Mẫu hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê tài sản là loại hợp đồng rất phổ biến do có sự đa dạng về tài sản thuê như thuê nhà ở, thuê mặt bằng kinh doanh, thuê máy móc…. Để thuận tiện cho các chủ thể có nhu cầu soạn thảo hợp đồng thuê nhà để ở, hợp đồng thuê nhà trọ, trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về mẫu hợp đồng thuê nhà như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng thuê nhà

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng thuê nhà là Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và các văn bản pháp lý khác.

2. Hợp đồng thuê nhà là gì?

Định nghĩa về hợp đồng thuê được quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

”Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.Chủ thể của Hợp đồng góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trường hợp là cá nhân thì phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Đối với chủ thể là tổ chức thì tổ chức phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật.”

Theo đó, có thể hiểu, Hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê nhà.

mẫu hợp đồng thuê nhà
Mẫu hợp đồng thuê nhà dưới đây đã được các luật sư uy tín của chúng tôi kiểm định – Ảnh minh họa: Internet.

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà

Với nhiều kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê tài sản, chúng tôi nghĩ rằng những hướng dẫn cách soạn hợp đồng thuê nhà sau đây sẽ rất bổ ích cho bạn đọc.

===>>> Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê

4. Mẫu Hợp đồng thuê nhà gồm những nội dung gì ?

Mẫu hợp đồng thuê nhà gồm các điều khoản cơ bản là các bên hợp đồng, đối tượng hợp đồng là nhà thuê, thời hạn thuê, đặt cọc – giá thuê – phương thức thanh toán, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ của các bên, quyền tiếp tục thuê, các trường hợp bất khả kháng, giải quyết tranh chấp …

Dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà chi tiết nhất. Tùy vào tình huống cụ thể mà khách hàng cần có những điều chỉnh để phù hợp. Bạn nên được luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu hợp đồng thuê nhà này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:………………….

 

Tại………………. chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (Bên A):

Ông ():……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………………………………………………………………………..….

CMND/CCCD số:………………..cấp ngày……./……./……..tại ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Số tài khoản:       …………………………………..

Mở tại Ngân hàng: ………………….………………. – Chi nhánh………………………………..

Bên thuê (Bên B):

Ông ():……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………………………………………………………………………..….

CMND/CCCD số:………………..cấp ngày……./……./……..tại ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Các bên đồng ý thực hiện hợp đồng thuê nhà trọ/nhà ở/nhà để kinh doanh với các điều khoản sau đây :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê nhà tại địa chỉ số nhà……, phường X, thành phố Y, tỉnh Z theo Theo Giấy chứng nhận số………….. mang tên…………………

Các thông tin cụ thể như sau:

1.1. Nhà ở:

a) Tổng diện tích sử dụng:..…………… m2

b) Diện tích xây dựng: ………………. m2

c)Kết cấu nhà: …………………………………

d) Số tầng: …………………………………………

f) Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) : ……………………………

1.2. Đất ở:

Thửa đất số: ………………………………………………………………………..

Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………

Diện tích: ……………………………………………………………….m2

Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………………………..m2

1.3. Các thực trạng khác: ………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ, GIA HẠN THỜI HẠN THUÊ

2.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê tài sản thuê với thời hạn là………năm kể từ ngày … tháng … năm…

2.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

2.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu Bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ, ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá cho thuê là: ………………đồng/tháng (Bằng chữ: ……………………./ tháng)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

3.2. Các chi phí sử dụng điện, nước, wifi, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

3.3. Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản/tiền mặt trả vào ngày ………. hàng tháng.

3.4. Tiền đặt cọc:

Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là ……………………. ngay sau khi ký hợp đồng này. (Bằng chữ: ………….)

Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).

mẫu hợp đồng thuê nhà
Mẫu hợp đồng thuê nhà có thể sử dụng cho các đối tượng thuê khác nhau nhưng cần có ý kiến của luật sư.

ĐIỀU 5: CHO THUÊ LẠI

Nội dung này do các bên thỏa thuận với nhau. Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Quyền của Bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà thời hạn đã thỏa thuận tại hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra;

c) Được cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê nếu được bên B đồng ý.

d) Được nhận lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng. (Nếu hợp đồng thuê nhà không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước …… tháng);

e) Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên B biết trước tối thiểu ….. ngày và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau:

– Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

– Sử dụng nhà không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Bên B tự ý đục phá, cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà đang thuê của Bên A;

– Bên B không giữ gìn vệ sinh môi trường, làm mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, lập biên bản đến lần thứ…… mà vẫn không khắc phục;

– Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên

6.2. Nghĩa vụ của Bên A:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có thỏa thuận) cho Bên B theo đúng hợp đồng;

b) Phổ biến cho Bên B quy định về quản lý sử dụng nhà ở và hướng dẫn, đôn đốc bên B thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

c) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

d) Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

f) Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Quyền của Bên B:

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

b) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

c) Được thay đổi cấu trúc nhà thuê nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

d) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

e) Được tiếp tục thuê nhà theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

f) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước tối thiểu……………. ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên A có một trong các hành vi sau đây:

– Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

– Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;

– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

7.2. Nghĩa vụ của Bên B:

a) Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn, bảo quản nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả tiền thuê nhà đủ và đúng theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Trả tiền điện thoại, điện, nước, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

d) Trả nhà cho bên A theo đúng thời hạn và hiện trạng theo thỏa thuận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận. Nếu giá trị của nhà thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

e) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

f) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bản;

g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại mục e khoản 6.1 Điều 6;

ĐIỀU 8: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ Ở

Các bên thỏa thuận về thời hạn thuê trong trường hợp một trong hai bên không may chết hoặc trường hợp Bên A chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn.

ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

9.1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân và quyền tài sản đã ghi trong hợp đồng này.

9.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

9.3. Các nội dung khác…

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

–    Bất khả kháng là sự kiện khách quan và nằm ngoài quyền kiểm soát của các bên như: động đất, lũ lụt, lở đất mưa bão, lốc, sóng thần; hoả hoạn; …

–    Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Ví dụ như trường hợp bão lũ, hỏa hoạn do nguyên nhân khách quan, làm ảnh hưởng đến tài sản là nhà cho thuê. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải nỗ lực:

  • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
  • Thông báo bằng văn bàn ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

–    Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

mẫu hợp đồng thuê nhà
Để tránh rủi ro không đáng có cho bạn đọc khi đi thuê nhà, chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay – Ảnh minh họa: Internet.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên ưu tiên cùng nhau thương lượng, hòa giải để giải quyết. Trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  • Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.
  • Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà của Luật Thái An

Nếu cần dịch vụ chuyên nghiệp của luật sư thì dưới đây là những thông tin hữu ích”

Giá dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà

2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về mẫu hợp đồng thuê nhà. Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nguyễn Văn Thanh