Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề Huy động vốn trong công ty cổ phần như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Huy động vốn trong công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh về việc huy động vốn của doanh nghiệp là các văn bản sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật chứng khoán

2. Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Việc huy động vốn trong công ty cổ phần được thực hiện dưới hình thức:

 • Cách 1: Chào bán cổ phần:
  • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  • Chào bán cổ phần ra công chúng
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Cách 2: Phát hành trái phiếu

3. Chào bán cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần, số vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký sẽ là tổng giá trị của cổ phần các loại đã được đăng ký và ghi vào điều lệ công ty. Đây được coi là lần phát hành cổ phần lần đầu để tạo vốn điều lệ.

Khi thực hiện việc kinh doanh trong quá trình hoạt động, công ty cần huy động thêm vốn thì có thể là thủ tục tăng vốn điều lệ tức là phát hành thêm cổ phần để chào bán.

Theo Điều 122 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ”.

Theo đó, pháp luật quy định có 03 hình thức chào bán cổ phần như sau:

a)     Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Với hình thức này, việc tăng thêm số lượng cổ phần sẽ được chào bán toàn bộ cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ cổ phần tại thời điểm đó.

Đây là cách huy động nhanh chóng và dễ thực hiện, phát huy nguồn lực từ các cổ đông hiện tại. Việc chào bán cổ phần này sẽ không làm tăng số cổ đông mà vẫn tăng được vốn điều lệ.

b)     Chào bán cổ phần ra công chúng

Việc thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng sẽ được thực hiện theo Luật chứng khoán.

Điểm mạnh của hình thức này là công ty có thể huy động vốn từ bên ngoài một cách rộng rãi với số lượng lớn vì phải thực hiện thủ tục niêm yết đại chúng theo quy định. Do vậy, hình thức này sẽ phức tạp và chịu nhiều quy định pháp lý riêng và đặc thù của Luật chứng khoán.

Việc huy động vốn theo hình thức này sẽ làm tăng số cổ đông của công ty một cách đáng kể.

Để thực hiện được hình thức này, công ty cổ phần phải được xác định là công ty đại chúng với một trong ba loại sau:

 • Công ty đã thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
 • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đẫ từ chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

c)     Chào bán cổ phần riêng lẻ

Hình thức này cũng là hình thức huy động từ bên ngoài, tuy nhiên không được chào bán rộng rãi và niêm yết công khai tại các sàn chứng khoán mà chỉ mang tính riêng lẻ. Việc huy động vốn này sẽ không phải chịu nhiều quy định pháp lý của Luật chứng khoán những vẫn có thể huy động được thêm vốn.

Điểm mạnh của hình thức này là công ty có thể kiểm soát được số cổ phần bán ra cho nhà đầu tư nào, số lượng bao nhiêu. Nhưng nhược điểm là không thể huy động nhanh chóng và rộng rãi như hình thức chào bán ra đại chúng.

4. Phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần thế nào?

Đây là hình thức vay vốn của công ty cổ phần nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh.

Hình thức này có khả năng huy động vốn rất lớn, tạo điều kiện rất tốt cho công ty cổ phần nhưng lại đẩy rủi ro về phía người mua trái phiếu vì sẽ phải phụ thuộc vào khả năng thanh toán của công ty. Vì vậy việc phát hành trái phiếu cũng có những quy định rất chặt chẽ quy định về hoạt động này.

a) Các loại trái phiếu được công ty cổ phần phát hành là:

 • Trái phiếu;
 • Trái phiếu chuyển đổi;
 • Các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

b) Điều kiện để công ty cổ phần phát hành trái phiếu:

 • Công ty phải thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi của trái phiếu đã phát hành;
 • Công ty phải thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Các vấn đề liên quan tới huy động vốn của công ty cổ phần

Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan tới huy động vốn của công ty cổ phần, bạn hãy đọc các bài viết trong mục BÀI VIẾT LIÊN QUAN dưới đây.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

6. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc huy động vốn để kinh doanh là một công việc rất quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Khi có nhu cầu huy động vốn, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An để cung cấp dịch vụ huy động vốn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

 

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói