Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với bề dầy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập về Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, (tổng giám đốc) công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên là Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Khái quát về Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là một thành phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đó là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trước Hội đồng thành viên.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có thể kiêm luôn vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Muốn trở thành Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên thì cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;
 • Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên phải có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trình độ do Điều lệ công ty quy định cụ thể;
 • Đặc biệt đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì cá nhân ứng cử vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc không được là người thân như vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con nuôi, con đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, anh rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước ở công ty đó.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong quá trình làm việc thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên có các nhiệm vụ và quyền hành sau:

 • tổ chức thực hiện hoạt động theo các quyết định của Hội đồng thành viên;
 • quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 • tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty;
 • ban hành quy chế quản lý nội bộ trong công ty nếu Điều lệ công ty không quy định khác;
 • bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức một số chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • nhân danh công ty ký kết hợp đồng, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • kiến nghị các phương án tổ chức cơ cấu công ty;
 • trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của công ty lên Hội đồng thành viên;
 • kiến nghị các phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh của công ty;
 • tuyển dụng lao động làm việc cho công ty;
 • thực hiện số quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc giao kết với công ty.

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải đảm bảo những trách nhiệm và nghĩa vụ sau đối với công ty:

 • thực hiện những quyền và nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty cũng như chủ sở hữu công ty;
 • phải luôn luôn trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • thông báo kịp thời, chính xác, đầy đủ cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ không được tăng lương, trả thưởng khi tình hình tài chính của công ty không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
 • phải bảo đảm các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Điều lệ công ty.

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Căn cứ Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Theo đó, cả Giám đốc và Tổng giám đốc đều có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

7. Dịch vụ luật sư tư vấn và dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, doanh nghiệp càng phát triển thì việc kinh doanh và quản trị doanh nghiệp càng khó khăn, phức tạp. Một trong các thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp là bảo đảm hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Làm được điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý như bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như phòng ngừa ranh chấp lao động, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp hoặc các kiện tụng từ phía khách hàng, đối tác…

Nếu bạn cần được tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư… hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

 HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói