Thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào ?

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp là một nhu cầu phát sinh thường xuyên và có tầm quan trọng lớn. Doanh nghiệp thường có nhu cầu thực hiện việc này nhanh chóng và đúng pháp luật. Công ty Luật Thái An hân hạnh cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: KẾT QUẢ CÓ NHANH CHỈ SAU 3-5 NGÀY + CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT + TRÁNH MỌI RỦI RO PHÁP LÝ.

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HÃY GỌI (024) 7305 6898 HOẶC ĐỂ LẠI TIN NHẮN ZALO, FACEBOOK

1. Tại sao việc thay đổi người đại diện theo pháp luật lại cần thiết và quan trọng ?

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của doanh nghiệp, người đại diện cũ nghỉ hưu, từ chức, bị miễn nhiệm, hoặc do yêu cầu của tình hình kinh doanh. Dù lý do là gì, mỗi doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý một cách chính xác và tuân thủ đúng quy định để thay đổi người đại diện.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có những quy định rất chặt chẽ về người đại diện theo pháp luật mà nếu vi phạm, doanh nghiệp bị xử phạt và chịu một số hậu quả pháp lý trầm trọng khác (xem thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật). Do đó, khi nhận thấy người đại diện theo pháp luật hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc vì nhiều lý do khác nhau thì doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay thế sớm và nhanh.

Người đại diện theo pháp luật không chỉ có vai trò là người đứng mặt trước pháp luật để đại diện cho doanh nghiệp trong mọi giao dịch kinh tế, mà còn là người giữ vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ quyền lợi và thực thi nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với pháp luật. Do đó, khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ và hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào ?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Sở Kế hoach Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Việc thông báo thực hiện như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Thông tin về người người đại diện theo pháp luật mới: Bạn cần cung cấp bản sao hợp lệ (bản sao được chứng thực hoặc công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty: Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân; Hộ chiếu; Giấy phép lái xe
 • Quyết định về việc thay đổi người người đại diện theo pháp luật:
  • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần: Nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty thì phải có Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty thì phải có Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị  về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hồ sơ cần có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên: Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên thì hồ sơ cần có Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

b. Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

c. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, thông báo kết quả thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ mà cần bổ sung, chỉnh sửa Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ vẫn không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ từ chối và nêu rõ lý do.

các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật
3 bước thay đổi người đại diện theo pháp luật – ảnh: Luật Thái An

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Đối với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần làm 2 thủ tục:

Thủ tục 1: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư, nơi doanh nghiệp có dự ấn đầu tư, bao gồm:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  • Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Một bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Hộ chiếu công chứng của Người đại diện theo pháp luật mới
  • Xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của Người đại diện mới
 • Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
 • Sở kế hoạch đầu tư giải quyết hồ sơ
 • Sở kế hoạch đầu tư trả lời chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoặc từ chối: Sở kế hoạch và đầu tư ra thông báo hoặc trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Thủ tục 2: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục này như đã nêu trên.

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho các doanh nghiệp vốn Việt Nam và vốn nước ngoài. Khi thực hiện dịch vụ, luật sư Thái An sẽ tiến hành các bước sau:

 • Giúp lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ: Dựa trên đánh giá, các luật sư và chuyên gia tư vấn sẽ giúp lập kế hoạch chi tiết cho việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, bao gồm cả việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty…, và các giấy tờ khác.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý: Sau khi hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, nhà tư vấn sẽ đại diện cho công ty thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ và liên lạc với các cơ quan nhà nước để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết

Trong quá trình thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, luật sư Công ty Luật Thái An không chỉ đóng vai trò là người tư vấn pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp nắm bắt được các yêu cầu pháp lý cần thiết, đồng thời đảm bảo tính pháp lý trong từng bước thực hiện. Chúng tôi là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong việc nộp và xử lý hồ sơ. Chúng tôi sẽ:

 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Luật sư sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan. Việc này giúp tránh những sai sót có thể dẫn đến xử phạt hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty.
 • Tư vấn chiến lược: Luật sư có thể cung cấp những lời khuyên chiến lược không chỉ về mặt pháp lý mà còn về quản trị.
 • Xử lý hồ sơ phức tạp: Luật sư sẽ giúp soạn thảo, kiểm tra và đảm bảo tất cả hồ sơ được chuẩn bị một cách chính xác, đầy đủ.

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007 với sự cấp phép của Sở Tư pháp Hà Nội, là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã giúp hàng trăm công ty thực hiện thành công việc thay đổi người đại diện. Không những thế, chúng tôi đã đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thực sự là đối tác pháp lý tin cậy của họ.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT!

Nguyễn Văn Thanh