi cho thân chủ trong vụ án tham gia hỏi cung bị can
– nếu có căn cứ cho rằng bị can bị ép cung, bị mớm cung thì luật sư sẽ can thiệp kịp thời
– kiến nghị với cơ quan điều tra để thay đổi biện pháp ngăn chặn
từ 15 triệu đồng
 Giai đoạn truy tố Luật sư sẽ:
– kiến nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: chuyển sang tội danh nhẹ hơn hoặc sang khung hình phạt nhẹ hơn, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
– kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung
– kiến nghị để đình chỉ vụ án
từ 10 triệu đồng
 Giai đoạn xét xử sơ thẩm Luật sư sẽ:
– nghiên cứu hồ sơ, trong quá trình này luật sư sẽ định hình hướng bảo chữa/bảo vệ cho thân chủ
– trao đổi với thân chủ để thống nhất hướng bào chữa, bảo vệ
– trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng về các vấn đề như yêu cầu thu thập thêm bằng chứng, xác định tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, đảm bảo sự có mặt của các nhân chứng tại phiên toà …
– bảo vệ thân chủ tại tại phiên toà
 từ 30 triệu đồng
 Giai đoạn kháng cáo và/hoặc xét xử phúc thẩm (nếu có) Luật sư sẽ:
– tư vấn cho khách hàng về quyền, thời hạn, phạm vi, hậu quả của việc kháng cáo
– hướng dẫn khách hàng làm đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo
– tư vấn thủ tuc kháng cáo gồm việc nộp đơn tại Toà án nào, ở đâu, các bước nộp đơn và nhận giấy xác nhân nộp đơn kháng cáo của Toà án
từ 20 triệu đồng

KẾT LUẬN
Chi phí thuê luật sư/ giá thuê luật sư là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ pháp lý. Hiểu rõ các yếu tố cấu thành chi phí như kinh nghiệm và uy tín của luật sư, tính chất và độ phức tạp của vụ việc, khu vực địa lý, và hình thức tính phí… sẽ giúp khách hàng dự trù ngân sách và đưa ra quyết định thông minh hơn. Sự minh bạch trong việc báo phí thuê luật sư và các chính sách hỗ trợ từ các công ty luật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, việc hiểu rõ về cơ cấu chi phí thuê luật sư có thể giúp khách hàng thương lượng với luật sư để đạt được mức phí phù hợp với khả năng tài chính của mình. Do đó, việc nắm vững thông tin về chi phí không chỉ giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý tài chính mà còn đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng dịch vụ pháp lý.

Lưu ý: Đầu tư vào dịch vụ pháp lý chất lượng không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà còn giúp khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và nhanh chóng. Do đó, việc chọn lựa luật sư phù hợp/ lựa chọn công ty luật phù hợp là yếu tố quyết định then chốt trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý của khách hàng.

Nguyễn Văn Thanh