chấm dứt hoạt động chi nhánh

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh phải có được lập hồ sơ gửi lên cơ quan có thẩm quyền – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Bui Linh
Both comments and trackbacks are currently closed.