Tội môi giới mại dâm theo quy định mới nhất năm 2024

Tội phạm nói chung và tội môi giới mại dâm nói riêng đang là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Bởi vậy đã có nhiều chính sách pháp luật được ban hành nhằm phòng, chống các loại tội phạm. Bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ thông tin đến Quý bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất năm 2024 về tội môi giới mại dâm.

1. Khái niệm tội môi giới mại dâm

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 thì Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Theo đó, tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cố ý thực hiện, xâm phạm đến trật tự công cộng.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội môi giới mại dâm là gì? 

Để hiểu được tính chất nguy hiểm cho xã hội của tội môi giới mại dâm chúng ta cần nghiên cứu về các dấu hiệu pháp lý của nó. Tội môi giới mại dâm cũng bao gồm bốn yếu tố cấu thành tội phạm như sau:

a. Khách thể của tội môi giới mại dâm

Tội môi giới mại dâm xâm phạm đến trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục của dân tộc, các giá trị đạo đức xã hội, tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, hủy hoại nhân cách con người, gây thiết hại về vật chất và tinh thần cho nhiều gia đình và cá nhân.

Bên cạnh đó, tội môi giới mại dâm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, lan truyền những loại bệnh dịch xã hội, đặc biệt lây truyền HIV/AIDS, ảnh hưởng đến tương lai, nòi giống của dân tộc, tạo điều kiện cho tệ nạn mại dâm và các loại tội phạm khác phát triển.

b. Mặt khách quan của tội môi giới mại dâm

Hành vi môi giới mại dâm của người phạm tội được thực hiện với thủ đoạn khác nhau như:

 • Làm trung gian dụ dỗ để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm: Dụ dỗ có thể được thực hiện bằng mọi thủ đoạn sao cho nếu không có hành vi dụ dỗ thì người khác không mua bán dâm. Dụ dỗ có thể tiến hành với người mua dâm hoặc với người bán dâm.
 • Làm trung gian dẫn dắt để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm: Người phạm tội có hành vi làm trung gian dẫn dắt người bán dâm, người mua dâm đến một địa điểm nào đó để việc bán dâm và mua dâm được thực hiện. Hành vi dẫn dắt thể hiện ở hành vi đưa đường dẫn lối sao cho đối tượng mua bán dâm gặp nhau.

 Người phạm tội là trung gian dẫn dắt có thể biết nhưng không nhất thiết phải biết cụ thể người bán dâm cho người nào hoặc người mua dâm với ai.

Lưu ý: Khi xác định hành vi môi giới mại dâm cần phân biệt với hành vi của người đồng phạm trong vụ án chứa mại dâm có tổ chức; nếu tách riêng hành vi của người đồng phạm thì chỉ có thể xác định là hành vi môi giới mại dâm nhưng hành vi này là hành vi giúp sức cho việc chứa mại dâm. Ngược lại, người có hành vi tưởng như đó là hành vi chứa mại dâm nhưng đó là hành vi môi giới mại dâm, nếu như hành vi đó không phải là đồng phạm trong vụ án chứa mại dâm.

Xem thêm:

Tội chứa mại dâm theo quy định của Bộ luật hình sự mới nhất

Hậu quả: tội môi giới mại dâm để lại hậu quả hết sức nặng nề như ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần của nhân dân, hao tốn tiền bạc của nhà nước, phá hoại hạnh phúc của gia đình và là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm khác.

Tuy nhiên, hậu quả cũng không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tội môi giới mại dâm được coi là hoàn thành khi người phạm tội có hành vi làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt người mua dâm, người bán dâm để các đối tượng mua bán dâm thỏa thuận được việc mua bán dâm, không cần thực hiện xong hành vi mua bán dâm hay chưa.

c. Mặt chủ quan của tội môi giới mại dâm

Lỗi của người phạm tội: Là lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội biết rõ việc làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt người mua dâm hoặc người bán dâm để họ thực hiện việc mua dâm, bán dâm là trái pháp luật nhưng vẫn mong muốn thực hiện.

Động cơ phạm tội:  Là do tư lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác. Động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc. Tuy nhiên, việc xác định động cơ của người phạm tội môi giới mại dâm cũng rất quan trọng có ý nghĩa đến việc quyết định hình phạt đối với người phạm tội, động cơ càng xấu mức hình phạt sẽ càng nặng.

d. Chủ thể của tội môi giới mại dâm

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, có thể là bất kỳ người nào, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và từ 16 tuổi trở lên.

