Bảng giá dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp vốn nước ngoài

Công ty Luật Thái An đã hỗ trợ khách hàng thành lập hàng trăm doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ trọn gói, hiệu quả, thời gian như cam kết, với chi phí cạnh tranh nhất thị trường. Giá dịch vụ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quốc tịch nhà đầu tư, ngành nghề đầu tư kinh doanh, địa điểm ….Dưới đây là bảng giá dịch vụ đầu tư nước ngoài thông qua thành lập doanh nghiệp mới hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam, bảng giá dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, áp dụng tại Hà Nội. Giá cụ thể sẽ báo cho khách hàng với những trường hợp cụ thể.

1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI:

Lĩnh vự đầu tư Nội dung công việc  Thời gian (ngày làm việc)  Phí dịch vụ
Lính vực dịch vụ 1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 20 Từ 30.000.000
2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thương mại (phân phối bán buôn, bán lẻ) 1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 20 Từ 30.000.000
2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 15 Từ 15.000.000
4. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn một số mặt hàng đặc biệt 30 Từ 50.000.000
5. Xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 30 Từ 120.000.000
Sản xuất 1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 45 Từ 50.000.000
2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Chế xuất 1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 60 Từ 100.000.000
2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Các ngành nghề kinh doanh phái xin ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành 30 Từ 30.000.000 cho một ý kiến

 

2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM:

Lĩnh vự đầu tư Nội dung công việc  Thời gian (ngày làm việc)  Phí dịch vụ 
Sản xuất, dịch vụ 1. Xin Thông báo đáp ứng điều kiện 20 Từ 30.000.000
2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thương mại/Trading 1. Xin Thông báo đáp ứng điều kiện 20 Từ 30.000.000
2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 15 Từ 15.000.000
4. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn một số mặt hàng đặc biệt 30 Từ 50.000.000
5. Xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 30 Từ 120.000.000
Các ngành nghề kinh doanh phái xin ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành 30 Từ 30.000.000 cho một ý kiến

3. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

Lĩnh vự đầu tư Nội dung công việc Thời gian (ngày làm việc)  Phí dịch vụ khu vực Hà Nội
Bổ sung ngành nghề/ Adding Business Lines Dịch vụ 1. Điều chỉnh đăng ký đầu tư 20 Từ 25.000.000
2. Điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp
Sản xuất 1. Điều chỉnh đăng ký đầu tư 30-40 Từ 40.000.000
2. Điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp
Thương mại/Commerce 1. Điều chỉnh đăng ký đầu tư 20 Từ 25.000.000
2. Điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp
3. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 15 Từ 15.000.000
4. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn một số mặt hàng đặc biệt 30 Từ 50.000.000
5. Xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 30 Từ 120.000.000
Các ngành nghề kinh doanh phái xin ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành 30 Từ 30.000.000 cho một ý kiến
Cập nhật thông tin nhà đầu tư (gồm cả DDPL của nhà đầu tư) 10 Từ 10.000.000
Giãn tiến độ thực hiện dự án / 15 Từ 20.000.000
Chuyển nhượng dự án / 35 Từ 30.000.000
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế 5 Từ 5.000.000
Thay đổi trụ sở (cùng tỉnh) 20 Từ 20.000.000
Tăng vốn Tăng vốn góp 20 Từ 20.000.000
Tăng vốn vay 20 Từ 15.000.000
Chấm dứt dự án đầu tư + Giải thể doanh nghiệp (chưa bao gồm thủ tục thuế) 20 Từ 15.000.000
Thành lập chi nhánh Thành lập chi nhánh công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5 Từ 5.000.000
Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 30-45 Từ 80.000.000
Thành lập văn phòng đại diện Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25 Từ 25.000.000
Thành lập văn phòng đại diện công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5 Từ 5.000.000

 

DỊCH VỤ LIÊN QUAN