Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với bề dầy hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về công ty phát hành trái phiếu.

Câu hỏi của khách hàng về vấn đề điều kiện để công ty phát hành trái phiếu

Chào Công ty Luật Thái An. Tôi tên là Nguyễn Lan Hương, là giám đốc công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Thanh Bình. Công ty tôi thành lập đã được gần 10 năm. Chúng tôi muốn mở rộng thị trường, do đó cần thêm vốn cho sản xuất và kinh doanh. Tôi muốn phát hành trái phiếu cho công ty thì có được không ? Và muốn thế thì làm thế nào ?

Công ty Luật Thái An tư vấn về điều kiện để công ty phát hành trái phiếu

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Dưới đây là ý kiến tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý để trả lời câu hỏi về vấn đề công ty phát hành trái phiếu

Cơ sở pháp lý điều chỉnh Điều kiện để công ty phát hành trái phiếu là Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 90/2011/NĐ-CP.

2. Công ty được phát hành trái phiếu không và công ty nào được phát hành trái phiếu ?

Căn cứ Điều 1 của Nghị định 90/2011/NĐ-CP thì công ty cổ phần và công ty TNHH thuộc diện được phép phát hành trái phiếu.

3. Điều kiện để công ty phát hành trái phiếu:

Hoạt động phất hành trái phiếu của công ty phải đáp ứng các điều kiệq nhẩt định theo quy định của pháp luật như:

 • Công ty phải có mức vổn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng kí chào bán từ mười ti đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng kí chào bán phải có lãi, đồng thời khồng có lỗ luỹ kể tính đến năm đăng kí chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn, ttên một năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

4. Công ty phát hành trái phiếu như thế nào ?

a. Công ty phát hành trái phiếu với mệnh giá thế nào ?

Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu là một 100.000 VNĐ, các mệnh giá khác là bội số của mệnh giá tối thiểu.

b. Công ty phát hành trái phiếu cho các đối tượng nào ?

Các đối tượng có thể mua trái phiếu của công ty, đó là:

 • Các tổ chức, cá nhân Việt Nam
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Tổ chức Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu.

c. Công ty phát hành trái phiếu với lãi suất thế nào ?

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức sau:

 • Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu;
 • Lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường;
 • Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Trường hợp trái phiếu được phát hành theo phương thức lãi suất thả nổi hoặc thả nổi kết hợp cố định thì doanh nghiệp phát hành phải công bố cơ sở tham chiếu được sử dụng để xác định mức lãi suất danh nghĩa trái phiếu thả nổi tại phương án phát hành và công bố công khai cho đối tượng mua trái phiếu.

d. Phương án phát hành trái phiếu

Công ty phát hành trái phiếu phải xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Phương án phát hành trái phiếu phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 • Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Mục đích phát hành trái phiếu
 • Phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu;
 • Khối lượng, loại hình, kỳ hạn, lãi suất danh nghĩa trái phiếu dự kiến phát hành;
 • Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi thì trong phương án phát hành trái phiếu phải ghi rõ tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có);
 • Trường hợp phát hành trái phiếu kèm chứng quyền thì trong phương án phát hành trái phiếu phải ghi rõ giá và thời điểm thực hiện mua cổ phiếu;

e. Hồ sơ phát hành trái phiếu

Thành phần hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm:

 • Phương án phát hành trái phiếu và quyết định phê duyệt, chấp thuận;
 • Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện để phát hành trái phiếu;
 • Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát;
 • Các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng đại lý và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 • Trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án thì cần có văn bản pháp lý chứng minh các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

e. Phương thức phát hành trái phiếu

Trái phiếu được phát hành thông qua các phương thức sau:

 • Đấu thầu phát hành trái phiếu;
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu;
 • Đại lý phát hành trái phiếu;
 • Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu (đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng).

f. Lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu

Trái phiếu có thể được lưu ký tại các tổ chức được phép lưu ký chứng khoán hoặc được ký gửi tại các tổ chức tín dụng.

Trái phiếu cũng có thể được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, khi đó việc lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về công ty TNHH phát hành trái phiếu. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

5. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, doanh nghiệp càng phát triển thì việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp càng khó khăn, phức tạp. Một trong các thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp là bảo đảm hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Làm được điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý như bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như phòng ngừa ranh chấp lao động, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp hoặc các kiện tụng từ phía khách hàng, đối tác…

Nếu bạn cần được tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư… hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