3. Hình phạt đối với tội môi giới mại dâm 

Theo điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định thì tội môi giới mại dâm sẽ phải chịu những hình phạt như sau:

a. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

b. Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

Người nào phạm tội môi giới mại dâm mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 • Môi giới mại dâm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
 • Môi giới mại dâm có tổ chức;
 • Môi giới mại dâm có tính chất chuyên nghiệp;
 • Phạm tội môi giới mại dâm 02 lần trở lên;
 • Môi giới mại dâm đối với 02 người trở lên;
 • Thu lợi bất chính từ môi giới mại dâm 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ;
 • Tái phạm nguy hiểm.

c. Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Người nào phạm tội môi giới mại dâm mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • môi giới mại dâm đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
 • môi giới mại dâm và thu lợi bất chính 500 triệu VNĐ trở lên.

d. Hình phạt bổ sung

Ngoài ra, người phạm tội môi giới mại dâm còn có thể phải chịu phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ

mại dâm
Môi giới mại dâm cũng là phạm tội. – ảnh minh hoạ: internet

4. Giải đáp các câu hỏi về tội môi giới mại dâm

4.1 Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội môi giới mại dâm là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với tội môi giới mại dâm thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm kể từ ngày tội phạm được thực hiện.

Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

4.2 Tội môi giới mại dâm có thể được miễn trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 thì:

Người phạm tội môi giới mại dâm được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

 • Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;
 • Khi có quyết định đại xá.

Người phạm tội môi giới mại dâm có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

 • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;
 • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;
 • Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Ngoài ra. nếu người thực hiện tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

4.3 Xử lý đồng phạm tội môi giới mại dâm như thế nào?

Đồng phạm tội môi giới mại dâm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện môi giới mại dâm. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức:

 • Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
 • Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
 • Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
 • Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Đồng phạm tội môi giới mại dâm thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự đối với phần đóng góp của mình trong vụ án dù tham gia ít hay nhiều.

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án sẽ xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Các tình tiết tăng nặng đối với tội môi giới mại dâm

Các tình tiết tăng nặng đối với tội môi giới mại dâm có thể là có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm, và các tình tiết tăng nặng khác được quy định tại Điều 52 Bộ Luật hình sự 2015

Các tình tiết giảm nhẹ đối với tội môi giới mại dâm

Các tình tiết giảm nhẹ được quy định Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015. Đối với tội môi giới mại dâm, các tình tiết giảm nhẹ có thể là:

 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 • Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

4.4 Trường hợp phạm tội môi giới mại dâm và nhiều tội khác cùng lúc thì bị xử lý thế nào?

Nếu phạm tội môi giới mại dâm và nhiều tội khác cùng lúc thì Toà án sẽ tổng hợp các hình phạt như sau, căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự 2015:

 • Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;
 • Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung;
 • Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;
 • Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;
 • Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;
 • Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

4.5 Gọi gái cho khách thuê phòng có phạm tội môi giới mại dâm không?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự thì người nào có hành vi làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội môi giới mại dâm.

Do đó, đối với hành vi gọi gái cho khách thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm theo quy định. Tuy nhiên việc chắc chắn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội môi giới mại dâm hay không còn tuỳ thuộc vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

4.6 Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi môi giới mại dâm bị xử lý thế nào?

Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi môi giới mại dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với các hành vi có liên quan đến môi giới mại dâm như sau:

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi  môi giới mua dâm, bán dâm.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi môi giới mại dâm .

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người có hành vi môi giới mại dâm có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng.

5. Dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật Thái An

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, giải quyết hàng trăm vụ việc hình sự lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, Luật Thái An chúng tôi chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự hoặc thuê Luật sư bào chữa vụ án hình sự.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc thuê Luật sư bào chữa vụ án hình sự của Công ty Luật Thái An Quý khách hàng sẽ được

 • Tư vấn từ a-z các quy định của pháp luật về tội phạm hình sự, các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự, hình phạt áp dụng, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng hình sự và tất cả các quy định khác có liên quan đến pháp luật hình sự.
 • Tiếp cận với những phương án giải quyết vụ án hình sự tối ưu nhất để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án hình sự.
 • Tư vấn, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng trong suốt quá trình giải quyết vụ án.
 • Tư vấn, soạn thảo tất cả các các giấy tờ tài liệu, đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến quá trình giải quyết vụ án.
 • Luật sư giỏi hàng đầu Việt Nam tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho Quý khách hàng tại phiên toà xét xử các cấp.
 • Hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi nhất.
 • Và còn được hưởng rất nhiều những lợi ích khác

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn về tội môi giới mại dâm.

Bui Linh