Thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Bạn muốn thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản nhưng còn ngần ngại vì chưa hiểu rõ quy định pháp luật về vấn đề này. Hoặc bạn lo lắng việc quyền và nghĩa vụ của mình có thể bị xâm phạm. Qua bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ giải đáp các thắc mắc thường gặp về vấn đề cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Căn cứ pháp lý điều chỉnh vấn đề thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản là các văn bản sau:

2. Thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản là gì?

Thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản có thể hiểu là việc người có nhu cầu sử dụng đất thuê của người có quyền sử dụng đất – Công ty kinh doanh bất động sản để sử dụng theo mục đích được thỏa thuận phù hợp với pháp luật từ chủ thể đang có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Việc thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản phải phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật về đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản.

===>>> Xem thêm:Điều kiện đầu tư nước ngoài về kinh doanh bất động sản

3. Các đối tượng được thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản thì các đối tượng được thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trong nước được nhận chuyển nhượng các loại bất động sản.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được thuê bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản.
Các đối tượng được thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản
Các đối tượng được thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản – Nguồn: Luật Thái An

4. Hình thức của hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản thế nào?

Khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản thì hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản cũng là một trong các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Vì vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 17, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản thì phải công chứng hoặc chứng thực.

5. Thời điểm có hiệu lực của hợp động cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như thế nào?

 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.
 • Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.
Thời điểm có hiệu lực của hợp động cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như thế nào?
Thời điểm có hiệu lực của hợp động cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như thế nào? – Nguồn: Luật Thái An

6. Điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê, cho thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản

Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản quy định một số điều khoản cơ bản của hợp đồng thuê, cho thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản như sau:

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Thời hạn sử dụng đất;
 • Giá cho thuê bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn quyền sử dụng đất;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

===>>> Xem thêm:Mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp

===>>> Xem thêm:Mẫu hợp đồng thuê đất| Tư vấn soạn thảo Luật Thái An™

7. Việc cho thuê quyền sử dụng đất của Công ty kinh doanh bất động sản cần đảm bảo nguyên tắc gì?

Theo Điều 37 Luật kinh doanh bất động sản thì nguyên tắc cho thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như sau:

Thứ nhất, việc cho thuê quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật kinh doanh bất động sản gồm:

 • Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

===>>> Xem thêm:A-Z về giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai: Căn cứ, hình thức, thẩm quyền…

===>>> Xem thêm:A-Z về cho thuê quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai

8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty kinh doanh bất động sản- bên cho thuê quyền sử dụng đất

8.1. Quyền của Công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 42 Luật kinh doanh bất động sản quy định quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.
 • Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

8.2. Nghĩa vụ của Công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 43 Luật kinh doanh bất động sản quy định về nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất như sau:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 • Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.
 • Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

===>>> Xem thêm:Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

9. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất

9.1. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 44 Luật kinh doanh bất động sản quy định quyền của bên thuê nhượng đất của công ty kinh doanh bất động sản như sau:

 • Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.
 • Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.
 • Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.
 • Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.
Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật
Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật – Nguồn: Luật Thái An

9.2. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản

Theo Điều 45 Luật kinh doanh bất động sản quy định nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản như sau:

 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.
 • Không được hủy hoại đất.
 • Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
 • Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng

Trên đây là tổng hợp các quy định về thuê quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh bất động sản. Để được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm:Mua bán nhà với công ty kinh doanh bất động sản: Những điều cần biết

===>>> Xem thêm:Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty kinh doanh bất động sản

9.  Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai, nhà ở và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Hiện nay, việc các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ mà các công ty kinh doanh bất động sản cung cấp ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ và được giải thích rõ các vấn đề pháp lý khi giao dịch bất động sản với doanh nghiệp này. Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bới đất đai, nhà ở là tài sản có giá trị kinh tế lớn

 Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai, nhà ở là vô cùng cần thiết bởi bạn sẽ hiểu rõ và bảo vệ tốt hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Với phương châm: KỊP THỜI -TẬN TÂM- TRÁCH NHIỆM, đội ngũ Luật sư tư vấn của Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản, đất đai luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

>>> HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói